Creative Knowledge

« Back to Result | List

จักรยานพลังงานสะอาด (Virtuous cycles)

สถานีจอดรถจักรยานเพื่อสิ่งแวดล้อม ที่มีแผงโซลาร์เซลล์ติดอยู่บนหลังคา เมืองเซะตะกะยะในกรุงโตเกียว มีการรณรงค์ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน สิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในขณะนี้คือ จักรยานไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่จอดรถจักรยานซึ่งสามารถเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ผ่านแผงโซล่าเซลล์ (solar cells) แล้วเปลี่ยนให้เป็นกระแสไฟฟ้าเก็บไว้ในแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออน (lithium-ion)  ความคิดริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งในความพยายามที่จะทำให้เมืองเซะตะกะยะเป็นชุมชนที่มีปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ (low-carbon society)

พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการขับขี่รถจักรยาน

ที่จอดรถพลังงานแสงอาทิตย์นี้ถูกออกแบบโดยบริษัทซันโย ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ซึ่งได้เริ่มใช้เมื่อเดือนมีนาคม 2553 แห่งแรกตั้งอยู่บริเวณสถานีซะกุระโจซุยของรถไฟสายเคโอ ซึ่งเป็นรถไฟที่วิ่งผ่านเขตต่างๆ ในเมืองเซะตะกะยะ และอีกหนึ่งแห่งตั้งอยู่ใกล้กับสถานีซะกุระชินมะจิของรถไฟสายโตเกียวเดนเอนโทะชิ ทั้งสองสถานีมีระบบการผลิตพลังงานโดยโซล่าเซลล์ที่ติดตั้งอยู่บนหลังคา และเก็บสะสมพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ลิเทียม-ไอออนที่อยู่ภายในสถานี ข้อดีของการรวมระบบพลังงานที่แตกต่างกันทั้งสองเข้าด้วยกันคือ แบตเตอรี่จะเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ส่วนเกินที่ผลิตขึ้นโดยโซล่าเซลล์ไว้ โดยสามารถนำกระแสไฟฟ้ามาใช้ได้แม้ในวันที่ฝนตกและในเวลากลางคืนที่ไม่มีแสงอาทิตย์ ส่วนมากกระแสไฟฟ้าที่ถูกผลิตขึ้นโดยระบบนี้จะถูกใช้เป็นพลังงานเพื่อให้แสงสว่างและชาร์จรถจักรยานไฟฟ้า นอกจากนี้ยังใช้กับอุปกรณ์ที่ต้องการพลังงานเมื่อเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่นๆ ได้ สิ่งประดิษฐ์อีกอย่างหนึ่ง คือ จักรยาน Eneloop ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมของบริษัทซันโย ด้วยเทคโนโลยีถ่านชาร์จ Eneloop ที่สามารถนำมาชาร์จไฟซ้ำได้ มอเตอร์ไฟฟ้าของจักรยานนี้มีระบบการเปลี่ยนอัตโนมัติระหว่างการชาร์จและการใช้พลังงาน เมื่อจักรยานเคลื่อนที่ ล้อจักรยานจะสัมผัสกับห้ามล้อทำให้มอเตอร์ผลิตพลังงานและเก็บพลังงานนั้นในแบตเตอรี่ เมื่อผู้ขับขี่พยายามที่จะขี่ขึ้นไปบนพื้นที่ลาดชัน มอเตอร์จะให้พลังงานเพิ่มไปยังล้อโดยอัตโนมัติ ระบบนี้ทำให้จักรยาน Eneloop สามารถเคลื่อนที่ได้ไกลกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ถึง 1.8 เท่าต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง

รูปแบบใหม่ของการเดินทางในเมือง
แม้ว่าจะอยู่ใจกลางกรุงโตเกียว แต่เมืองเซะตะกะยะก็เต็มไปด้วยธรรมชาติและการปกครองท้องถิ่นของที่นี่ก็มีความตื่นตัวในการรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นเวลานาน การสนับสนุนให้ใช้รถจักรยานก็เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ โดยมีการตั้งจุดเช่ารถจักรยานที่บริเวณสถานีรถไฟสำคัญห้าแห่ง ที่บริการให้เช่ารถจักรยานมากกว่า 1,400 คัน การที่มีจุดจอดรถจักรยานพลังงานแสงอาทิตย์และจักรยาน Eneloop ยิ่งแสดงถึงการสนับสนุนด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นอกจากจะช่วยให้การขี่จักรยานขึ้นเนินที่มีอยู่มากมายในเมืองเซะตะกะยะง่ายขึ้นแล้ว จักรยานชนิดใหม่นี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จักรยานในประชากรผู้สูงอายุและบุคคลทั่วไป ที่ก่อนหน้านี้คิดว่าการใช้จักรยานเป็นเรื่องที่ไม่สะดวก โครงสร้างของจุดจอดรถจักรยานที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้จากแสงอาทิตย์จะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการทำงานของจักรยานได้ สถานีซะกุระโจซุย และสถานีเกียวโดบนรถไฟสายโอะดะคิว เป็นสองในห้าสถานีที่สำคัญในเขตนี้ โดยมีจักรยาน Eneloop ให้เช่า 40 คันที่สถานีซะกุระโจซุย และ 20 คันที่สถานีเกียวโด เมืองเซะตะกะยะได้วางแผนที่จะเพิ่มจำนวนของจักรยานไฟฟ้าให้มีมากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั่วไป ระบบเดียวกันนี้ได้ถูกจัดตั้งขึ้นในเขตพื้นที่อื่นๆ ของประเทศญี่ปุ่น และบริษัทญี่ปุ่นจำนวนมากก็สามารถที่จะสร้างระบบเหมือนกันนี้ได้เช่นกัน และมีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ นี่เป็นตัวอย่างในความพยายามของสังคมญี่ปุ่นที่จะลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลง (มีนาคม 2553)

แปลจากบทความ Virtuous cycles จากเว็บไซต์ http://web-japan.org, http://web-japan.org/trends/09_sci-tech/sci100311.html

บทความนี้อยู่ในหมวด วัสดุล้ำยุค โดย Material ConneXion® Bangkok

« Back to Result

 • Published Date: 2011-01-04
 • Resource: www.tcdc.or.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป