Creative Knowledge

« Back to Result | List

เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย Siamese Twist Behind the Scene,งานเสวนา(27-08-54)

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด และการผลิตจริง กระบวนการทดลองนี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุที่เลือก นักออกแบบก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ

« Back to Result

 • Published Date: 2012-04-11
 • Resource: video.tcdc.or.th
 • ใครจะคิดว่าศิลปินวัยกว่า 80 ที่อยู่ในช่วงบั้นปลายของเส้นทางสายศิลปะแล้ว จะสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งสะท้อนทั้งประสบการณ์ ความคิด และจิตวิญญาณ ได้อย่างน่าเลื่อมใส หากไม่ใช่แนวทางการทำงานส่วนตัวที่ไม่เคยยอมแพ้กับการ “สร้าง รื้อ และทำใหม่” เช่นเดียวกับเมื่อแมงมุมลงมือชักใย
 • โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม 
 • โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม 
 • โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม "> โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม 
 • โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม 

  ">

  โครงการ Designing Impact Program 2017 ได้ดำเนินมาถึงส่วนของ Peer Review ครั้งสุดท้าย โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการ Jury ทีม Facilitator  และผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจเพื่อสังคมจาก Change Fusion ที่เข้ามาร่วมรับฟังความคืบหน้าที่เป็นผลลัพธ์จากการลงพื้นที่ วิเคราะห์ข้อมูล สร้างตัวต้นแบบ และทดลองการใช้งานจริงจากทั้ง 4 ทีม 

 • พบกับหนังสือหลากหลายเล่มที่จะทำให้คุณกลับไปให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุและการออกแบบเพื่อตอบรับกับสังคมผู้สูงอายุ
 • ประเทศญี่ปุ่นได้ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัวทำให้ตลาดสินค้าผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาอย่างกว้างขวาง บริษัทหลายแห่งก็พากันสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อตอบรับการใช้งานของผู้สูงอายุ รวมไปถึงร้านสะดวกซื้ออย่าง Lawson ก็ยังเน้นการบริการผู้สูงอายุอย่างครบวงจร