Creative Knowledge

« Back to Result | List

ฟื้นฟูการเครือข่ายการเดินทาง กระตุ้นพลังรากหญ้า โปรเจ็คท์เปลี่ยนเมืองในนิวเดลี

เรื่อง อาศิรา พนาราม

urbanRenewal1.jpg

หลายคนคงคิดว่าขนส่งมวลชนเราแย่ที่สุดในสามโลก แต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแน่ถ้าเทียบกับอินเดีย ขนส่งมวลชนหลักของชาวอินเดียคือรถไฟ มันสะดวกรวดเร็วที่สุดสำหรับประชากรหลักร้อยล้านคน แต่ไม่ได้หมายความว่าดีไปหมด ยังคงมีปัญหาไม่ต่างจากรถไฟไทย แต่หนักกว่าตรงที่พื้นที่หลายแห่ง รถไฟคือ ทางเลือกเดียวของการเดินทาง และบางทีเส้นทางยังทับซ้อนกับเส้นทางหลักเข้าสู่ย่านธุรกิจกลางเมือง ไม่ว่าชาวบ้านหรือคนทำงานก็ต้องมาแออัดยัดทะนานกันไปพร้อมๆ กัน เหมือนอย่างรถไฟสายหลักที่วิ่งรอบเพื่อที่จะเข้าสู่นิวเดลี ซึ่งถูกขนามนามว่า “สายที่ควรเลี่ยง” เพื่อให้คนไม่อยากขึ้น จะได้ลดความหนาแน่นลง รถไฟสายนี้เป็นการคมนาคมหลักเพียงอย่างเดียวของแถบนี้ ทำให้ทั้งคนที่ทำงานในระบบและนอกระบบ ต่างก็ต้องพึ่งพารถไฟสายนี้ แต่คนที่มักถูกกีดกันออกกลับเป็นชาวบ้านร้านตลาด ที่ดูเผินๆ แล้วไม่ใช่กลุ่มผู้นำเศรษฐกิจประเทศ แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักของประเทศด้วยซ้ำ รัฐบาลอินเดียเองก็ได้ประกาศนโยบายที่จะเบนความสำคัญมาที่ธุรกิจเล็กๆ ริมถนนซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของคนอินเดียเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่เห็นโครงสร้างใดที่เอื้อต่อพวกเขามากนัก

urbanRenewal2.jpg

เพิ่มทางสัญจรแบบ Slow Transit
2 หนุ่มนักออกแบบผังเมือง Madhav Raman และ Vaibhav Dimri จาก Anagram Architect ยกกรณีนี้ขึ้นมาออกแบบโครงการฟื้นฟูการใช้พื้นที่ระบบขนส่งมวลชนของเมือง ที่จะให้มากกว่าการเดินทาง แต่ยังสร้างพลังให้คนตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลย โครงการที่ชื่อว่า Ring Rail นี้นำไอเดียของระเบียงสั่นระฆังก่อนรถไฟจะเข้าชานชาลามาใช้ในการจัดสรรพื้นที่รอบเมือง สร้างเส้นทางคู่ขนานและเชื่อมต่อกับรถไฟเพิ่ม โดยแบ่งเป็นทางเดินเท้า ทางจักรยาน และพื้นที่สำหรับค้าขายซึ่งดึงผู้คนเข้าหากัน ทำให้เกิดสภาพที่เป็นมิตรกับคนหมู่มาก การถอยออกมาจากเมืองที่เป็นแบบ “รถยนต์เป็นศูนย์กลาง” จะช่วยกระตุ้นการรวมตัว การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ของผู้คนในกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานในระบบองค์กร แต่หมายถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคนเดินถนน การได้ออกจากม้าเหล็กมาเดินเท้า (หรือขี่จักรยาน) จะดึงบรรยากาศความเป็นชุมชนที่มีพลังแบบเดิมกลับมา เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้ตั้งแต่ในระดับชุมชนเลย

urbanRenewal3.jpg

เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วย Universal Application
การคมนาคมที่สะดวกและเป็นมิตรต่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่เพียงทำให้สังคมสนิทแน่นแฟ้นกันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ยังสามารถทำให้การสื่อสารเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งเรื่องสุขภาพ การศึกษา หรือข่าวสารบริการต่างๆ Raman และ Dimri จึงออกแบบระบบ Information Cloud ที่สื่อสารด้วยเครือข่ายยุคเก่า 1G ที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง Raman และ Dimri เพื่อให้เข้าถึงทั้งระดับรากหญ้าและระดับองค์กร โดยวางแผนที่จะติดตั้งคู่ไปกับ Ring Rail นี่แหละ ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์หลายฝ่าย ทั้งผู้บริโภคซึ่งรับข้อมูล รวมถึงบริษัทห้างร้านและองค์กรต่างๆ ด้วย เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผ่านการเดินทางจังหวะช้า และการค้าขนาดเล็ก (แต่มากมาย) ริมถนน ด้วยการเปลี่ยนกายภาพเมือง และการสร้างแอพลิเคชั่นที่เข้าถึงคนในทุกระดับ ไอเดียที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาการเดินทาง แต่ยังสร้างพลังให้กับประชากรเดินถนนที่เป็นคนหมู่มากของอินเดียอีกด้วย

urbanRenewal4.jpg

โปรเจ็คท์นี้ Raman และ Dimri เริ่มต้นทำกันเองเพื่อเสนอแนะแนวทาง และนำออกไปแสดงในนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบผังเมือง 2 ครั้งในปี 2008 และ 2009 จนในที่สุดโปรเจ็คก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นกระดาษอีกต่อไป เพราะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแผงลอยแห่งชาติของอินเดีย และกำลังนำไปปรับและสร้างจริงในพื้นที่อื่นแล้ว

จับประเด็นเด่น
โครงการนี้ดีเด่นที่เลือกการออกแบบปรับปรุงกายภาพของเมืองเพื่อคนในกลุ่ม Informal ซึ่งเป็นคนหมู่มากของสังคม ด้วยปริมาณมาก หากหาทางปรับปรุงคุณภาพชีวิต กระตุ้นพลังให้คนกลุ่มนี้ จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพในด้านบวกได้มากทีเดียว

อ้างอิง:
http://www.anagramarchitects.com/project-ring-rail.htm
http://www.holcimfoundation.org/T1406/A11APacINdelhi.htm


« Back to Result

 • Published Date: 2013-02-21
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป