Articles

« Back to Result | List

ฟื้นฟูการเครือข่ายการเดินทาง กระตุ้นพลังรากหญ้า โปรเจ็คท์เปลี่ยนเมืองในนิวเดลี

เรื่อง อาศิรา พนาราม

urbanRenewal1.jpg

หลายคนคงคิดว่าขนส่งมวลชนเราแย่ที่สุดในสามโลก แต่มันไม่ถึงขนาดนั้นแน่ถ้าเทียบกับอินเดีย ขนส่งมวลชนหลักของชาวอินเดียคือรถไฟ มันสะดวกรวดเร็วที่สุดสำหรับประชากรหลักร้อยล้านคน แต่ไม่ได้หมายความว่าดีไปหมด ยังคงมีปัญหาไม่ต่างจากรถไฟไทย แต่หนักกว่าตรงที่พื้นที่หลายแห่ง รถไฟคือ ทางเลือกเดียวของการเดินทาง และบางทีเส้นทางยังทับซ้อนกับเส้นทางหลักเข้าสู่ย่านธุรกิจกลางเมือง ไม่ว่าชาวบ้านหรือคนทำงานก็ต้องมาแออัดยัดทะนานกันไปพร้อมๆ กัน เหมือนอย่างรถไฟสายหลักที่วิ่งรอบเพื่อที่จะเข้าสู่นิวเดลี ซึ่งถูกขนามนามว่า “สายที่ควรเลี่ยง” เพื่อให้คนไม่อยากขึ้น จะได้ลดความหนาแน่นลง รถไฟสายนี้เป็นการคมนาคมหลักเพียงอย่างเดียวของแถบนี้ ทำให้ทั้งคนที่ทำงานในระบบและนอกระบบ ต่างก็ต้องพึ่งพารถไฟสายนี้ แต่คนที่มักถูกกีดกันออกกลับเป็นชาวบ้านร้านตลาด ที่ดูเผินๆ แล้วไม่ใช่กลุ่มผู้นำเศรษฐกิจประเทศ แต่จริงๆ แล้วกลับเป็นพื้นฐานและหัวใจหลักของประเทศด้วยซ้ำ รัฐบาลอินเดียเองก็ได้ประกาศนโยบายที่จะเบนความสำคัญมาที่ธุรกิจเล็กๆ ริมถนนซึ่งเป็นชีวิตจิตใจของคนอินเดียเช่นกัน แต่ในทางปฏิบัติ ยังไม่เห็นโครงสร้างใดที่เอื้อต่อพวกเขามากนัก

urbanRenewal2.jpg

เพิ่มทางสัญจรแบบ Slow Transit
2 หนุ่มนักออกแบบผังเมือง Madhav Raman และ Vaibhav Dimri จาก Anagram Architect ยกกรณีนี้ขึ้นมาออกแบบโครงการฟื้นฟูการใช้พื้นที่ระบบขนส่งมวลชนของเมือง ที่จะให้มากกว่าการเดินทาง แต่ยังสร้างพลังให้คนตั้งแต่ระดับรากหญ้าเลย โครงการที่ชื่อว่า Ring Rail นี้นำไอเดียของระเบียงสั่นระฆังก่อนรถไฟจะเข้าชานชาลามาใช้ในการจัดสรรพื้นที่รอบเมือง สร้างเส้นทางคู่ขนานและเชื่อมต่อกับรถไฟเพิ่ม โดยแบ่งเป็นทางเดินเท้า ทางจักรยาน และพื้นที่สำหรับค้าขายซึ่งดึงผู้คนเข้าหากัน ทำให้เกิดสภาพที่เป็นมิตรกับคนหมู่มาก การถอยออกมาจากเมืองที่เป็นแบบ “รถยนต์เป็นศูนย์กลาง” จะช่วยกระตุ้นการรวมตัว การพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน ของผู้คนในกลุ่มที่ไม่ได้ทำงานในระบบองค์กร แต่หมายถึงกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าคนเดินถนน การได้ออกจากม้าเหล็กมาเดินเท้า (หรือขี่จักรยาน) จะดึงบรรยากาศความเป็นชุมชนที่มีพลังแบบเดิมกลับมา เป็นการเสริมความเข้มแข็งให้ตั้งแต่ในระดับชุมชนเลย

urbanRenewal3.jpg

เพิ่มศักยภาพการเข้าถึงข้อมูลด้วย Universal Application
การคมนาคมที่สะดวกและเป็นมิตรต่อการพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ไม่ใช่เพียงทำให้สังคมสนิทแน่นแฟ้นกันด้วยเรื่องสัพเพเหระ ยังสามารถทำให้การสื่อสารเต็มไปด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อชีวิต ทั้งเรื่องสุขภาพ การศึกษา หรือข่าวสารบริการต่างๆ Raman และ Dimri จึงออกแบบระบบ Information Cloud ที่สื่อสารด้วยเครือข่ายยุคเก่า 1G ที่มีอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่ง Raman และ Dimri เพื่อให้เข้าถึงทั้งระดับรากหญ้าและระดับองค์กร โดยวางแผนที่จะติดตั้งคู่ไปกับ Ring Rail นี่แหละ ซึ่งจะทำให้ได้ประโยชน์หลายฝ่าย ทั้งผู้บริโภคซึ่งรับข้อมูล รวมถึงบริษัทห้างร้านและองค์กรต่างๆ ด้วย เป็นการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยผ่านการเดินทางจังหวะช้า และการค้าขนาดเล็ก (แต่มากมาย) ริมถนน ด้วยการเปลี่ยนกายภาพเมือง และการสร้างแอพลิเคชั่นที่เข้าถึงคนในทุกระดับ ไอเดียที่เรียบง่ายนี้ไม่เพียงแก้ปัญหาการเดินทาง แต่ยังสร้างพลังให้กับประชากรเดินถนนที่เป็นคนหมู่มากของอินเดียอีกด้วย

urbanRenewal4.jpg

โปรเจ็คท์นี้ Raman และ Dimri เริ่มต้นทำกันเองเพื่อเสนอแนะแนวทาง และนำออกไปแสดงในนิทรรศการเกี่ยวกับการออกแบบผังเมือง 2 ครั้งในปี 2008 และ 2009 จนในที่สุดโปรเจ็คก็ไม่ได้อยู่ในแผ่นกระดาษอีกต่อไป เพราะได้รับการสนับสนุนจากสมาคมแผงลอยแห่งชาติของอินเดีย และกำลังนำไปปรับและสร้างจริงในพื้นที่อื่นแล้ว

จับประเด็นเด่น
โครงการนี้ดีเด่นที่เลือกการออกแบบปรับปรุงกายภาพของเมืองเพื่อคนในกลุ่ม Informal ซึ่งเป็นคนหมู่มากของสังคม ด้วยปริมาณมาก หากหาทางปรับปรุงคุณภาพชีวิต กระตุ้นพลังให้คนกลุ่มนี้ จะทำให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีศักยภาพในด้านบวกได้มากทีเดียว

อ้างอิง:
http://www.anagramarchitects.com/project-ring-rail.htm
http://www.holcimfoundation.org/T1406/A11APacINdelhi.htm


« Back to Result

  • Published Date: 2013-02-21
  • Resource: www.tcdcconnect.com