Articles

« Back to Result | List

ศิลปะล้านนาในมหาวิทยาลัยชีวิต

lanna1.JPG

ไปเชียงใหม่คราวนี้เพื่อเรียนรู้ว่า "ชีวิตเราไม่รู้อะไรหลายอย่าง"หนึ่งในนั้นคือ เรื่องราวของศิลปะล้านนา ที่ไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย และไม่มีตำราเรียน จากคอนเน็กชั่นเมืองเหนือที่มี ในที่สุดเราก็ได้พบกับคุณพงษ์พรรณ เรือนนันชัย จิตรกรหนุ่มผู้ศึกษาศิลปะล้านนาด้วยตนเองจนเชี่ยวชาญ พงษ์พรรณบันทึกองค์ความรู้ของเขาไว้ได้น่าประทับใจเป็น "ตำราการเขียนภาพบุคคลแบบล้านนา" ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน

นอกเหนือจากตำราอันน่าภาคภูมิเล่มนั้น ในมหาวิทยาลัยชีวิตของพงษ์พรรณ (สิ่งต่างๆ ที่พบเจอระหว่างการค้นคว้าด้วยตนเอง) ยังชักนำให้เขาได้ศึกษาวิถีล้านนาต่อเนื่องออกไปอีกมาก ชีวิตเขามีประเด็นน่าสนใจมากมายที่เราอยากนำมาแบ่งปันกับท่านผู้อ่าน

ก้าวที่กล้า
เมื่อครั้งที่จบชั้น ป.ว.ส. จากวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตล้านนา พงษ์พรรณสอบเข้าเรียนต่อปริญญาตรีได้ด้วยคะแนนสูง แต่เขาเลือกที่จะไม่ไปสอบสัมภาษณ์ ด้วยความที่หาคำตอบให้ชีวิตได้แล้วว่า "เขาต้องการจะเรียนศิลปะล้านนา" ซึ่งมหาวิทยาลัยในเมืองไทยไม่มีสอนเป็นวิชาเอก แม้แต่ตำราก็ไม่มี พงษ์พรรณจึงตัดสินใจสร้างห้องเรียนของเขาขึ้นเอง ด้วยการเริ่มค้นคว้าตามวัดโบราณ

เขากลับไปที่บ้านเกิด จ.ลำปาง นั่งคัดลอกลายอยู่ตามวัดโบราณนานถึง 3 ปี (วัดโปงยางคก, วัดไหล่หิน, วัดพระธาตุลำปางหลวง) ในระหว่างนั้นมีผู้แวะเวียนมาถามถึงประวัติของวัดล้านนาอยู่เสมอ พงษ์พรรณจึงคิดว่า ไหนๆ จะเขียนภาพล้านนาแล้ว ก็น่าจะรู้ประวัติศาสตร์ล้านนาไว้ด้วย

ด้วยความที่ชอบวิชาประวัติศาสตร์เป็นทุนเดิม การศึกษาของเขาขยายวงอย่างรวดเร็ว จากวัดล้านนาแห่งเดียว ไปเป็นจังหวัดล้านนา ประเทศล้านนา ซึ่งหมายรวมถึงดินแดนต่างๆ ที่มีศิลปวัฒนธรรมล้านนาเชื่อมโยงถึงกัน อาทิ เชียงตุง รัฐฉาน และหลวงพระบาง ไม่หยุดเพียงแค่นั้น เมื่อมีคนมาถามหาอะไรจากเขา พงษ์พรรณก็จะไปค้นคว้าหาคำตอบมาให้ เขาบากบั่นแสวงหาปราชญ์ล้านนาหลายท่าน เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่มาไว้ด้วยกัน ซึ่งนั่นเองทำให้เขากลายเป็นกูรูวิชาล้านนา เชี่ยวชาญทั้งเรื่องลวดลาย-ความหมายในงานศิลปะ และเรื่องภาษาล้านนาที่ตอนนี้เข้าขั้นอ่านออกเขียนได้แล้ว

พงษ์พรรณเชื่อว่า การศึกษาวิถีแห่งล้านนาทั้งเชิงกว้างและลึกนี้ จะทำให้เขาเขียนภาพล้านนาได้ละเอียดสมบูรณ์ยิ่งขึ้น อีกทั้งสามารถนำความรู้เหล่านั้นไปต่อยอดเป็นงานอื่นๆ ได้อีกในอนาคต

lanna2.JPG

"ลายแต้มฅนล้านนา" ตำราฝึกวาดภาพศิลป์ล้านนาเล่มแรก
เมื่อพงษ์พรรณได้รับการชักชวนให้มาสอนที่
โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่ เขาจึงตัดสินใจเขียนตำราศิลปะล้านนาขึ้น ใช้ชื่อว่า "ลายแต้มนล้านนา" ว่าด้วยการฝึกเขียนภาพแบบ ฅนเมืองสมัยก่อน เช่น หน้าตา ลำตัว มือ เท้า เสื้อผ้าในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ ถือเป็นหนังสือทดลองที่ผู้อ่านทั่วไปก็ได้รับประโยชน์ และนักเรียนก็ได้ใช้เป็นตำราเรียนมาจนทุกวันนี้

งานของจิตรกรล้านนา
ความรู้และฝีมือที่สั่งสมมาจากมหาวิทยาลัยชีวิต ทำให้พงษ์พรรณเป็นศิลปินล้านนาเต็มตัว ผลงานภาพเขียนของเขาในแต่ละช่วงเวลาชี้ชัดถึงความรู้เชิงประวัติศาสตร์ศิลป์ที่แม่นยำ ซึ่งเขาเพิ่งได้จัดแสดงเป็นนิทรรศการชื่อ "ขอวาดแผ่นดิน"_ไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ณ หอศิลป์จามจุรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นอกจากนี้พงษ์พรรณยังได้ทำงานเขียนภาพพุทธประวัติให้กับวัดไทยวอชิงตันวนาราม (เมืองซีแอทเทิล สหรัฐอเมริกา) และสวมบทคอลัมนิสต์ เขียนบทความเกี่ยวกับวิถีล้านนาในนิตยสารแจกฟรีของเชียงใหม่ที่ชื่อ Puzzle อีกด้วย

หากใครสนใจว่างานศิลปะล้านนาที่ศึกษาด้วยชีวิตเป็นอย่างไร ติดตามผลงานของพงษ์พรรณได้ที่ www.lannaartist.com


Tags: art

« Back to Result

  • Published Date: 2009-07-03
  • Resource: www.tcdcconnect.com