Articles

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : The City Hacker (เกรียนเมือง) โดย Apostrophy’s

เรื่อง : อร-พิม สุกัณศีล

Apostrophy’s.jpg


 “ถ้าอยากทำอะไร ให้โยนตัวเองเข้าไปอยู่ในสิ่งที่อยากทำ แล้วคุณจะดึงคนที่สนใจเรื่องเดียวกันออกมารวมตัวเป็นชุมชนได้ และเมื่อถึงตอนนั้นคุณก็จะเจอโลกที่ซ่อนอยู่เอง” 

Apostrophy’s คืออินเตอร์แอคทีฟดีไซน์สตูดิโอที่เชื่อว่า งานปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ในทุกวันนี้ไม่ใช่แค่การเล่นระหว่าง “คน” กับ “คอมพิวเตอร์” เท่านั้น แต่เป็นการสร้างงานในมิติใหม่ๆ ที่เล่นกับการมองเห็น พฤติกรรมของผู้คน รวมไปถึงการตั้งคำถามกับความเชื่อ อคติ ความเคยชิน ฯลฯ 

เพื่อเป็นแบบฝึกหัดให้กับความคิดที่เปิดกว้าง ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปแต่ละกลุ่มจึงได้รับเครื่อง “City Rhythm” (เครื่องกำเนิดเสียงซึ่งประดิษฐ์ขึ้นเพื่อกิจกรรมนี้โดยเฉพาะ สามารถอ่านค่าจากระยะห่างได้ตั้งแต่ 4 เซนติเมตร ถึง 2.5 เมตร และส่งเสียงได้ต่างกัน 16 เสียง) พร้อมกับโจทย์ที่ทาง Apostrophy’s ได้ขอให้ทุกคนไปศึกษา “ท่วงทำนองการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบตัว” ผ่านอุปกรณ์ชิ้นเล็กขนาดมือจับนี้ 

ทีมงาน Apostrophy’s ได้แนะนำในเบื้องต้นว่า อุปกรณ์ City Rhythm สามารถใช้ศึกษา “จังหวะของเมือง” ได้จากหลากหลายมุมมอง ตั้งแต่จังหวะการเล่น Madhop ของกลุ่มวัยรุ่น การรำมวยจีนของอาม่าในสวนสาธารณะ ไปจนถึงการเล่นของเล่นของเด็กทารกในรถเข็น ซึ่งหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทั้งสามกลุ่มทำมาเสนอนั้นก็มีความน่าสนใจไม่แพ้กัน ซึ่งได้แก่ 

กลุ่มที่ 1 : ต้องการศึกษาพฤติกรรมของคนพิการเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาสิ่งของเครื่องใช้ 
กลุ่มที่ 2 : ต้องการศึกษาความสนใจของผู้คนต่อชิ้นงานที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
กลุ่มที่ 3 : ต้องการศึกษาจังหวะการเดินของคนในสถานการณ์ต่างๆ 

ในเวิร์กช็อปเดียวกันนี้ ผู้เข้าร่วมทั้ง 12 คนยังได้สัมผัสกับ “ที่ทำงาน” ของชาว Apostrophy’s อย่างใกล้ชิด ถือเป็นกิจกรรมเปิดบ้านครั้งแรกที่เผยให้คนนอกได้เห็นถึงจิตวิญญาณความสนุกของอินเตอร์แอคทีฟดีไซน์ ไม่ว่าจะเป็นบันไดดนตรีที่ใช้เซ็นเซอร์เปลี่ยนการเดินทุกฝีก้าวให้เป็นเสียงเพลง เกมจับรอยยิ้มบนจอคอมพิวเตอร์จากโปรแกรม Processing หรือการแสดง Projection Mapping ลงบนภาพถ่ายเพื่อเปลี่ยนภาพนิ่งให้มีชีวิต 

หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเวิร์กช็อปความยาวหนึ่งวันนี้ได้ทำให้พวกเขารับรู้ถึงแก่นวิธีการทำงาน และเข้าใจว่างานอินเตอร์แอคทีฟดีไซน์นั้นคือ “ลูกผสมของการทดลอง” อย่างแท้จริง

IMG_6834_resize.jpg


“If you want to start something, throw yourself into it and you will draw people who are interested in the same thing to gather up as a community. And by then, you will find your hidden world.”

Apostrophy’s is an interactive design studio who believes that ‘Interactive’ works these days are not just about playing with ‘Men’ against ‘Computer’ but to create work in new dimensions that play with visual perception, human behavior and also to question about belief, bias and habitude, etc.

To exercise the open-mind thinking, each group of workshop participants got the ‘City Rhythm’ machine (sound generator made particularly for this activity that could be read in the distance from 4 centimetres to 2.5 metres and able to emit 16 different sounds) with an assignment to learn about ‘the rhythm of movement of the surroundings’ through this small hand-held machine. 

The staffs of Apostrophy's introduced that this device can be used to study ‘Rhythm of the City’ in a variety of perspectives such as the rhythm of playing Mad-Hop of teenagers, the rhythm of Taiji practicing by old Thai-Chinese group in the park or the rhythm of playing toys by the baby in the stroller. The topics that all 3 groups of workshop participants had presented are very interesting, including:
        Group 1: To study behavior of people with disabilities to gather information for the improvement of equipments.
Group 2: To study the interest of people toward the work pieces displayed in the museum.
  Group 3: To study the walking rhythm of people in different situations.

In this workshop, all 12 participants had a chance to experience ‘the office’ of Apostrophy’s team closely. It was considered as the first open-house activity that allow outsiders to see the fun of interactive designs such as musical stairs that use censor to make every step as a melody, ‘catching smile’ game on the computer screen from the ‘Processing’ program, or using the ‘Projection Mapping’ to turn the photo into a dynamic display.

The participants agreed that this one-day workshop encouraged them to recognize about the core of working method and understand that ‘interactive design’ is truly a hybrid of design and experiment.


« Back to Result

  • Published Date: 2013-05-15
  • Resource: www.tcdcconnect.com