Creative Knowledge

« Back to Result | List

ภูมิปัญญาสร้างรายได้

หลายปีมานี้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตไปอย่างก้าวกระโดดในอินเดีย จากการเข้าถึงสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตของประชาชน ด้าน NASSCOM บริษัทซอฟต์แวร์แห่งประเทศอินเดียได้เปิดเผยถึงส่วนแบ่งตลาดออนไลน์ที่เพิ่มขึ้น 19 เปอร์เซ็นต์ และมีรายได้รวมทั้งหมดมากถึง 33 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในช่วงปี 2017

เมื่อเกิดความสะดวกสบายและความง่ายต่อการซื้อขาย นี่จึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะทำให้เหล่าช่างฝีมือทั่วทั้งอินเดียได้มีโอกาสขายสินค้าของตน ซึ่งช่วยให้พวกเขามีรายได้ที่ดีขึ้น การกำเนิดขึ้นของสตาร์ทอัพหลายรายเป็นตัวเชื่อมช่างฝีมือในชนบทสู่ตลาดการซื้อขายที่ทุกคนสามารถเห็นผลงานของพวกเขาได้ และสตาร์ทอัพเหล่านี้ไม่ได้ทำตัวเป็นพ่อค้าคนกลางในการแสวงผลประโยชน์จากชาวบ้าน แต่กลับช่วยพัฒนาคุณภาพสินค้า สร้างทักษะและรายได้ให้เพิ่มขึ้น เกิดเป็นความยั่งยืนในชุมชนของช่างฝีมือ

gaatha-com-1.jpg
©gaatha.com

มีตัวเลขประมาณการว่าจำนวนของช่างฝีมือในอินเดียมีราว 9 ล้านคน ในจำนวนนั้นได้มีการจัดตั้งสหกรณ์ชุมชนของชาวบ้านเพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน แต่ก็ไม่สามารถผลักดันสินค้าไปสู่ตลาดที่ใหญ่กว่าได้ สตาร์ทอัพอย่างเช่น CraftsBazaar และ SouvNear ทำให้ทั้งโลกได้รู้จักกับสินค้าจากช่างฝีมือชาวอินเดีย กับหน้าเว็บไซต์ที่ผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าและงานฝีมือได้ทุกประเภท โดยเฉพาะ CraftsBazaar ที่ผู้ซื้อสามารถทำความรู้จักกับช่างฝีมือได้เป็นรายคน พร้อมประวัติ ความถนัด และรัฐที่อยู่ เกิดความเป็นเอกลักษณ์ของงานแต่ละชิ้น

gaatha-com-2.jpg
©gaatha.com

ยังมีสตาร์ทอัพที่ช่วยสร้างโอกาสและปลุกกระแสให้งานฝีมือกลับมามีชีวิตอีกครั้ง เช่น Gaatha สตาร์ทอัพจากเมืองอัห์มดาบาด (Ahmedabad) ซึ่งเกิดขึ้นจากนักศึกษามหาวิทยาลัยที่ตั้งใจจะทำสารคดีเกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมและงานฝีมือพื้นบ้านที่กำลังสูญหายไปตามกาลเวลา และตระหนักได้ว่าการจะรักษาศิลปะด้านนี้เอาไว้ พวกเขาควรฟื้นฟูและสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับเหล่าช่างฝีมือ จึงเกิดเป็นธุรกิจออนไลน์ที่ขายสินค้าไปพร้อมกับบอกเล่าเรื่องราวของช่างฝีมือ อีกทั้งยังมีบทความให้ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมจากหลายภูมิภาคของอินเดีย   

okhai-yourstory-com.jpg
©yourstory.com

อีกด้านหนึ่งในรัฐคุชราต (Gujarat) กลุ่มผู้หญิงจากเผ่าราบารี (Rabari) รวมกลุ่มกันสร้างแบรนด์เสื้อผ้าที่มีชื่อว่า Okhai จากการสนับสนุนโดยบริษัท Tata Chemicals Society for Rural Development (TCSRD) บริษัทใหญ่แห่งอินเดีย ประกอบไปด้วยช่างฝีมือกว่า 500 ชีวิต ที่ผลิตผลงานด้วยภูมิปัญญาดั้งเดิมของชนพื้นเมือง มีสินค้าหลากหลายประเภท เช่น เสื้อผ้า ของตกแต่งบ้าน และเครื่องประดับ ภารกิจสำคัญของ Okhai คือทำให้ผู้หญิงจากหมู่บ้านต่างๆ ได้เรียนรู้ทักษะ และสามารถสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว โดยไม่ต้องพึ่งพาสามีที่เป็นเสาหลักของบ้านเพียงคนเดียว

จะเห็นได้ว่าธุรกิจอีคอมเมิร์ซสามารถสร้างรายได้ให้กับช่างฝีมือที่อยู่ห่างไกลความเจริญ จากอดีตที่ช่างฝีมือหลายคนต้องเดินทางมาใช้แรงงานในเมืองใหญ่ เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวจนปล่อยให้ภูมิปัญญาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษต้องตายไป ปัจจุบันพวกเขาสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นสามารถยกระดับสถานะทางการเงินและสังคมของตนเองให้ดีขึ้นได้

ที่มา: 
บทความ “e-Commerce in India: Market Trends and Regulations” โดย Vasundhara Rastogi จาก india-briefing.com
บทความ “These E-Commerce Platforms Empower Rural Artisans by Helping Them Earn Better” โดย Athira A Nair จาก  yourstory.com
บทความ “SouvNear Supports 10,000 Indian Artisans by Selling Their Products in 14 Countries” โดย Mehr Gill จาก yourstory.com

เรื่อง : นพกร คนไว

« Back to Result

  • Published Date: 2018-09-04
  • Resource: www.creativethailand.org
  • การออกแบบพื้นที่สาธารณะในชุมชนใกล้บ้านเป็นโครงการวิจัยที่ SC Asset ร่วมกับ ศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ ภายใต้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (REDEK) ได้ศึกษาและพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางทั้งภายในและโดยรอบบริเวณในอนาคตของโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อสร้างโมเดลที่อยู่อาศัยซึ่งตอบรับการเติบโตของชุมชนเมือง
  • แม้ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยทางทรัพยากรน้ำมันอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ก็ยังคงคำนึงถึงทรัพยากรที่มีวันจะหมดลงได้ จึงเกิดความคิดในการพยายามลดการพึ่งพาน้ำมัน แล้วหันไปสร้างความหลากหลายในระบบเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมด้านวัฒนธรรม
  • "ความคิดสร้างสรรค์” ถือเป็นทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อการอยู่รอดของแรงงานและผู้ประกอบการยุคใหม่ เพื่อต่อสู้กับการเกิดขึ้นของระบบหุ่นยนต์อัจฉริยะ และปัญญาเสมือน ที่จะเข้ามาแย่งงานของมนุษย์ในบางสาขาอาชีพ
  • มาทำความรู้จักกับ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” ซึ่งเป็นแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่มีประวัติยาวนาน และได้ถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักในการพัฒนาประเทศของหลายประเทศชั้นนำของโลก เพื่อใช้เป็นแนวทางในการส่งออกวัฒนธรรมของประเทศไปสู่สากล
  • มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเส้นทางการดำเนินนโยบายการพัฒนาประเทศตั้งแต่ยุคเกษตรกรรมจนถึงเศรษฐกิจยุคใหม่ที่นำ “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” มาเป็นแผนการดำเนินงานสำหรับอนาคตใหม่ของประเทศไทย
  • ขอเชิญพบกับหลากหลายธุรกิจจากโครงการ D.R.I.V.E 2018 คิด ผลิต ขาย ที่เป็นผลผลิตจากหลักสูตรการบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs
  • พบกับสื่อความรู้หลากหลายในรูปแบบหนังสือ สารคดีและเว็บไซต์ ที่จะทำให้เราเข้าใจความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้มากขึ้น