Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : The Shadow 9 โดย Flynow III

เรื่อง : ม.ร.ว. สุทธิภาณี ยุคล

page.jpg

ในตลาดสินค้าแฟชั่น สองสิ่งที่จะช่วยสร้างความแตกต่างและเอาชนะใจลูกค้าได้ ก็คือ “แนวคิดผลิตภัณฑ์” และ “ตัวตนของแบรนด์” ในเวิร์กช็อปชื่อเก๋ The Shadow 9 โดย Flynow III ครั้งนี้ ทีมวิทยากรได้เปิดจินตนาการให้เหล่าผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เดินทางค้นหาตัวเองผ่านเรื่องราวของแบรนด์จากอดีตสู่อนาคต

Chapter 1: “Who am I” 
สมชัย ส่งวัฒนา ผู้บริหารและเจ้าของแบรนด์ เล่าย้อนให้ทุกคนฟังว่า ในยุคแรกเริ่มของ Flynow เมื่อ 30 กว่าปีก่อน เขาสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ขึ้นจากคู่สีที่เขาโปรดปรานที่สุด นั่นก็คือ สีขาวและสีดำ “ผมเริ่มทำเสื้อผ้าด้วยสองสีนี้เท่านั้น เพราะเป็นสิ่งที่ถนัดที่สุด ถ้าเราจะทำอะไร ก็ต้องทำในสิ่งที่เรารักจริง รู้จริง”

นอกจากนั้น คุณสมชัยได้มอบข้อคิดสำคัญให้ด้วยว่า “ธุรกิจแฟชั่นไม่ใช่เรื่องของเทรนด์ ไม่ใช่เรื่องความนิยมผิวเผิน นิยามของแฟชั่นคือ Faithful in belief หมายถึงต้องศรัทธาและยึดมั่นในสิ่งที่เชื่อ”  

Chapter 2: "Why Flynow III" 
หากการไปสู่จุดสูงสุดเป็นเรื่องยาก การคงไว้ซี่งความสำเร็จเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า แบรนด์ Flynow III เป็นเหมือนลูกสาวที่เกิดในยุคที่ 3 ของแบรนด์แม่ (Flynow) โดยมุ่งเป้าไปที่ “คนรุ่นใหม่” ที่มีความทันสมัยมากขึ้น ดังนั้นเพื่อสร้างตัวตนที่แตกต่างจากแบรนด์แม่อย่างชัดเจน คุณสมชัยและทีมงานได้ระดมความคิดและกลั่นปรัชญาของ Flynow III ให้ออกมาเป็นคำ 4 คำ นั่นก็คือ Deconstruction, Futurism, Sadism, และ Surrealism  

Chapter 3: "Memories" 
ขั้นตอนการสร้างแบรนด์ Flynow III เริ่มต้นจากการนิยามจุดยืนหรือ Brand philosophy จากนั้นก็นำองค์ประกอบทั้งหมดมาสร้างเป็น “ตัวละครหลัก” ที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินเรื่องของแบรนด์มาตลอด 9 ปี ดังจะเห็นได้จากเรื่องของ Katie & Fiona และเหล่าบรรดาสรรพสัตว์เหนือจริง เทพนิทาน ตำนานธรรมชาติ ปราสาทสีแดง ฯลฯ ที่ถูกเรียงร้อยเป็นเรื่องราวทรงเอกลักษณ์ผ่านผลงานสร้างสรรค์ทุกชิ้น คุณสมชัยกล่าวสรุปว่า “ตัวตนที่ชัดเจนเท่านั้นที่จะก่อให้เกิดความเชื่อในใจผู้บริโภคและทำให้พวกเขาจดจำแบรนด์ได้”  

Chapter 4: "Human Touch" 
สำหรับคุณสมชัย Flynow III ไม่ใช่แค่แบรนด์เสื้อผ้า แต่เป็นตัวละครที่ผูกใจลูกค้าเข้ากับแบรนด์ ดังนั้น Flynow III จึงสามารถเติบโตได้อย่างไม่มีขีดจำกัด คุณสมชัยเชื่อว่าวันหนึ่งในอนาคต “Katie & Fiona” อาจจะก้าวออกจากโลกแฟชั่นไปสู่โลกของแอนิเมชั่นก็ได้

ชื่อเวิร์กช็อป “The Shadow 9” หมายถึงเงาแห่งการเดินทางของ Flynow III ที่เดินมาถึงปีที่ 9 แล้ว และต่อจากนี้การเดินทางก็จะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ “ความทรงจำที่ดีคือเรื่องสำคัญที่สุดของการเป็นมนุษย์ เพราะมันคือแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนทุกอย่าง” คุณสมชัยกล่าวทิ้งท้ายไว้เช่นนั้น  
ในวันที่สอง ทีมงานได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทดลองสร้างสรรค์ตัวตนใหม่ให้กับ “The Shadow 9” (ผ่านสไตล์ของแต่ละคน) โดยได้แบ่งงานออกเป็นสามหัวข้อหลักๆ คือ 1) Fashion design 2) Window display และ 3) PR & Marketing 

เมื่อผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้รับมอบโจทย์พร้อมกรอบการทำงานแล้ว แต่ละคนก็เริ่มพัฒนาผลงานไปตามหัวข้อที่เลือก จนถึงในช่วงสุดท้ายทุกคนก็ได้นำเสนอผลงานของตัวเองเพื่อรับคำแนะนำจากคุณสมชัยและทีมงาน ซึ่งถือเป็น “กระบวนการเรียนรู้” ที่นักออกแบบมือใหม่ได้ฝึกฝนทำงานภายใต้ “โจทย์ของแบรนด์” โดยไม่ต้องละทิ้ง “ตัวตน” ของตัวเองไป

MIX_2488_resize.jpg

In the fashion market, two things that will help making the difference and to win the customer’s heart are ‘product concept’ and ‘brand identity’. In the workshop of ‘The Shadow 9 by Flynow III’, the speaker team had opened the door of imagination for workshop participants to discover themselves through the story of the brand from the past to the future.
 
Chapter 1: “Who am I” 
Somchai Songwattana, the ceo and brand owner told the story of Flynow in the beginning period, 30 years back, that he had built the brand identity from his favorite colors: black and white. “I started making clothes with only two colors because they are the colors I know best. If you want to do something, you have to do what you love and know well.”

In addition, Somchai gave an important remark that “Fashion business is not a trend, not a superficial popularity. The definition of fashion is ‘Faithful in Belief’.”

Chapter 2: "Why Flynow III" 
If reaching the top is considered difficult, remaining the success is more difficult. The brand ‘Flynow III’ is like a daughter in the third generation of the mother brand (Flynow) that target on ‘young generation’ who become more stylish. So, to create identity that clearly different from the mother brand, Somchai and his team had brainstormed and extracted the philosophy of Flynow III into 4 words: Deconstruction, Futurism, Sadism and Surrealism.

Chapter 3: "Memories" 
The process of brand building of ‘Flynow III’ started from defining the Brand philosophy. Then, taking all the elements to create ‘main characters’ that had influenced the brand for the whole 9 years, as seen from the unique stories of Katie & Fiona and the surreal creatures, fairytale gods, nature myths, red castle and etc, that have been used in all creative piece of works. Somchai concluded that, “The bold identity will create consumer confidence and help in recognizing the brand.”

Chapter 4: "Human Touch" 
For Somchai, Flynow III is not just a clothing brand; it is a character that relates the brand with consumer and makes Flynow III to grow on unlimitedly. Somchai believes that, one day in the future, ‘Katie & Fiona’ may possibly step out from the fashion world to the animation world.
The name of ‘The Shadow 9’ refers to the shadow of Flynow III journey that has travelled to its 9th year already, and from now on, this trip will become full-flavored more and more. "Good memory is the most important part of being human. It inspired everything," Somchai concluded.

On the second day, the workshop participants had a chance to experiment in creating new identity for ‘The Shadow 9’ (through each own style) under the three main topics: 1) Fashion design 2) Window display and 3) PR & Marketing.

The workshop participants were assigned to work with the challenge topics. In the end, everyone had a chance to present their own work to receive feedback from Somchai and his team, which is considered as a ‘learning process’ for new designers to work under ‘the brand condition’ without abandoning their own ‘identity’.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-05-27
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป