Articles

« Back to Result | List

The Japanese house :architecture and interiors /photography by Noboru Murata ; written by Alexandra Black.

<div class="libraly_zone">
             <div class="picture_cover">
                <img src="http://resource.tcdc.or.th/bookcover/25441/25441-fc-t.gif" />
                </div>
            
             <ul id="library" >
              <li class="title">Title : </li>
              <li>The Japanese house :architecture and interiors /photography by Noboru Murata ; written by Alexandra Black.</li>
              <li class="title">Author : </li>
              <li>Black, Alexandra.</li>
              <li class="title">Publisher : </li>
              <li>Tokyo :Tuttle.,2011.</li>
              <li class="title">Material : </li>
              <li>215 p. : col. ill. ; 26 cm.</li>
              <li class="title">Subject :</li>
              <li></li>
             </ul>
                <div style="clear:both;"></div>
            </div>

« Back to Result

 • Resource: library.tcdc.or.th
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป
 • “แม้ความตั้งใจดีจะเป็นจุดเริ่มต้นที่น่าชื่นชมสำหรับการเริ่มต้นลงมือทำอะไรสักอย่าง แต่การทำกิจการเพื่อสังคมแบบจริงจังนั้น ความตั้งใจดีอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอ”
 • J.Flex นวัตกรรมแบตเตอรี่พับได้จากฝีมือการออกแบบของประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรองรับการใช้งานอุปกรณ์สวมใส่และอุปกรณ์สื่อสารในอนาคต
 • “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
  ">
  “ฉันเคยได้ยินเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับผู้หญิงมุสลิมที่ไปทำผมในซาลอน แต่ทันทีที่มีผู้ชายเดินผ่านประตูเข้ามา พวกเธอก็ต้องรีบคว้าผ้ามาคลุมผมที่ยังเปียกอยู่แล้ววิ่งไปหลบในห้องข้างหลัง” 
 • เรียนรู้วิธีการออกแบบประสบการณ์ให้เหมาะสำหรับผู้บริโภครุ่นใหม่ ที่มีเวลาน้อย และใช้ชีวิตอยู่บนโลกออนไลน์มาก กับธุรกิจตัดเย็บชุดสูทจาก “Fred&Francis” ที่เสิร์ฟบริการแปลกใหม่ แตกต่าง และตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าได้อย่างน่าจับตามอง
 • พบไอเดียการออกแบบรองเท้าจากทั่วโลกที่พยายามตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานเฉพาะทางและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สวมใส่
 • ก่อนที่นักสร้างสรรค์จะลงมือสร้างสิ่งใด มาลองตอบคำถามสำคัญก่อนว่า “เราเข้าใจคุณค่าของสิ่งที่จะสร้าง ผู้ใช้งาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับงานของเรามากน้อยเพียงใด”
 • สำรวจมุมมองนักคิด “วิชัย พูลวรลักษณ์” นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เจ้าของอาณาจักรไลฟ์สไตล์ W District ย่านพระโขนง กับโปรเจ็กต์ใหม่ที่จับมือร่วมกับ TCDC ในการเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และบ่มเพาะไอเดียจากแนวคิดเรื่องการเข้าใจประสบการณ์ผู้ใช้ (UX) อย่างจริงจัง
 • พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบวารสาร หนังสือ และภาพยนตร์ที่จะช่วยกระตุ้นความคิดและชวนตั้งคำถามถึงวิธีการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ให้เป็นเลิศ