Creative Knowledge

« Back to Result | List

Dear Elders: อยู่ร่วมอย่างลงตัวกับผู้สูงวัย ด้วยนโยบายใหม่ในแบบฉบับสิงคโปร์ (TH/EN)City-for-All-Ages1.jpg
©sustainabledevelopment.un.org

[For English, please scroll down.]

จากประชากรจำนวนกว่า 5.5 ล้านคนในประเทศสิงคโปร์ หนึ่งในประเทศที่มีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรรวดเร็วมากที่สุดในโลก โดยในปี 2030 สิงคโปร์จะมีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 65 ปี) มากถึง 19% เป็นสัญญาณของการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นประเทศแรกในอาเซียน (โดยประเทศไทยตามติดมาเป็นอันดับที่ 2) ทำให้สิงคโปร์จำเป็นอย่างมากที่จะกำหนดนโยบาย เตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้พร้อมรองรับกับ Silver Tsunami หรือคลื่นแห่งผู้สูงวัยที่จะมาถึงในเวลาอันใกล้ 

กระทรวงสาธารณสุขของสิงค์โปร์เปิดเผยแผนพัฒนามูลค่า 2.1 พันล้านเหรียญฯ เพื่อตั้งรับการเป็นประเทศ “A Nation for All Ages”พัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งสุขภาพและความเป็นอยู่ การศึกษา อาสาสมัครดูแล ที่อยู่อาศัย การขนส่ง และการพัฒนาสังคม มีการจัดตั้ง National Silver Academy สถาบันศึกษาสำหรับผู้สูงวัยที่มีใจไม่หยุดเรียนรู้ และลงทุนกว่า 142 ล้านเหรียญเพื่อพัฒนานวัตกรรมการวิจัยให้เตรียมพร้อมรับมือกับการใช้ชีวิตของผู้สูงวัย ตัวอย่างโครงการต่างๆ อาทิ บ้านสำหรับผู้สูงอายุ ศูนย์ดูแลเด็กที่มีสิ่งอำนวยความสะดวก เกิดขึ้นเพื่อตอบรับการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของคนหลายเจนเนอเรชั่นในอนาคต รวมถึงมีโครงการต้นแบบอย่าง สวนบำบัดสำหรับผู้ป่วยอัลไซเมอร์และผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง 

หน่วยงานรัฐบาลของสิงค์โปร์ Ministerial Committee on Ageing (MCA) ร่วมมือกับพลเมืองกว่า 4,000 คนที่มาร่วมนำเสนอไอเดียในการปรับปรุงเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ พร้อมสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการอยู่อาศัย ผ่านวิธีการหลากหลายทั้งการโฟกัสกรุ๊ป การจัดตั้ง “จุดรับฟัง” (Listening points) บริเวณพื้นที่สาธารณะอย่างห้างสรรพสินค้า ห้องสมุด หรือมหาวิทยาลัย รวมถึงเสนอไอเดียผ่านช่องทางออนไลน์ ภายใต้ประเด็นการพัฒนามิติต่างๆ ทั้ง 10 ด้าน ได้แก่ 1) การจัดจ้างงาน (ออฟฟิศที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุ หรือมีการจัดจ้างงานผู้สูงวัย) 2) การเรียนรู้ (สถาบันหรือพื้นที่สอนคอร์สต่างๆ) 3) อาสาสมัครดูแลผู้สูงวัย (ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการมีชีวิต) 4) สุขภาพและความเป็นอยู่ (แข็งแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต) 5) การมีส่วนร่วมในสังคม (เชื่อมโยงคนทุกวัยอยู่ได้ร่วมกัน) 6) บริการการดูแลผู้สูงอายุ (วิธีอยู่ร่วมกันและมีสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ใกล้บ้าน) 7) ที่อยู่อาศัย (รองรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป) 8) การคมนาคม (สร้างประสบการณ์การเดินทางใหม่) 9) พื้นที่สาธารณะ (โครงสร้างของเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ) และ 10) การวิจัยเกี่ยวกับผู้สูงอายุ (เพื่อเข้าใจความต้องการและสนับสนุนการคิดค้นนวัตกรรม) 

ตัวอย่างหนึ่งในมิติการพัฒนาเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุข้างต้นอย่างเรื่องของการคมนาคม ด้วยมีผู้สูงวัยจำนวนมากที่ต้องการใช้ชีวิตอย่างแอ็คทีฟ ต้องการเดินทางไปสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองและมีความหวังว่าจะเห็นระบบการคมนาคมสาธารณะที่เป็นมิตรต่อผู้สูงวัยทำให้เดินทางไปทั่วเมืองได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัย และสะดวก ข้อเสนอในการพัฒนาส่วนนี้มีทั้งในส่วนของ รถไฟ (Mass Rapid Transit: MRT) เริ่มต้นจากพัฒนาป้ายบอกทางในสถานีที่เห็นได้ชัดเจนและช่วยทำให้ผู้สูงวัยมั่นใจที่จะใช้บริการ เพิ่มเวลาในการให้ผู้สูงวัยก้าวขึ้นรถไฟจากชานชาลา ลดความเร็วของลิฟต์และเวลาเปิดปิดประตูในช่วงเวลาที่ไม่ใช่ชั่วโมงเร่งด่วน หรือในส่วนของรถเมล์เองก็มีข้อแนะนำคือ ต้องการให้ขยายขนาดตัวอักษรบนรถเมล์เพื่อมองเห็นจากระยะไกลได้ชัดขึ้น เพิ่มการประกาศสถานีภายในรถเมล์เพื่อให้ผู้สูงวัยทราบเส้นทางที่ถูกต้อง รวมถึงเพิ่มการมีกลไกที่ช่วยยกวีลแชร์ขึ้นและลงจากรถเมล์ได้อย่างสะดวก 

เช่นเดียวกับการพัฒนาพื้นที่ ตัวอย่างจากเมืองมารีน พาเหรด (Marine Parade) หนึ่งในเมืองที่ถูกพัฒนาในโครงการ City for All Ages (CFAA) โครงการที่มีเป้าหมายพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัย ไม่ใช่แค่เพียงในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน แต่รวมถึงการมีแผนด้านสังคมที่รองรับกับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ ทั้งสุขภาพ การใช้ชีวิตอย่างอิสระ และความมั่นใจในการกล้าใช้ชีวิต โดยเมืองนี้ใช้เวลาในการพัฒนารวม 4 ปี เกิดผลลัพธ์ที่เป็นต้นแบบหลากหลายส่วนดังต่อไปนี้

1) การกดสัญญาณไฟข้ามทางม้าลาย เพียงผู้สูงวัยแตะบัตร EZ-link (บัตรชำระค่าเดินทาง) สัญญาณไฟเขียวก็จะเพิ่มขึ้นอีก 6 วินาที เพื่อให้เดินข้ามได้อย่างไม่เร่งรีบ

City-for-All-Ages2.jpg
©sustainabledevelopment.un.org

2) พื้นทางเดินคอนกรีตจะอยู่เหนือทางน้ำทิ้งเสมอ เพื่อไม่ให้การสะดุดหรือลื่นล้ม

City-for-All-Ages3.jpg
©sustainabledevelopment.un.org

3) มีม้านั่งกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ พร้อมพนักพิงแขนขนาดใหญ่ เพื่อให้สามารถนั่งและลุกยืนได้สะดวก

การพัฒนาเมืองเพื่อรองรับผู้อยู่อายุของสิงคโปร์นั้นขาดเรื่องพื้นที่สีเขียวไปไม่ได้ National Parks Board (NParks) หน่วยงานด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียวของสิงค์โปร์ จึงพร้อมเดินหน้าพัฒนาสวนสาธารณะให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยมากขึ้น อย่างเช่นการพัฒนาห้องน้ำหรือทางเดินเท้า เริ่มยกเลิกการใช้ฝาท่อระบายน้ำที่เป็นเหล็ก เพื่อป้องกันการสะดุดล้ม มีที่พักและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่ผู้สูงวัยใช้งานได้จริง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มความสว่างภายในสวนสาธารณะต่างๆโดยจะเป็นการพัฒนาไปพร้อมกัน ทั้งสวนนกจูร่ง สวนสาธารณะแอดมิรัลตี้ (Admiralty Park) และสวนสาธารณะอีสต์โคสท์ โดย NParks ยังพัฒนาสวนคนเมืองเพื่อบำบัดรักษาโรค มีเป้าหมายในการช่วยเหลือทั้งเชิงกายภายและจิตใจให้กับผู้เข้าชมสวน ออกแบบอยู่บนพื้นฐานของ พืชกรรมสวน (horticulture) หรือวิทยาศาสตร์แห่งการเพาะปลูกพืชผล เพื่อประโยชน์สำหรับผู้สูงวัยที่มีอาการสมองเสื่อมหรือเป็นโรคหลอดเลือดสมอง ด้วยการมีพื้นที่สำหรับพักผ่อนและโซนกิจกรรมปลูกต้นไม้ โดยร่วมมือกับสวนเอกชนหรือพื้นที่เล็กๆ ในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ

TCDC ชวนคุณร่วมส่งแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของวิถีชีวิตในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเมือง พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ กระทั่งการออกแบบระบบใหม่ อันมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ภายใต้โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM

สามารถสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/m9avDpBclrCKyxO33

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่
http://www.tcdc.or.th/upload/gigg/APPLICATION%20PACK.pdf

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ designingimpact@tcdc.or.th
โทร. 02 105 7441 ext.119 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30- 17.30 น.)

Dear Elders: Singapore accommodates aging with new policies

One of the world’s fastest growing countries, Singapore, with the population of over 5 billion. By 2030, 19% of its population will be elderly (over 65 years old), indicating that Singapore will be the first ASEAN country faced with an aging society (followed by Thailand in the second place). This necessitates the need for Singapore to formulate policies, prepare infrastructure and facilities, and get ready for the ‘silver tsunami’, a wave of the elderly, to arrive in the near future.

Singapore’s Ministry of Health has announced $2.1 billion development plan aimed to build “A Nation for All Ages”. The plan covers several areas, such as health and wellness, learning, volunteerism, housing, transport, and social development. The National Silver Academy is established to provide seniors with lifelong learning opportunities. $142 million is set aside for research and innovation for silver years. Initiatives include senior housing, co-locating eldercare and childcare facilities in new housing developments to support the forthcoming inter-generational interactions, and a pilot therapeutic garden for seniors with dementia and stroke.

The Ministerial Committee on Aging (MCA) and over 4,000 citizens introduced ideas to make the city more senior-friendly and promote quality living through several channels. Focus groups are held; listening points are organized in public areas such as department stores, libraries, and universities; online channels are set up to gather suggestions for development under 10 areas, namely 1) employment (no age restrictions or reemployment of seniors), 2) learning (institutions or spaces to provide courses), 3) senior volunteerism to provide assistance and inspirations, 4) health and wellness for strong physical and mental health, 5) social inclusion to connect people of all ages, 6) aged care (cohabitation and facilities in near home), 7) housing that accommodates changing needs, 8) transport that creates new travel experience, 9) public spaces (senior-friendly urban structure), and 10) research related to aging (to understand the needs and support innovation).

One example of the development areas for an aging society is transport. Many elders want to live an active life. With senior-friendly public transport their commute can be easy, safe and convenient for them to independently travel. In this regard, suggestions for Mass Rapid Transit (MRT) include clear, visible signposts in the stations to help seniors use train services with confidence, longer train dwell time, and extension of elevator doors opening and closing time during non-rush hours. Suggestions for the bus are enlarged fonts on the bus for clearer visibility from a distance, station announcements inside the bus to inform senior passengers, and wheelchair-accessible bus services.

Marine Parade is one of the cities being developed as part of the City for All Ages (CFAA) project. Not only does it aim to build a senior-friendly city infrastructure-wise, the project also plans to develop the social aspect to support seniors to age healthily, independently, and confidently. The 4-years development project bears fruits as follows:

1) Crossing lights – when the elders use their EZ-link pass (a value card for transit use), the crossing time will be extended by 6 seconds so they can take their time crossing the road.

2) The concrete walkways cover drainage ditches to avoid slips, trips, and falls.

3) Benches are available at various points, with large armrests to help seniors sit down and stand up easily.

One crucial element not to be overlooked in Singapore’s urban development plan for its aging population is green spaces. National Parks Board (NParks), an agency overseeing the greenery in Singapore, responds by planning to make parks friendlier to the elders, such as upgraded toilets and footpaths. Metal drain covers have started to be scrapped to prevent trips and falls. Lighting will be improved in several parks, including Jurong Bird Park, Admiralty Park, and East Coast Park. NParks also develops an urban garden for therapeutic purposes, aimed to provide both physical and mental support to garden visitors. The design is grounded on horticulture, the science of crop cultivation, to benefit seniors with dementia and stroke by providing space for relaxation and green zones through collaboration with private gardens and small areas in communities across the country.

Images source: sustainabledevelopment.un.org

« Back to Result

 • Published Date: 2017-08-19
 • Resource: www.creativethailand.org
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป
 • Pinn Creative Space ห้องทดลองของงานฝีมือ