Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Bangkok Street Photography โดย วินัย ดิษฐจร

เรื่อง : ชิดสุภางค์ ฉายวิโรจน์

vinai.jpg

วินัย ดิษฐจร เริ่มต้นเวิร์กช็อปด้วยการตั้งคำถามถึงความหมายของ “การถ่ายภาพแนวสตรีท” ซึ่งหากจะยึดตามแนวคิดของอองรี คาร์ทิเยร์ เบรสซอง (Henri Cartier Bresson) ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งการถ่ายภาพแนวนี้แล้ว มันก็หมายถึงการจับภาพ “เสี้ยววินาทีที่ไม่ธรรมดาจากฉากอันแสนธรรมดาในชีวิตประจำวัน” ด้วยเหตุนี้ภาพถ่ายแนวสตรีทจึงมักเป็นภาพที่เน้นอารมณ์ความรู้สึก อาจจะเป็นอารมณ์ขบขัน ฉงนฉงาย หรือชวนให้ฉุกคิดก็ได้ แต่ที่สำคัญคือต้องมีลูกเล่นที่ทำให้คนดูรู้สึกทึ่ง ประหลาดใจ หรือประทับใจได้ในทันที  

เนื่องจากแนวการถ่ายภาพที่คุณวินัยเชี่ยวชาญนั้นเป็นภาพข่าวและภาพสารคดี เขาจึงตั้งใจให้เวิร์กช็อป “การถ่ายภาพแนวสตรีท” ครั้งนี้เป็นการค้นหาและเรียนรู้ร่วมกันของทั้งตัวเขาและผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป วินัยนำกระบวนการเวิร์กช็อประดับโลกเข้ามาใช้ นั่นหมายถึงทุกคนจะต้องกล้าพูด แสดงความคิดเห็น และวิจารณ์ผลงานกันอย่างตรงไปตรงมา บรรยากาศการเวิร์กช็อปดำเนินไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง จนกระทั่งถึงเวลาเย็นที่ทุกคนต้องออกไปถ่ายภาพตามโจทย์ที่ได้รับเพื่อจะนำมาพูดคุยกันในวันถัดไป   

เวิร์กช็อปครั้งนี้นอกจากทุกคนจะได้ร่วมกันค้นหาความหมายและสไตล์ของการถ่ายภาพแนวสตรีทแล้ว แต่ละคนยังได้ฝึกฝนการทำ portfolio และ photo essay ซึ่งถือเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับวิชาชีพช่างภาพ และที่สำคัญที่สุด ทุกคนมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทรรศนะและรับฟังประสบการณ์จากชีวิตจริงของ วินัย ดิษฐจร ช่างภาพข่าวและสารคดีผู้ผ่านงานระดับโลกมาแล้วอย่างโชกโชน

DSC_2680.JPG

Bangkok Street Photography by Vinai Dithajohn

Vinai Dithajohn began the workshop with questioning about the meaning of ‘Street Photography’. Based on the concept of Henri Cartier Bresson, who is considered as the father of this genre of photography, it means to capture ‘an extraordinary moment of an ordinary scene of daily life’. For this meaning, street photography usually emphasizes on emotion and feeling which could be a sense of humour, enigmatic or suspicious; along with it is important to have a trick that makes people feel surprised or impressed at a glance.

Due to the style of photo that Vinai be expert at is news and documentary photography, so he aimed this workshop of ‘Street Photograpy’ to be searching and learning together for him and the workshop participants. This time, Vinai applied the process of international workshop which meant that everyone must be bold to speak, comment and criticize toward their works straightforwardly. The workshop went on with fun and friendly atmosphere until the evening that everyone must go out for photo shooting according to the given topics; in order to be discussed in the following day.

In this workshop, aside from opportunity to search for meaning and style of Street Photography together, each participant also had practiced making portfolio and photo essay which is considered to be essential for professional photographer. Also, most importantly, everyone had a chance to exchange viewpoints and learn from real life experiences of Vinai Dithajohn, a photojournalist who has nationally and internationally recognized works.


« Back to Result

 • Published Date: 2013-05-31
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป