Creative Knowledge

« Back to Result | List

งานเสวนา วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์ (7 ตุลาคม 2554)

งานเสวนา วัสดุไทยจากภาคเหนือตอนบน สู่ธุรกิจสร้างสรรค์
โดย Material ConneXion® Bangkok

เวลา 7 ตุลาคม 2554 | 14:00-16:00
สถานที่ ห้องออดิทอเรียม TCDC

วิทยากร สเริงรงค์ วงษ์สวรรค์, สายอรุณ เวียงคำ, ปวินท์ ระมิงค์วงศ์
ผู้ดำเนินรายการ อนันตา อินทรอักษร


จากโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นจากภูมิภาคต่างๆ เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สู่งานเสวนาที่จะต่อยอดความสำเร็จของวัสดุท้องถิ่นให้เป็นธุรกิจสร้างสรรค์

ร่วมเรียนรู้วัสดุผ่านมุมมองธุรกิจสร้างสรรค์ของคนเมืองเชียงใหม่ ที่คิดและเพิ่มคุณค่าวัสดุโดยนำไปออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์และโดดเด่น ทั้งยังคำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นวัสดุที่ใช้ทดแทน หรือของเก่านำมาคิดใหม่ โดยสองเจ้าของผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ Rubber Killer และ บ้านถักทอ เชียงคำ รวมทั้งติดตามเรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ลงพื้นที่สรรหาวัสดุที่น่าสนใจทั้ง 8 จังหวัดในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง ลำพูน พะเยา จากอาจารย์ปวินท์ ระมิงค์วงศ์ หัวหน้าโครงการสรรหาวัสดุท้องถิ่นภาคเหนือตอนบน

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tcdc.or.th/calendar/detail.php?ID=8406

ดูวิดีโอ คลิก


« Back to Result

  • Published Date: 2012-01-05
  • Resource: video.tcdc.or.th