Articles

« Back to Result | List

Design Icon: อัลเบอโต เมดา (Alberto Meda)

alberto-meda.jpg

"การออกแบบที่ทำให้สิ่งของมีน้ำหนักเบาเป็นการออกแบบที่แยบยลและลุ่มลึก"

Alberto Meda เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1945 ในประเทศอิตาลี เขาเป็นทั้งวิศวกรและนักออกแบบ ผู้สนใจใน "วัสดุ" ที่ทำให้ผลงานออกแบบมีน้ำหนักเบา" Meda ทุ่มเทกับกระบวนการค้นหาสภาวะ "เบา" ในวัสดุชนิดต่างๆ โดยทำการศึกษาวิจัยตัววัสดุไปพร้อมๆ กับการศึกษาเทคโนโลยีในงานอตุสาหกรรม ซึ่งวัสดุที่ Meda เลือกมาทำการออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านก็คือ สสารผสมของ Carbon Fiber ที่ปกติใช้กันในอุตสาหกรรมการสร้างยานอวกาศ 

ผลงานชิ้นเอกของ Meda คือ เก้าอี้ Lightlight Chair (Alias, 1987) เป็นเก้าอี้ที่มีน้ำหนักเพียง 980 กรัมเท่านั้น เขาออกแบบเก้าอี้ตัวนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่า "เก้าอี้ต้องมีน้ำหนักเบา เน้นความเรียบง่าย และที่สำคัญต้องรับน้ำหนักได้ดี" โดยวัสดุที่ Meda นำมาใช้สร้างเก้าอี้ตัวนี้คือ โครงสร้างที่ทำจาก Nomex Honeycomb และ Carbon Fiber

แม้ว่า เก้าอี้ Lightlight Chair นี้จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวไกลของเทคโนโลยีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ Lightlight Chair ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่า มันเป็นเก้าอี้ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน (เพราะยังไม่มีเครื่องจักรที่มีความสามารถมากพอ) ทำให้เก้าอี้ตัวนี้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี Meda ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว เขามุ่งหน้าศึกษาวัสดุชนิดนี้โดยต่อเนื่อง

และได้การออกแบบเก้าอี้ Softlight Chair (Alias, 1989) ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ยังคงใช้วัสดุเหมือน Lightlight Chair แต่พัฒนารูปแบบให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ ณ เวลานั้น โดยเน้นการประกอบชิ้นส่วนที่ง่ายขึ้น เป็นผลให้ Softlight Chair มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

Meda เคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคให้กับบริษัท Kartell อยู่นานถึงเจ็ดปี ปัจจุบันเขามีบริษัทของตนเอง ทำงานออกแบบสินค้าให้กับผู้ผลิตงานออกแบบรายใหญ่ เช่น Alias, Lucelan และ Vitra

Meda เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมชนิดหาตัวจับยาก เขาทำการศึกษาทดลองในเรื่องดังกล่าวโดยต่อยอดจากการพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของตน Meda เคยได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษที่ Domus Academy และในปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมห้องทดลองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

Meda ต้องการสร้างงานออกแบบที่ทำให้เทคโนโลยีไม่ดูแข็งกร้าวจนเกินไป เขาออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีองค์ประกอบที่เรียบง่าย มีชิ้นส่วนน้อยชิ้น และส่วนประกอบต่างๆ ต้องทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติ

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

ที่มาภาพประกอบ:
http://www.albertomeda.com
http://www.dailyicon.net/2008/08/page/4/« Back to Result

  • Published Date: 2009-07-16
  • Resource: www.tcdcconnect.com