Articles

« Back to Result | List

Ring Around A Tree เมื่อสถาปัตย์รักษ์ต้นไม้

ทุกวันนี้ต้นไม้ขนาดใหญ่ที่พอจะเป็นร่มเงาได้ มีให้เห็นน้อยลงทุกที ยิ่งโดยเฉพาะในตัวเมืองแล้ว พื้นที่ที่เคยปกคลุมด้วยต้นไม้ใหญ่เหล่านี้ ได้ถูกแทนที่ด้วยตึกรามบ้านช่องและสิ่งก่อสร้างสมัยใหม่ เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ ที่ทุกวันนี้มีพื้นที่สีเขียวให้เห็นน้อยเหลือเกิน

การออกแบบในยุคปัจจุบันจึงต้องสอดรับกับการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทออกแบบด้านสถาปัตยกรรม Tezuka Architects ประเทศญี่ปุ่น ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เช่นกัน พวกเขาได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมในชื่อ Ring Around A Tree ภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ว่ามนุษย์มีความกลมกลืนและเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ดังนั้นสิ่งก่อสร้างของมนุษย์ต้องไม่เบียดเบียนธรรมชาติ

โดยปกติ การก่อสร้างสถานที่ต่างๆ มักต้องรื้อถอนต้นไม้ในที่ดินออกเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับการสร้างอาคาร รวมถึงการก่อสร้างโรงเรียน แต่ Ring Around A Tree ซึ่งสร้างขึ้นภายในพื้นที่โรงเรียนอนุบาลฟูจิ ในกรุงโตเกียว กลับเป็นอาคารรูปทรงกลมที่ถูกสร้างล้อมรอบต้นไม้ใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้านสาขาให้ร่มเงาเป็นบริเวณกว้าง โดยที่ไม่ได้ตัดกิ่งก้านใดๆ ออกเลย จุดประสงค์เพื่อใช้เป็นห้องเรียนในบรรยากาศที่ร่มรื่น ในขณะเดียวกันก็เป็นสนามเด็กเล่นที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติ

อาคารดังกล่าวมีโครงสร้างคล้ายกับบ้านต้นไม้ขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 5 เมตร โดยแบ่งออกเป็นหลายชั้น และมีมุมต่างๆ ให้เด็กได้ปีนป่าย คลาน หรือวิ่งเล่น แต่ผู้ปกครองไม่ต้องกังวลว่าเด็กจะได้รับอันตราย เนื่องจากอาคารนี้ปูพื้นด้วยเสื่อยาง สามารถป้องกันเด็กหกล้มและอุบัติเหตุจากการเล่นอื่นๆ รวมถึงมีการขึงเชือกไว้เหนือกิ่งไม้สูงบางกิ่ง เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กปีนขึ้นไปเพราะอาจตกลงมาได้รับบาดเจ็บได้ นอกจากนี้ยังแยกส่วนเป็นห้องกระจกใส 2 ห้องไว้ใช้เป็นห้องเรียน ช่วยให้เด็กๆ ได้สนุกกับการเรียน และปลูกจิตสำนึกให้รักธรรมชาติในเวลาเดียวกัน

ด้วยประโยชน์ใช้สอยที่อเนกประสงค์ เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็ก และรูปทรงที่เรียบง่ายทันสมัย สร้างความสวยงามให้กับละแวก แต่ในขณะเดียวกันก็กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติทำให้ผลงานการออกแบบ Ring Around A Tree นี้สามารถกวาดรางวัลได้ถึง 8 รางวัล ตั้งแต่ปี 2550 – 2552 จากสถาบันต่างๆ ทั้งในญี่ปุ่นและเอเชีย

การก่อสร้างและสถาปัตยกรรม รวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ของมนุษย์อาจไม่ได้หมายถึงการทำลายธรรมชาติเสมอไป หากเพิ่มความตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมเข้าไปในกระบวนการออกแบบด้วย

ข้อมูลและภาพจาก : tezuka-arch.comdesignboom.com


« Back to Result

  • Published Date: 2013-04-25
  • Resource: www.tcdc.or.th