Articles

« Back to Result | List

Design Icon: เบน แวน เบอร์เคล (Ben Van Berkel)

เรียบเรียง: ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

pic_ben-van-berkel.jpg

"สถาปนิกไม่ใช้ผู้สร้าง แต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานเพื่อสาธารณชน"

Ben van Berkel เกิดเมื่อปี ค.ศ. 1957 ในประเทศเนเธอร์แลนด์ เขาคือ สถาปนิกผู้บุกเบิกแนวคิดใหม่ในวงการสถาปัตยกรรม Van Berkel และ ภรรยา (Caroline Bos) ร่วมกันก่อตั้งบริษัทสถาปนิก Van Berkel & Bos ซึ่งมีผลงานสำคัญที่ทำให้ทั้งสองมีชื่อเสียงโด่งดังคือ Eramus Bridge (1996) ตั้งอยู่ที่เมือง Rotterdam ประเทศเนเธอร์แลนด์

Erasmus Bridge เป็นสะพานแขวนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อมต่อเมืองอุตสาหกรรมเก่ากับเมืองใหม่ของ Rotterdam สะพานนี้มีจุดเด่นตรงที่มีเสาแนวตั้งเพียงชิ้นเดียว แต่ใช้วิธีถ่ายเทน้ำหนักไปตามเส้นเคเบิ้ล โดยมีความยาวรวมถึง 808 เมตร ชาวเมือง Rotterdam เรียกสะพานนี้ว่า "The Swan" (หรือ หงส์) ด้วยความที่มันผสมผสานเทคโนโลยีวิศวกรรมเข้ากับงานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างสวยงาม

หลังจากประสบความสำเร็จกับ Erasmus Bridge สองสามีภรรยาได้ขยายธุรกิจออกไปอีก โดยร่วมกันก่อตั้งบริษัท UN (United Networks) Studio ขึ้นในปีค.ศ.1998 บริษัทนี้ประกอบไปด้วยบุคคลากรจำนวน 80 คน ที่มาจากพื้นฐานหลากหลาย เช่น สถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง นักออกแบบ และนักวิจัย UN Studio มีชื่อเสียงด้านความละเอียดรอบคอบในงานออกแบบ สามารนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้งานออกแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างน่าสนใจ

กระบวนการออกแบบของ UN Studio นั้นไม่ได้เน้นให้ "ดีไซน์" เป็นจุดตั้งต้นของงาน แต่จะให้เริ่มต้นจากการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล และการจัดลำดับการใช้งาน รวมทั้งกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในงานออกแบบแต่ละชิ้น ซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ส่งผลให้ชิ้นงานออกแบบของ UN Studio ประสบความสำเร็จอย่างสูง ไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบขนาดเล็ก เช่น แก้วค็อกเทล หรืองานออกแบบขนาดใหญ่ เช่น บ้านพักอาศัย พิพิธภัณฑ์ สถานีรถไฟ และสะพาน

UN Studio มีผลงานด้านสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจหลายชิ้น เช่น Mobius House (1998) เป็นบ้านพักอาศัยของครอบครัวที่ทั้งสามีและภรรยาทำงานที่บ้าน และมีลูกที่เป็นวัยรุ่นสองคน โดย UN Studio ออกแบบพื้นที่สถาปัตยกรรมที่อ้างอิงจากตรรกะของวงแหวนโมบีอุส (Mobius Stripe -- วงแหวนที่แทนค่าความสัมพันธ์อันไม่สิ้นสุด) พวกเขาใช้คอนกรีตและกระจกเป็นวัสดุหลัก เน้นการออกแบบพื้นที่ให้มีความต่อเนื่องกัน เพื่อเอื้ออำนวยให้เกิดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัว แต่ในขณะเดียวกันสมาชิกแต่ละคนก็ยังสามารถมีพื้นที่ส่วนตัวได้ด้วย

การที่ Van Berkel ชอบเฝ้าสังเกตพฤติกรรมของคน (คนเคลื่อนไหวอย่างไร แยกตัวกันอย่างไร หรือรวมกันได้อย่างไร ฯลฯ) กลายเป็นแรงผลักดันที่ทำให้ UN Studio สามารถสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมแนวใหม่ ที่นำเอาความรู้ที่เป็นสหวิทยาการมาใช้ร่วมกับเทคโนโลยีในการก่อสร้างอาคาร สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน และเพื่อให้ได้มาซึ่งอาคารที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วย

นอกจากการทำงานในธุรกิจออกแบบแล้ว Van Berkel และ Bos ยังทุ่มเททำงานสายวิชาการ โดยเป็นอาจารย์พิเศษให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ตามมหาวิทยาลัยชื่อดังต่างๆ ทั้งในทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และทวีปเอเชียด้วย


« Back to Result

  • Published Date: 2009-07-28
  • Resource: www.tcdcconnect.com