Creative Knowledge

« Back to Result | List

CU 2014 IF... Defining the Future

CU 2014 “IF… ถ้าอนาคตกำหนดได้” คัดสรรเหล่านักวิเคราะห์อนาคตผู้โลดแล่นไปกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลากหลายแง่มุม


What If You Could Take the Studio Out of the Studio?Jan Chipchase (ยาน ชิพเชส) นักวิจัยด้านการออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค แบ่งปันประสบการณ์การเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย Pop-up Studio ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลก

Jan Chipchase, a design researcher and expert on consumer behaviour research shares his experience on qualitative data collection by "pop-up studios".


What If Time, Date, Weather and People are All Connected to Give a Pleasant Wake up Alarm Experience?


Koichiro Tanaka (โคอิจิโร่ ทานากะ) Founder and creative director of Projector

โคอิจิโร่ ทานากะ ผู้สร้างสรรค์แคมเปญออนไลน์ให้กับ Uniqlo ที่โดนใจคนทั่วโลก เผยถึงวิธีคิดงานสร้างสรรค์ผลงานบนสื่อดิจิทัลที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ต้องใช้งบโฆษณาหรือการซื้อสื่อในวิถีเก่าๆ

Koichiro Tanaka, whose work includes Uniqlo's globally popular digital campaigns, talks about how he created digital creative product that influences a brand immensely without the need to invest a huge sum of money in commercials or media buying.


What If the Road Could Talk?Daan Roosegaarde, Founder of Studio Roosegarde (ดาน โรสการ์ด) นักออกแบบและนวัตกร เล่าถึงโปรเจกต์ต่างๆ ของเขาซึ่งมีที่มาจากจินตนาการบวกกับเทคโนโลยี เกิดเป็นนวัตกรรมที่สร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับสภาพแวดล้อม

Daan Roosegaarde, a designer and innovator, recounts his projects where imagination met technology and originated the innovations that create interactions between people and their environment.


What If Technology Becomes Nature?Koert van Mensvoort, Director of the Next Nature Network (คูท ฟาน เมนสฟอร์ท) เปิดโลกทัศน์ใหม่ไปกับแนวคิด Next Nature หรือธรรมชาตินิยามใหม่กับคูท ฟาน เมนสฟอร์ท ที่จะมาเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยี รวมทั้งตั้งคำถามเกี่ยวกับอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับมวลมนุษย์และโลก
Koert van Mensvoort, Director of the Next Nature Network

Shift your notion of nature as technology is evolving into a "next nature" with Koert van Mensvoort who shares his view on the relationship among human, nature and technology, as well as poses a question about the sustainable future of human and the Earth.


What If Tableware Becomes Extensions of Our Senses?Jinhyun Jeon, Designer and founder of Studio Jinhyun Jeon (จินฮุน จุน) นักออกแบบผู้สร้างสุดยอดประสบการณ์การกิน ผ่านรูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส เล่าถึงการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้ร่วมของประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งเธอได้นำไปสอดแทรกในการออกแบบผลิตภัณฑ์และต่อยอดไปถึงการควบคุมประสบการณ์การรับรู้เพื่อให้ได้รสสัมผัสที่ดีที่สุด รวมถึงเพื่อให้คนที่มีความบกพร่องทางการรับรู้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

Jeon, designer who enriches dining experience by sensory stimuli & synesthetic effect, shares her study on joint perception and synesthesia. She integrates these ideas not only into product design, but also into experience and sensory intervention in order to satisfy personal preference and provide an improved quality of life for those with perception impairments.


What If Thailand Ran Like a Startup?กระทิง พูนผล ซีอีโอและผู้ก่อตั้ง Disrupt University แนะเคล็ดลับการพัฒนาธุรกิจแบบสตาร์ทอัพให้ประสบผลสำเร็จ ซึ่งจะสามารถเปลี่ยนความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นธุรกิจที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน

Krating Poonpol, CEO and founder of Disrupt University, shares tips how to succeed in startup business which will help transmogrify creative ideas into viable, concrete, and sustainable businesses.


What If You Could See What I Think?
แพทริค วอเตอร์เฮาส์ ผู้หยิบเอาแนวคิด "ความหลากหลายเป็นเรื่องดี" มาเล่าใหม่ได้อย่างมีชีวิตชีวา เล่าถึงกระบวนการการทำงานไปจนถึงการถ่ายทอดเรื่องราวและแนวคิดผ่านภาพให้ออกมาน่าสนใจ

Patrick Waterhouse who reintroduced COLORS' original message "Diversity is good" in a revitalising direction shares his working process and every step of the storytelling through illustrations that helped convey ideas


About CU2014
http://www.cu-tcdc.com/previous-years-2/creativities-unfold-bangkok-2014/?lang=TH

Tags: CU 2014

« Back to Result

 • Published Date: 2015-06-15
 • Resource: www.tcdc.co.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป