Creative Knowledge

« Back to Result | List

Design Icon: อัลเบอโต เมดา (Alberto Meda)

alberto-meda.jpg

"การออกแบบที่ทำให้สิ่งของมีน้ำหนักเบาเป็นการออกแบบที่แยบยลและลุ่มลึก"

Alberto Meda เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1945 ในประเทศอิตาลี เขาเป็นทั้งวิศวกรและนักออกแบบ ผู้สนใจใน "วัสดุ" ที่ทำให้ผลงานออกแบบมีน้ำหนักเบา" Meda ทุ่มเทกับกระบวนการค้นหาสภาวะ "เบา" ในวัสดุชนิดต่างๆ โดยทำการศึกษาวิจัยตัววัสดุไปพร้อมๆ กับการศึกษาเทคโนโลยีในงานอตุสาหกรรม ซึ่งวัสดุที่ Meda เลือกมาทำการออกแบบเครื่องใช้ภายในบ้านก็คือ สสารผสมของ Carbon Fiber ที่ปกติใช้กันในอุตสาหกรรมการสร้างยานอวกาศ 

ผลงานชิ้นเอกของ Meda คือ เก้าอี้ Lightlight Chair (Alias, 1987) เป็นเก้าอี้ที่มีน้ำหนักเพียง 980 กรัมเท่านั้น เขาออกแบบเก้าอี้ตัวนี้ภายใต้แนวคิดที่ว่า "เก้าอี้ต้องมีน้ำหนักเบา เน้นความเรียบง่าย และที่สำคัญต้องรับน้ำหนักได้ดี" โดยวัสดุที่ Meda นำมาใช้สร้างเก้าอี้ตัวนี้คือ โครงสร้างที่ทำจาก Nomex Honeycomb และ Carbon Fiber

แม้ว่า เก้าอี้ Lightlight Chair นี้จะแสดงให้เห็นถึงความก้าวไกลของเทคโนโลยีในงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ Lightlight Chair ก็มีข้อจำกัดตรงที่ว่า มันเป็นเก้าอี้ที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญฝีมือดีในการประกอบชิ้นส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน (เพราะยังไม่มีเครื่องจักรที่มีความสามารถมากพอ) ทำให้เก้าอี้ตัวนี้มีต้นทุนการผลิตที่ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ดี Meda ไม่หยุดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเขาภายใต้ข้อจำกัดดังกล่าว เขามุ่งหน้าศึกษาวัสดุชนิดนี้โดยต่อเนื่อง

และได้การออกแบบเก้าอี้ Softlight Chair (Alias, 1989) ซึ่งเป็นเก้าอี้ที่ยังคงใช้วัสดุเหมือน Lightlight Chair แต่พัฒนารูปแบบให้ตอบสนองต่อเทคโนโลยีการผลิตที่มีอยู่ ณ เวลานั้น โดยเน้นการประกอบชิ้นส่วนที่ง่ายขึ้น เป็นผลให้ Softlight Chair มีต้นทุนการผลิตที่ต่ำลง

Meda เคยทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายเทคนิคให้กับบริษัท Kartell อยู่นานถึงเจ็ดปี ปัจจุบันเขามีบริษัทของตนเอง ทำงานออกแบบสินค้าให้กับผู้ผลิตงานออกแบบรายใหญ่ เช่น Alias, Lucelan และ Vitra

Meda เป็นผู้ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีการผลิตอุตสาหกรรมชนิดหาตัวจับยาก เขาทำการศึกษาทดลองในเรื่องดังกล่าวโดยต่อยอดจากการพื้นฐานการศึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกลของตน Meda เคยได้รับเชิญให้เป็นอาจารย์พิเศษที่ Domus Academy และในปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์ผู้ควบคุมห้องทดลองสำหรับการสร้างผลิตภัณฑ์ต้นแบบ

Meda ต้องการสร้างงานออกแบบที่ทำให้เทคโนโลยีไม่ดูแข็งกร้าวจนเกินไป เขาออกแบบเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้มีองค์ประกอบที่เรียบง่าย มีชิ้นส่วนน้อยชิ้น และส่วนประกอบต่างๆ ต้องทำงานสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติ

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

ที่มาภาพประกอบ:
http://www.albertomeda.com
http://www.dailyicon.net/2008/08/page/4/« Back to Result

 • Published Date: 2009-07-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป