Creative Knowledge

« Back to Result | List

มุมชวนคิดเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

Design_Economy_2018_1 Cover.jpg

[Report]
The Design Economy 2018
โดย Design Council สหราชอาณาจักร
ดีไซน์เคานซิลเป็นองค์กรอิสระเพื่อวิสาหกิจ มีเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการออกแบบ ให้การฝึกอบรมและผลิตผลงานวิจัยด้านการออกแบบ ทั้งยังเป็นที่ปรึกษาเชิงนโยบายให้แก่รัฐบาล ผลงานวิจัยล่าสุดในปี 2017 ชี้ให้เห็นว่าทักษะด้านการออกแบบเป็นหัวใจหลักของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 และเป็นปัจจัยกำหนดแนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อมปลูกสร้าง สื่อดิจิทัล ผลิตภัณฑ์และบริการ ดีไซน์เคานซิลเรียกปรากฏการณ์อันเป็นผลมาจากการออกแบบนี้ว่า “The Design Economy” ซึ่งหมายถึงมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากบุคลากรในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่ใช้การออกแบบเป็นเครื่องมือ และได้จัดทำรายงาน The Design Economy 2018 ขึ้น เพื่อนำเสนอผลวิจัยและผลกระทบที่การออกแบบมีต่อเศรษฐกิจในทุกระดับ

The Design Economy 2018 รายงานผลการวิจัย 20 ประเด็นหลัก โดยอ้างอิงการสำรวจธุรกิจกว่า 1,000 แห่ง และข้อมูลเชิงลึกจากกรณีศึกษาของบริษัทอีก 7 แห่ง  ผลวิเคราะห์ที่น่าสนใจ อาทิ มูลค่าทางเศรษฐกิจด้านการออกแบบสูงเทียบเท่ากับมูลค่าของธุรกิจที่พักและอาหาร ประสิทธิภาพการทำงานและรายได้ของนักออกแบบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของบุคลากรในด้านอื่นๆ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ว่าจ้างบุคลากรจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย คนจำนวน 2 ใน 5 คนเห็นว่าการออกแบบช่วยเพิ่มรายได้และกระตุ้นการรับรู้แบรนด์สินค้าได้ดีกว่า และผู้ตอบแบบสอบถามกว่าครึ่ง (53%) คาดว่าธุรกิจหรืออุตสาหกรรมของตนจะต้องพึ่งพาทักษะด้านการออกแบบมากขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า  ถึงแม้ผลวิจัยจะแสดงให้เห็นแล้วว่าการออกแบบนั้นสำคัญและเติบโตมากเพียงใด แต่ข้อจำกัดก็ยังมีอยู่ไม่น้อย ทั้งความไม่เท่าเทียมทางเพศ จำนวนบุคลากรที่ขาดแคลน และโอกาสในการเข้าถึงของคนเฉพาะกลุ่ม เราจึงต้องเร่งตอบสนองต่อข้อมูลที่มีและร่วมกันสร้างรากฐานที่มั่นคงไว้รองรับเศรษฐกิจสร้างสรรค์


Creative Economy Entrepreneurs.jpg
[Book]
Creative Economy Entrepreneurs
โดย Alice Loy และ Tom Aageson ผู้ก่อตั้งองค์กร Creative Startups
Creative Startups เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนผู้ประกอบการที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2007 ในแซนตาเฟ เมืองหลวงของรัฐนิวเม็กซิโก สหรัฐอเมริกา ภารกิจหลักด้านหนึ่งคือการจัดหลักสูตรบ่มเพาะธุรกิจสตาร์ทอัพ (Startup Accelerators) ทั้งยังมีประสบการณ์ในการพัฒนาระบบนิเวศสร้างสรรค์ในกัวลาลัมเปอร์ คูเวต และบัลติมอร์  ตลอดระยะเวลาการทำงาน องค์กรได้รวบรวมเรื่องราวแรงบันดาลใจและความสำเร็จของกลุ่มสตาร์ทอัพไว้  หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดสิ่งที่สั่งสมมาโดยเน้นเนื้อหาไปที่บทบาทและความสำคัญของผู้ประกอบการมากกว่าข้อมูลเชิงนโยบาย โครงสร้างอุตสาหกรรม หรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับมหภาค เพื่อกระตุ้นกลุ่มทุนให้หันมาลงทุนกับกลุ่มผู้ประกอบการและยกระดับธุรกิจสตาร์ทอัพสู่บริษัทสเกลอัพ บทวิเคราะห์ในหนังสือยังได้ยกตัวอย่างระบบนิเวศสร้างสรรค์ที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆ ที่น่าสนใจอีกด้วย

Abstract 1.jpg

[Documentary]
Abstract: The Art of Design
สร้างโดย Scott Dadich
“สิ่งสำคัญคือเรื่องราว ข้อความ ความรู้สึก และความเชื่อมโยง เหล่านี้ล้วนคือการออกแบบ”  นี่เป็นคำโปรยในเทรลเลอร์ของซีรีส์เรื่อง Abstract: The Art of Design ผลงานสารคดีชุดโดยเน็ตฟลิกซ์ ที่นำเสนอเรื่องราวของนักออกแบบและศิลปิน 8 คนจากต่างสาขา ทั้งช่างภาพ นักออกแบบรองเท้า นักออกแบบเวที กราฟิกดีไซเนอร์และอื่นๆ  นักออกแบบทุกคนบอกเล่าถึงแนวคิด การรังสรรค์ผลงาน และการแก้ปัญหาด้วยการออกแบบในแต่ละตอนเฉพาะของตน ผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจจากถ้อยคำของเจ้าของเรื่อง และเพลิดเพลินกับภาพและมุมกล้องที่แปลกใหม่แต่ลงตัว สารคดีชุดนี้ได้รับคำชื่นชมจากนักวิจารณ์ในวงกว้าง ทั้งยังได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลเอ็มมี สาขา Outstanding Graphic Design and Art Direction อีกด้วย

Website_British 2.png

[Website]
British Council | Creative Economy
creativeconomy.britishcouncil.org
เราต่างมีประสบการณ์และภาพจำของบริติชเคานซิลต่างกันออกไป นักเรียนนักศึกษาอาจรู้จักองค์กรนี้ในฐานะสถาบันภาษา แต่ความจริงแล้ว บริติชเคานซิลเป็นองค์กรที่ส่งเสริมการศึกษา สังคม และศิลปวัฒนธรรม โดยในขอบข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมนั้น บริติชเคานซิลกำหนดให้การส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นพันธกิจสำคัญข้อหนึ่ง และได้จัดทำเว็บไซต์นำเสนอกิจกรรมและองค์ความรู้สร้างสรรค์ แบ่งเนื้อหาสาระสำคัญออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจสร้างสรรค์ (Creative Enterprises) จุดเชื่อมโยงและการสื่อสาร (Hubs & Communication) เทคโนโลยีและปฏิสัมพันธ์ (Tech & Interactive) โดยผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถเลือกอ่านเนื้อหาตามสาระสำคัญหรือตามประเภทเนื้อหา (กิจกรรม บทความ และแหล่งข้อมูล) ก็ได้เช่นกัน 

เรื่อง : ฐานันดร วงศ์กิตติธร

« Back to Result

  • Published Date: 2018-09-04
  • Resource: www.creativethailand.org