Creative Knowledge

« Back to Result | List

eBook “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต”

ทันกระแสเทรนด์หลักที่จะส่งอิทธิพลต่อผู้บริโภคในปี 2013
กับ “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต”

สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาทางเศรษฐกิจที่รุมเร้า การใช้ชีวิตที่เร่งรีบแข่งขันกับเวลา สภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้น เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้น ตลอดจนภัยธรรมชาติรุนแรงที่คาดเดาไม่ได้ นี่คือตัวแปรหลักที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและความต้องการของผู้บริโภค และทำให้ธุรกิจต้องปรับตัวให้เข้ากับโครงสร้างใหม่ โดยคำนึงถึงธรรมชาติในการออกแบบสินค้าและบริการ ตลอดจนการประกอบธุรกิจขององค์กร

ร่วมจับกระแสความต้องการของตลาดกับบทสรุปเทรนด์โดย TCDC ที่รวบรวมแนวโน้มหลักที่ถูกกล่าวถึงมากที่สุดจากสำนักเทรนด์ระดับโลกอย่าง Carlin, Mix Trends, Nelly Rodi, Pantone View นำมากลั่นกรองให้คุณรู้ทันทุกความเคลื่อนไหว และพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้ตรงใจผู้บริโภค

TCDC จัดทำ eBook “เจาะเทรนด์โลก 2013 โดย TCDC : แฟชั่น วัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และการใช้ชีวิต” ต่อเนื่องจากบทสรุปเทรนด์ฤดูกาล Spring/Summer 2012 โดยศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิจากหนังสือเทรนด์กว่าสิบเล่ม ซึ่งมีเนื้อหาเป็นแนวคิดแบบนามธรรมที่ตีความได้ยาก และนิตยสารเกี่ยวกับเทรนด์อีกหลายฉบับ มานำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย พร้อมให้คุณนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยมีเนื้อหาดังนี้

+ ความเชื่อมโยงจากปี 2012 - 2013
+ แนวโน้มเทรนด์ปี 2013
+ 4 เทรนด์หลัก
+ แนวความคิดด้านสี และองค์ประกอบ
+ ภาพรวม Mood, Tone และกรณีศึกษา
+ ตัวอย่างวัสดุ
+วัตถุดิบทางความคิด

หากคุณอยู่ในสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ฯลฯ ไปจนถึงผู้ประกอบการในทุกแวดวงธุรกิจ การรู้ทันกระแสความเคลื่อนไหวที่จะมีอิทธิพลต่อผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะช่วยชี้ช่องทางให้คุณก้าวล้ำหน้าคู่แข่ง

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ผ่าน 5 ช่องทาง
เพียง 30 บาท

- www.tcdc.or.th/trend2013
โดยจ่ายเงินผ่านระบบมือถือ (AIS, DTAC และ True Move)

 1. พิมพ์ T ส่งไปที่หมายเลข 4886930
 2. ระบบจะส่ง Password ให้คุณดาวน์โหลดไฟล์ PDF ได้ทั้ง 2 เวอร์ชั่น (Password ใช้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง) คลิกที่นี่ เพื่อดาวน์โหลด
  PDF file: 181 หน้า / 15.9 MB
  Compressed PDF file: 181 หน้า / 9.4 MB

- แอปพลิเคชัน TCDC Digital Resource สำหรับ iPad ผ่าน App Store

- www.asiabooks.com

- www.aisbookstore.com

- www.b2sebook.com

หมายเหตุ: จัดทำเป็นภาษาไทยเท่านั้น / Published in Thai only.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ TCDC โทร. 02 664 8448 ต่อ 213, 214 (ปิดวันจันทร์)

แหล่งข้อมูล
ทีมผู้เชี่ยวชาญของ TCDC ทำการสรุปเทรนด์หลักๆ จากหนังสือทำนายเทรนด์และนิตยสารเทรนด์แถวหน้า ดังนี้

Trend books

 1. Carlin Color
 2. Carlin Impulse
 3. Carlin Interior
 4. Carlin Interior
 5. Mix trends issue 24
 6. Mix trends issue 25
 7. Nelly Rodi Pilot: Truce
 8. Nelly Rodi Décor & Atmosphere
 9. Nelly Rodi Fabric
 10. Nelly Rodi Décor & Atmosphere
 11. Pantone View Color Planner
 • Spring/Summer 2013
 • Spring/Summer 2013
 • Spring/Summer 2013
 • Autumn/Winter 2013/14
 • Spring/Summer 2013
 • Autumn/Winter 2013/14
 • Spring/Summer 2013
 • Spring/Summer 2013
 • Spring/Summer 2013
 • Fall/Winter 2013/14
 • Spring/Summer 2013

Magazines

 1. Collezioni Trends 99
 2. Molecule – Man
 3. View Textile issue 95
 4. View 2 issue11
 5. Viewpoint 28
 6. Zoom on Fashion Trend issue 48
 •  
 • Summer 2013
 •  
 •  
 •  
 •  

พบกับหนังสือเทรนด์ทั้งหมดนี้ พร้อมทรัพยากรความรู้อื่นๆ อีกมากมาย ได้ที่ห้องสมุดเฉพาะด้านการออกแบบ TCDC Resource Center และห้องสมุดวัสดุเพื่อการออกแบบ Material ConneXion® Bangkok


คำสงวนสิทธิ์
อัตราค่าดาวน์โหลด 30 บาทนี้เป็นเงินช่วยค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อจัดเตรียมข้อมูลเท่านั้น TCDC มิได้มีจุดประสงค์ในการแสวงหากำไร หากแต่เพียงมุ่งเผยแพร่ความรู้เพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคมไทย

Disclaimer
The 30-baht download fee is a contribution towards the administration and information preparation cost only. TCDC seeks not to make profit from this download, but aims to disseminate knowledge to the Thai society.

« Back to Result

 • Resource: www.tcdc.co.th