Creative Knowledge

« Back to Result | List

3 แนวคิดจากนักสร้างสรรค์ไทยต่อผลงานของ 2 ดีไซเนอร์ระดับตำนานโลก

เป็นที่รู้กันว่าชาร์ลส และเรย์ อีมส์เป็นต้นแบบของแนวคิดและแนวการทำงานออกแบบระดับตำนานโลก พวกเขามุ่งมั่น ทุ่มเท สนุกสนาน และยังสร้างแรงบันดาลใจให้นักคิดนักสร้างสรรค์ทั่วโลก แล้วผู้ทรงความคิดของไทยล่ะ คิดเห็นอย่างไรกับผลงานของชาร์ล และเรย์ อีมส์ในนิทรรศการ Essential Eames: ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20


คุณจิตต์สิงห์ สมบุญ แฟชั่นดีไซเนอร์และครีเอทีฟไดเร็คเตอร์แบรนด์ในเครือ Greyhound

jitsingha.jpg แนวคิดของชาร์ลส และ เรย์ อีมส์ที่ว่าจงจริงจังกับเรื่องเล่น ทำให้ผมย้อนกลับไปมองวิธีการทำงานของตัวเอง ผมก็เป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับเรื่องที่คนอื่นอาจจะมองว่าเป็นเรื่องเล่น มันทำให้ผมยึดมั่นที่จะจริงจังกับเรื่องเล่นของผมต่อไป
คุณพิม จงเจริญ นักวาดภาพประกอบและผู้ก่อตั้ง Teaspoon Studio


pim.jpg “ได้เห็นต้นแบบของงานออกแบบที่คุ้นตา และการทำงานที่ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้งานที่ค่อยๆ พัฒนา โดยมีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และแนวคิดเรื่องการทำสินค้าให้ราคาต่ำลงยังดีมาก ทำให้คนจำนวนมากมีโอกาสเข้าถึง โดยไม่จำกัดแค่คนกลุ่มเดียว ”
คุณชนินทร์ ลิมาภรณ์วณิชย์ สถาปนิกและอาจารย์พิเศษคณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


chanin.jpg “นิทรรศการ Essential Eames: ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20 สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมาก การจัดงานมีการเรียงลำดับขั้นตอนในการนำเสนอแนวคิด ไปถึงการต่อยอดความคิดในช่วงสุดท้าย ทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำเฉพาะงานในส่วนของเขา แต่เขาสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดชิ้นงานอื่นๆ ด้วย จะเห็นได้ว่าเขาไม่ได้ทำแต่ผลิตภัณฑ์อย่างเดียว เขาถ่ายรูป และเก่งงานสถาปัตยกรรม งานของเขาค่อนข้างหลากหลาย เขาไม่ใช่แค่นักออกแบบอย่างเดียว มุมมอง “จงจริงจังกับเรื่องเล่น” ของเขาสร้างแรงบันดาลใจได้ดี เพราะหลายคนรู้สึกคร่ำเคร่งกับสิ่งที่เป็นงาน แต่คำพูดของเขาทำให้ทุกคนที่ได้มาสัมผัส สามารถสร้างงานได้โดยไม่มีแรงกดดัน และยังทำให้ทำงานออกมาได้ดีกว่า นับเป็นกุศโลบายที่ดีอย่างหนึ่ง”


ค้นพบแนวคิด ปรัชญาการใช้ชีวิตและการทำงานของชาร์ลส และเรย์ อีมส์เพิ่มเติมได้ที่นิทรรศการ Essential Eames: ต้นแบบงานดีไซน์แห่งศตวรรษที่ 20 จนถึง 28 มิถุนายนนี้

« Back to Result

 • Published Date: 2015-06-12
 • Resource: www.tcdc.co.th
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป