Creative Knowledge

« Back to Result | List

วัสดุเด่นประจำเดือนพฤษภาคม 2560: แผ่นชาร์โคล (CHAR CO- Tile )


bric 01.jpg

15873078_1824948827773220_8224632438599091315_n.jpg
ใบรับรอง        
- Certificate of Excellence for CHAR CO- Tile from Material ConneXion®

คุณสมบัติ    
- ผลิตจากวัสดุธรรมชาติและกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ถ่านดูดซับความชื้นและกลิ่นอับได้ดี
- มีลวดลายจากธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว

การนำไปใช้     
เหมาะสำหรับทำผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ และใช้เป็นวัสดุสำหรับงานตกแต่งภายในอาคาร

ต้นกำเนิด    
ถ่านเป็นวัสดุที่คุณน๊อต นภดล สังวาลเพ็ชร มีความใกล้ชิดมาตั้งแต่เด็ก เนื่องจากคุณลุงทำอาชีพเผาถ่าน และที่บ้านของเขาเองมีพื้นที่สัมปทานสำหรับปลูกไม้เพื่อใช้ทำถ่านโดยเฉพาะ ถ่านเป็นวัสดุที่พบมากในชุมชน และใช้เป็นเชื้อเพลิงในการหุงต้มอาหารมาตั้งแต่อดีต แต่ในปัจจุบันถ่านถูกลดความสำคัญลง เพราะเทคโนโลยีที่เข้ามาแทนที่ แต่เมื่อพิจารณาคุณประโยชน์แล้ว จะพบว่าสามารถใช้ถ่านดับกลิ่นและดูดความชื้นได้ โดยไม่ต้องอาศัยเทคโนโลยีที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นหากเรานำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากจะช่วยลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีแล้ว ยังเป็นการช่วยส่งเสริมอาชีพ และคืนรายได้กลับสู่ชุมชนเผาถ่านอีกด้วย คุณน๊อตจึงได้ทดลองนำถ่านมาขึ้นรูปด้วยวิธีการต่างๆ ระหว่างการทดลองพบว่าปัญหาหลักของถ่านคือ เปื้อนมือและเปราะแตกหักง่าย แต่ก็แก้ไขปัญหาจากข้อจำกัดเหล่านี้ได้ ด้วยภูมิปัญญาการยาชันเรือ ซึ่งเป็นการนำชันมาอุดรอยรั่วของเรือ เพื่อไม่ให้น้ำเข้าเรือ จากภูมิปัญญาดังกล่าวจึงนำมาพัฒนา จนกลายเป็นเทคนิคที่ทำให้ถ่านมีความแข็งแรงขึ้น เป็นการเพิ่มคุณประโยชน์ และสร้างคุณค่าใหม่จากคุณสมบัติเดิมของถ่าน ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่นอกจากจะยังคงคุณสมบัติเดิมของถ่านไว้ ยังเป็นวัสดุที่สามารถแสดงตัวตนของชุมชน และคุณค่าความเป็นไทยแฝงไปกับวิถีชีวิตสมัยใหม่ได้อีกด้วย

ขนาด        
ขนาดมาตรฐาน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร จำนวนสั่งขั้นต่ำ 50 แผ่น และใช้เวลาผลิต 30 วัน

ผู้ผลิต        
CHAR CO-
E-mail: charcoallathe@gmail.com, n.sangwalpetch@gmail.com
Facebook:  www.facebook.com/mangrovecharco        
Instagram : charco_studio
         
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุนี้     
แผ่นชาร์โคล (CHAR CO- Tile) สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลาย ตั้งแต่นำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งบ้านเพื่อความสวยงาม เช่น แจกันและโคมไฟ เพื่อประโยชน์ใช้สอย เช่น ที่รองแก้ว หรือแม้กระทั่งใช้สำหรับประดับตกแต่งผนัง ซึ่งนอกจากจะมีลวดลายสวยงามเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแล้ว ยังสามารถช่วยดูดกลิ่นอับและซับความชื้นได้อีกด้วย ที่ผ่านมา แผ่นชาร์โคลได้ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ งานแสดงสินค้า และได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย เช่น
- รางวัล Popular Vote การประกวดผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ครั้งที่ 5 ประจำปี 2559 (Innovative Craft Award 2016) จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559
- รางวัลชนะเลิศ ประเภทการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ (Resource Efficiency) กลุ่มที่ 2 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและประชาชนทั่วไป ในการประกวดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตรที่ไม่ใช่อาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2017 จัดโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
- ร่วมแสดงสินค้า บูธ ศ.ศ.ป. (SACICT) ในงานบ้านและสวนแฟร์ 2016 ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 27-31 กรกฎาคม 2559
- ร่วมแสดงงาน Craft Trend Fair ณ กรุงโซล สาธรณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ 8-11 ธันวาคม 2559 โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)
- แสดงสินค้าในงานเทศกาลนวัตศิลป์นานาชาติ ปี 2560 (Internation Innovative Craft Fair 2017: IICF2017) ที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ระหว่างวันที่ 23-26 มีนาคม 2560 จัดโดยศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน)

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

« Back to Result

  • Published Date: 2017-04-28
  • Resource: www.tcdc.co.th