Creative Knowledge

« Back to Result | List

Ring Around A Tree เมื่อสถาปัตย์รักษ์ต้นไม้

ทุกวันนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พอจะเป็นร่มเงาได้ มีให้เห็นน้อยลงทุกที ยิ่งโดยเฉพาะในตัวเมืองแล้ว พื้นที่ที่เคยปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ ได้ถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่องและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ที่ทุกวันนี้มีพื้นที่สีเขียวให้เห็นน้อยเหลือเกิน

การออกแบบในยุคปัจจุบันจึงต้องสอดรับกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทออกแบบด้านสถาปัตยกรรม Tezuka Architects ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมในชื่อ Ring Around A Tree ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่ามนุษย์มีความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

โดยปกติ การก่อสร้างสถานที่ต่างๆ มักต้องรื้อถอนต้นไม้ในที่ดินออกเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการสร้างอาคาร รวมถึงการก่อสร้างโรงเรียน แต่ Ring Around A Tree ซึ่งสร้างขึ้นภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลฟูจิ ในกรุงโตเกียว กลับเป็นอาคารรูปทรงกลมที่ถูกสร้างล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็นบริเวณกว้าง โดยที่ไม่ได้ตัดกิ่งก้านใดๆ ออกเลย จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องเรียนในบรรยากาศที่ร่มรื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

อาคารดังกล่าวมีโครงสร้างคล้ายกับบ้านต้นไม้ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 5 เมตร โดยแบ่งออกเป็นหลายชั้น และมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้ปีนป่าย คลาน หรือวิ่งเล่น แต่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะได้รับอันตราย เนื่องจากอาคารนี้ปูพื้นด้วยเสื่อยาง สามารถป้องกันเด็กหกล้มและอุบัติเหตุจากการเล่นอื่นๆ รวมถึงมีการขึงเชือกไว้เหนือกิ่งไม้สูงบางกิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปเพราะอาจตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ยังแยกส่วนเป็นห้องกระจกใส 2 ห้องไว้ใช้เป็นห้องเรียน ช่วยให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียน และปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาติในเวลาเดียวกัน

ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่อเนกประสงค์ เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็ก และรูปทรงที่เรียบง่ายทันสมัย สร้างความสวยงามให้กับละแวก แต่ในขณะเดียวกันก็กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทำให้ผลงานการออกแบบ Ring Around A Tree นี้สามารถกวาดรางวัลได้ถึง 8 รางวัล ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 จากสถาบันต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและเอเชีย

การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของมนุษย์อาจไม่ได้หมายถึงการทำลายธรรมชาติเสมอไป หากเพิ่มความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการออกแบบด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : tezuka-arch.comdesignboom.com


« Back to Result

 • Published Date: 2013-04-25
 • Resource: www.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป