Articles

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Illustration Workshop - Drawing for communication by Precise Monkey Studio

เรื่อง : ปิยพร อรุณเกรียงไกร

page.jpg

ในโลกของการสื่อสาร เรามีพาหนะหลายรูปแบบที่ใช้ส่งถ้อยคำ ความคิด หรือกระทั่งความรู้สึกจากผู้ให้ไปยังผู้รับ ซึ่ง “ภาพประกอบ” เองก็เป็นหนึ่งในนั้น ในเวิร์กช็อปขนาดกะทัดรัดนี้ Precise Monkey สตูดิโอออกแบบที่มีผลงานโดดเด่นด้านภาพประกอบจะพาเราไปสำรวจโลกของ “ลายเส้นและสีสัน” ภายใต้บรรยากาศอบอุ่น 

ชิเกรุและสุนิสา สองนักออกแบบผู้ก่อตั้ง Precise Monkey Studio ต้อนรับทุกคนด้วยการเล่าถึงประสบการณ์การทำงานและผลงานที่ผ่านมา อาทิเช่น เทศกาลปล่อยแสง 5 ตอน มหกรรมเครือข่ายดนตรี (ของ TCDC) ผลงานครั้งนั้นนอกจากจะสะท้อนถึงลายเส้นอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงแนวคิดหลักของสตูดิโอที่ไม่โอนอ่อนต่อขนบเดิมๆ ในทางตรงกันข้าม พวกเขาสนใจวิธีการนำเสนอที่แตกต่างซึ่งเกิดจากกระบวนการคิดเป็นภาพ หรือ “Visual Thinking”

ต่อจากนั้นทั้งสองได้อธิบายถึงนิยามของ Visual Thinking ว่าเป็นการสื่อสารถึงสิ่งที่เราไม่สามารถพูดได้ พร้อมกับมอบโจทย์แรกให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปวาดภาพตามคีย์เวิร์ด อันได้แก่ สุนัข นก แมว และปลา ภายใต้เงื่อนไขว่าต้องวาดลงในช่องสี่เหลี่ยมและใช้พื้นที่ให้น้อยที่สุด ซึ่งเงื่อนไขดังกล่าวก็ส่งผลให้ทุกคนต้องหัด “คิด” ก่อนลงมือ “วาด” และหัด “สื่อสาร” ด้วย “วิธีการ” ที่ต่างออกไป   สำหรับโจทย์ที่สอง ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปต้องวาดภาพจากคีย์เวิร์ด 5 คำ อันได้แก่ Payday, Aging, Overweight, Deadline และ Insomnia (โดยไม่จำกัดสไตล์หรือวิธีการวาด) จากนั้นก็ให้เพื่อนๆ ทายว่าภาพดังกล่าวมาจากคำว่าอะไร โจทย์ที่สองนี้ทำให้ทุกคนเห็นว่าคนเรามีวิธีการ “ตีความหมาย” และ “สร้างภาพ” ที่แตกต่างกันไป บางคนใช้สัญลักษณ์ในการสื่อสารแทนคำพูด บางคนก็ฉีกมุมมองของคำให้ต่างไปโดยสิ้นเชิง ฯลฯ สุนิสาจึงสรุปว่าบางครั้งการคิดเป็นภาพ (Visual Thinking) ก็หมายถึงการเล่าเรื่องราว (Storytelling) ซึ่งเราสามารถเลือกที่จะเล่าจากมุมใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับวิธีการคิดของคนๆ นั้น 

นอกจากนี้ ชิเกะและสุนิสาได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำ Online Portfolio เพราะนอกจากจะเป็นพื้นที่แสดงผลงานที่ช่วยสร้างเครือข่ายระหว่างนักออกแบบกับกลุ่มลูกค้าแล้ว ยังเป็นช่องทางในการศึกษาเรียนรู้การทำงานของนักออกแบบคนอื่นๆ ด้วย ซึ่งสิ่งนี้ถือเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาและค้นหา “ลายเส้นของตนเอง” 

Tips สำหรับนักวาดภาพประกอบรุ่นใหม่
- การหาตัวตนและสไตล์ของตนเองเริ่มได้จากการหาเทคนิคที่ถนัด ศึกษางาน และทดลองทำหลายๆ อย่าง 
- สิ่งที่สำคัญกว่าสไตล์การวาดคือสไตล์การคิด เพราะเป็นสิ่งที่ลอกเลียนกันไม่ได้ - ข้อดีของการมีสไตล์เป็นของตนเองคือจะทำงานกับลูกค้าได้ง่าย เพราะเขารู้จักสไตล์ของเราอยู่แล้ว

D3S_6925.JPG

Illustration Workshop - Drawing for communication
by Precise Monkey Studio
Writer: Piyaporn Aroonkriengkrai

In the world of communication, we have many vehicle types to deliver our words, thoughts or even feelings to recipients; “Illustration” is one of the vehicles. In this small workshop, Precise Monkey, a design studio who creates well-known illustration led us to explore the world of ‘lines and colors’ in the cozy atmosphere place.

Shigeru and Sunisa, two designers and founders of ‘Precise Monkey Studio’ welcomed everyone by sharing their work experiences and past works, such as the work in Ploy-Saeng Festival 5: Business of Music (by TCDC), which reflected their unique drawing and main concept of the studio that is not to be surrendered by any conventional idea. They interested in different way of presenting idea through ‘Visual Thinking’ process.

The two explained a definition of ‘Visual thinking’ that is to communicate things that could not be said. Then, they gave first assignment to the workshop participants to draw pictures according to the keywords such as dog, bird, cat and fish, under the condition that they must draw the pictures in the square border and use the space to the minimum. These conditions caused everyone to practice ‘thinking’ before ‘drawing’ and ‘to communicate’ in different ‘ways’. For the second assignment, workshop participants must draw pictures from 5 words: Payday, Aging, Overweight, Deadline and Insomnia (with unlimited style or techniques). Then, everyone must take a guess: which picture came from which word. This assignment helped everyone to see that we have different ways in ‘interpret the meaning’ and ‘create picture’ differently. Some people used symbol instead of words to communicate while some presented unusual viewpoint of words. Sunisa concluded that sometimes ‘Visual Thinking’ also means ‘Storytelling’ as we can choose to tell the story from any perspective depending on personal way of thinking. 

In addition, they emphasized the importance of making Online Portfolio. Apart from being a space to exhibit works that helps create network between clients and designers. It is also a way to study the works of other designers as well. This is considered as important key to develop and search for ‘our own style’. 

Tips for new generation of illustrators: 
- To find your own identity and style, it starts from finding the technique you proficient in, study and try more different things.
- What is more important than a style of drawing is a style of thinking, which cannot be copied. The advantage of having your own style is it becomes easy to work with customers for they already recognize your style.


« Back to Result

  • Published Date: 2013-06-05
  • Resource: www.tcdcconnect.com