Creative Knowledge

« Back to Result | List

Dear Elders: สวัสดีตัวฉันในอนาคต

ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้อีกต่อไป ...

การเปิดรับทศวรรษใหม่ของโลกด้วยคำว่า “สังคมผู้สูงอายุ” สามารถเห็นความเคลื่อนไหวจากหลากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่น ที่ขยับตัวสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและปรับเปลี่ยนเมืองเพื่อรองรับกลุ่มคนสูงวัย หรือสหรัฐอเมริกาที่ต้องเตรียมตัวรับคลื่นลูกใหญ่ของการที่คนเจนบูมเมอร์ (กลุ่มคนที่เกิดในช่วงปี 1946-1964 ปัจจุบันมีอายุระหว่าง 53-71 ปี) เป็นกำลังซื้อสำคัญในตลาดและยังคงแอ็คทีฟตื่นตัวต้องการทำงานอยู่เสมอ ปรากฏการณ์เหล่านี้แสดงให้เห็นว่า คนสูงวัย นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของตัวเลขอายุ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่คนรุ่นใหม่ต้องเตรียมพร้อม รับมือ ปรับตัว เพื่อในไม่ช้า ความชราภาพที่เคยว่าห่างไกลก็จะมาใกล้อย่างไม่อาจรู้ตัว

องค์การสหประชาชาติได้เปิดเผยการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุโลกว่า ปัจจุบัน 1 ใน 9 ประชากรโลกมีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้น และมีแนวโน้มจะเพิ่มเป็น 1 ใน 5 ภายในปี 2050 โดยในช่วงปี 2001-2100 จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุ กล่าวคือมีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรทั้งหมด นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่จำนวนประชากรของผู้สูงอายุทั่วโลกจะมีสัดส่วนมากกว่าประชากรเด็ก และจะมีประชากรผู้สูงอายุวัยปลาย (Extreme Old Age) เพิ่มมากขึ้นกว่าศตวรรษที่ผ่านมา ประกอบกับองค์การอนามัยโลก (World Health Organization) คาดการณ์ว่าในปี 2050 จำนวนประชากรของผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีอายุ 65 ขึ้นไปจะเพิ่มสัดส่วนเป็นเท่าตัว จาก 605 ล้านคนเป็น 2 พันล้านคน นั่นหมายความว่า สังคมโลกกำลังจะกลายเป็นสังคมแห่งผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

aging-socity.jpg
© populationpyramid.net  / คลิกดูรูปใหญ่

รูปภาพดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ผ่านมาและการคาดการณ์ในอนาคตด้วยตัวชี้วัดเกี่ยวกับการชราภาพของประชากรในประเทศไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2523 - 2593 ตามที่องค์การสหประชาชาติระบุไว้ สังเกตได้ว่าการเติบโตของประชากรลดลง 3% ในช่วงปี 2513 เหลือเพียง 1 เปอร์เซ็นต์ในขณะนี้ แนวโน้มที่น่าสนใจคือ ประชากรสูงวัยนั้นเติบโตและมีจำนวนเพิ่มขึ้นและรวดเร็วกว่าประชากรในกลุ่มอื่น ภาพสุดท้ายในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าจำนวนประชากรที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไปนั้นเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจน

เมื่อสังคมโลกกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย แต่เรากลับไม่เจอภาพของพลเมืองโลกที่เป็นคนชรานั่งถักไหมพรมหรือเคลื่อนไหวได้ช้าเหมือนอย่างแต่ก่อน สิ่งที่เห็นคือ ภาพของคนสูงวัยตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่เราได้เห็นผู้สูงวัยกลับไปมีไลฟ์สไตล์ออกไปดูหนัง เข้าชมเทศกาลดนตรี จนถึงกลายเป็นแฟชั่นไอคอนหรือเซเลบริตี้เหมือนอย่างในยุครุ่งเรืองที่พวกเขาเคยเป็นมา สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงให้เห็นว่า ทัศนคติและความต้องการของผู้สูงอายุนั้นแตกต่างออกไปจากที่คนรุ่นใหม่เคยจดจำ เลข 60 หรือ 70 ที่นำหน้าไม่ใช่ข้อจำกัดของการใช้ชีวิต แต่เป็นโลกใบใหม่ที่พร้อมเปิดให้พวกเขาทุกคนได้เดินหน้าเข้าไปเรียนรู้และเปิดรับ

คำถามต่อมาคือ คนรุ่นใหม่ในวันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเจน Y เจน X หรือมิลเลเนียล ก็จะได้เป็นเจน “ซูเปอร์บูมเมอร์” ในอีกไม่ช้า เป็นคนสูงวัยที่เชี่ยวชาญด้านการใช้เทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจและไลฟสไตล์ที่ขับเคลื่อนด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีความใส่ใจในเรื่องอาหารและการรักษาสุขภาพ ทั้งยังมีสไตล์และเข้าใจแฟชั่นจนเป็นคนดังในโลกออนไลน์ได้ทุกคน คำถามคือ เราจะออกแบบชีวิตอย่างไรถ้าหากเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ และมีโอกาสอะไรบ้างที่เรามองเห็นในวันนี้ที่อยากรีบคว้ามาเป็นการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป

TCDC ชวนคุณร่วมส่งแนวคิดการออกแบบภายใต้หัวข้อ “Dear Elders, สวัสดีตัวฉันในอนาคต” ที่นำเสนอความเป็นไปได้ใหม่ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมของวิถีชีวิตในสังคมผู้สูงอายุที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบเมือง พื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย การสื่อสารเพื่อให้ข้อมูล การออกแบบผลิตภัณฑ์หรือบริการ กระทั่งการออกแบบระบบใหม่ อันมีส่วนสำคัญต่อการใช้ชีวิตในอนาคต ภายใต้โครงการ DESIGNING IMPACT PROGRAM

สามารถสมัครได้ที่
https://goo.gl/forms/m9avDpBclrCKyxO33

ดาวน์โหลดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการได้ที่
http://www.tcdc.or.th/upload/gigg/APPLICATION%20PACK.pdf

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ designingimpact@tcdc.or.th
โทร. 02 105 7441 ext.119 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.30- 17.30 น.)


« Back to Result

 • Published Date: 2017-08-19
 • Resource: www.creativethailand.org
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • Pinn Creative Space ห้องทดลองของงานฝีมือ