Creative Knowledge

« Back to Result | List

จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย (นิทรรศการหมุนเวียน)

เวลา  4 สิงหาคม - 2 ตุลาคม 2554 | 10.30- 21.00 น. (ปิดวันจันทร์)
สถานที่  โถงทางเข้า TCDC

นิทรรศการโดย Material ConneXion® Bangkok

TCDC เปิดพื้นที่ให้กับปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย โดยเชิญนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาดและการผลิตจริง กระบวนการทดลองนี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุที่เลือก นักออกแบบก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ

พบกับ 5 นักออกแบบไทย
สุภาวี ศิรินคราภรณ์
นักออกแบบเครื่องประดับ
กฤษณ์ เย็นสุดใจ
นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
ปิติ อัมระรงค์ และ จุฑามาส บูรณะเจตน์
นักออกแบบจากผลิตภัณฑ์
ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ
นักออกแบบอุตสาหกรรม
รชพร ชูช่วย
กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone)
กับวัสดุฝีมือคนไทย ซึ่งจะ “พลิกโฉม” ไปเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่นำคุณสมบัติของวัสดุมาใช้อย่างน่าสนใจ แสดงให้เห็นว่าวัสดุไทยมีศักยภาพในเชิงสร้างสรรค์อีกมากมายไม่รู้จบ

อ่าน รายละเอียดเพิ่มเติม

เสวนา เบื้องหลังนิทรรศการ จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย (Siamese Twist: Behind the Scene)
เวลา  27 สิงหาคม 2554 | 14:00-17:00
สถานที่  ห้องออดิทอเรียม TCDC

โดย    ทีมนักออกแบบทั้ง 6 ท่าน จากนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย”
คุณสุภาวี ศิรินครา นักออกแบบเครื่องประดับ
คุณกฤษณ์ เย็นสุดใจ นักออกแบบเครื่องแต่งกาย
คุณปิติ อัมระรงค์ และ คุณจุฑามาส บูรณะเจตน์ นักออกแบบจาก object design alliance หรือ o-d-a
ม.ล. ปรเมศ วรวรรณ นักออกแบบอุตสาหกรรม
คุณรชพร ชูช่วย กับทีมสถาปนิกกลุ่ม all(zone)

ดำเนินรายการโดย คุณวุฒินันท์ จินศิริวานิชย์ ภัณฑารักษ์นิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” และคุณจินตนา ชูพรมวงษ์ นักจัดการความรู้ Material ConneXion® Bangkok

สัมผัสเบื้องหลังนิทรรศการ “จับคู่คิด พลิกโฉมวัสดุไทย” ตั้งแต่ปฏิบัติการจับคู่ระหว่างวัสดุที่ผลิตในประเทศกับความคิดสร้างสรรค์ ของนักออกแบบสาขาต่างๆ มาคัดเลือกวัสดุไทยที่คัดสรรไว้ในห้องสมุดวัสดุของ Material ConneXion® Bangkok เพื่อนำไปทดลองและพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่มีความเป็นไปได้ทางการตลาด และการผลิตจริง กระบวนการทดลองนี้คล้ายกับการ “จับคู่เต้นรำ” ของชายหญิง กว่าจะพบ “จังหวะและทำนอง” ที่ลงตัวกับวัสดุที่เลือก นักออกแบบก็ต้องลองผิดลองถูกหลายรอบ แต่ในที่สุด ปัญหาที่เกิดขึ้นกลับเป็นจุดพลิกผันที่สร้างความโดดเด่นให้กับชิ้นงาน และพานักออกแบบไปสู่ทางออกใหม่ๆ ที่น่าตื่นเต้นเสมอ


« Back to Result

  • Published Date: 2011-07-19
  • Resource: www.tcdcconnect.com