Creative Knowledge

« Back to Result | List

ความคิดสร้างสรรค์ สำคัญที่เป้าหมายและการฝึกฝน

จุดเริ่มในการตั้งต้นคิดก็คือเป้าหมาย (Purpose) ที่สำคัญว่าต้องการจะคิดไปเพื่อหาคำตอบสิ่งใด ความคิดสร้างสรรค์จะไม่เกิดขึ้นหากปราศจากเป้าหมายของความคิดที่ชัดเจนแม้ว่าจะยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน แต่อย่างน้อยก็ต้องมีวัตถุประสงค์ที่มองเห็น  เราอาจจะเดินขึ้นเขาได้หลายทางและสามารถหาทางเดินขึ้นเขาใหม่ ๆ ได้ตลอดเวลา แต่ก็ต้องเห็นได้ชัดเจนก่อนว่าจะขึ้นเขาลูกไหน สูงต่ำแค่ไหน ใกล้ไกลเพียงใด

www.flickr.com/photos/andivszf/4962765151/sizes/l/in/photostream/

สิ่งทีสำคัญอีกประการที่ต้องระลึกไว้เสมอก็คือ ความคิดสร้างสรรค์เป็นเรื่องของการฝึกฝน (Skill) มากกว่าเป็นเรื่องของพรสวรรค์ (Talent) คนที่ฝึกคิดบ่อย ๆ ก็จะสามารถมีความคิดใหม่ ๆ ได้คล่องแคล่วรวดเร็ว และเมื่อฝึกคิดจนชำนาญแล้ว แม้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ใช้ความคิดไปสักพัก แต่เมื่อกลับมาคิดก็จะสามารถคิดได้อย่างรวดเร็ว เปรียบเทียบเสมือนกับการถีบจักรยาน ที่เมื่อหัดจนคล่องแคล่วแล้ว จะกลับมาถีบเมื่อไหร่ก็ได้เสมอ

หากวันนี้อยากคิดอะไรใหม่ ๆ แต่ยังคิดไม่ออกเสียที สิ่งแรกที่จะต้องกลับมาดูให้ละเอียดก็น่าจะเป็นเรื่องของเป้าหมายที่ว่า ทบทวนให้ละเอียด หายอดเขาของเราให้เจอ ทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าเราจะคิดไปเพื่อหาคำตอบเรื่องอะไร ความคิดสร้างสรรค์ไม่เคยมาจากกระบวนการ แต่มักจะลอยมาง่าย ๆ โดยไม่คาดฝัน หากเป้าหมายของความคิดมีความชัดเจนปรากฏอยู่

http://duangritbunnag.com

« Back to Result

 • Published Date: 2010-06-02
 • Resource: www.creativethailand.org
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป