Creative Knowledge

« Back to Result | List

จับกลุ่มสร้างไอเดียแจ่ม “Service Jam 2015”

IMG_0413_resize.jpg

ความหมายของคำว่า Service Design เป็นสิ่งที่พวกเราค้นหากันได้ง่ายๆ  แต่การจะทำความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงานนั้น กลับต้องอาศัยทั้งวิธีคิด ทั้งกระบวนการทำงานเป็นทีม ฯลฯ ซึ่งด้วยเหตุนี้ทาง TCDC จึงได้จัดงาน ‘Bangkok Service Jam’ ขึ้นเป็นปีที่สองในรูปแบบของเวิร์คช็อประยะสั้น (3 วัน) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองทำโครงการ Service Design กันเองแบบสนุกๆ เริ่มตั้งแต่การตั้งโจทย์ ตีโจทย์ และวางแผนพัฒนางานบริการที่ดีขึ้นไปพร้อมๆ กับอีกหลายประเทศทั่วโลก (ที่จัดกิจกรรรม Global Service Jam ขึ้นพร้อมกัน

Bangkok Service Jam จะมีหัวข้อที่ต่างกันไปในแต่ละปี ซึ่งสำหรับปี 2015 ทีมงานได้โยนโจทย์เป็นรูปภาพ กระดาษพับสี่แฉกสี่ยอดและขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คช็อป 50 ชีวิต เขียนคำตอบสั้นๆ ลงไปในกระดาษแบบทันทีว่า รูปนี้ทำให้คุณนึกถึงอะไร’  

st.JPG

จากนั้นทีมงานก็เริ่มกิจกรรมเปิดเพลงและให้ผู้ร่วมเวิร์คชอปแลกกระดาษกันไป
มาพร้อมลงคะแนนให้กับคำตอบเหล่านั้นกันเรื่อยๆ ถึง 6 รอบ จนในที่สุดก็สามารถดึง 10 คำตอบสุดท้ายที่ได้รับคะแนนรวมสูงสุดมาพัฒนาเป็นโจทย์ของการทำ Service Design 10 ข้อ   ซึ่งแน่นอนว่า 10 คำตอบสุดท้ายนั้นล้วนเป็นข้อความที่มีความหลากหลายและเป็นอิสระจากกัน เช่น กลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง” “หุบเขาแห่งความลับ” “สุ่มฯลฯ  ซึ่งทีมงานก็ได้ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์คชอปทั้ง 10 ทีมลองเปิดสมองกันให้กว้างๆ  ระดมความคิด แจมไอเดีย และตีความคำต่างๆ เหล่านั้นให้ออกมาเป็นบริการสมมติสำหรับโครงการ Service Design พร้อมวางแผนเสมือนว่าแต่ละทีมจะต้องเปิดบริการใหม่ตามความคิดนั้นๆ ขึ้นด้วย 

IMG_0374.jpg

Brainstorming Tips 

Yes, but และ Yes, and  - กติกาสำคัญในขั้นตอนการระดมสมองคือทุกคนต้องหลีกเลี่ยงคำว่า แต่เปลี่ยนเป็นคำว่า และ แทน ทั้งนี้เพื่อจะกำจัดมุมมองเชิงลบประเภทอันนี้ไม่เวิร์คหรืออันนั้นทำไม่ได้ออกไปให้หมด ที่สำคัญการไม่มี แต่ยังจะช่วยลดความตึงเครียดจากการถกเถียงกันของสมาชิกในกลุ่มด้วย 

การเวิร์คช็อปตลอดสามวันนี้แม้จะดำเนินไปในระบบ มาเช้าเย็นกลับแต่สมาชิกทุกคนของทุกทีมก็ได้แลกเปลี่ยนที่อยู่บน Social Network ให้กันไว้ ทั้งนี้เพื่อจะได้ทำงานร่วมกันต่ออย่างใกล้ชิด (ให้ทันการพรีเซนต์ในวันที่สาม) และเพื่ออัพโหลดผลงานขึ้นเว็บ Global Service Jam พร้อมๆ กันกับทั่วโลกด้วย

นอกจากจะสนุกกับกิจกรรมเวิร์คชอปแล้ว ผู้ร่วมเวิร์คชอปทั้ง 50 คน ยังมีโอกาสได้รับฟังการบรรยายจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในแวดวงการออกแบบบริการด้วย เริ่มต้นจากวิทยากรของทาง Hubba (เจ้าของธุรกิจบริการสำนักงานแนวใหม่สำหรับกลุ่มสตาร์ทอัพและฟรีแลนซ์) ที่ได้มาบรรยายถึงความสำคัญของ Startup Business ว่าหมายถึงการก่อตั้งธุรกิจใหม่เพื่อแก้ปัญหาบางอย่างให้ดีขึ้น ยกตัวอย่างเช่น AirBnB - ให้บริการในฐานะตัวกลางเชื่อมต่อเจ้าของห้องว่างกับผู้เช่าระยะสั้น, Uber - ตัวกลางให้เจ้าของรถเป็นผู้ขับแท็กซี่ได้, Instacart - บริการช่วยซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตและไปส่งให้ถึงที่, หรือ 23 And Me - บริการตรวจ DNA ราคาถูกแค่ 99 เหรียญ ฯลฯ  โดยวิทยากรจาก Hubba ได้ย้ำว่าธุรกิจดังที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คงจะไม่มีคุณค่าหรือความหมายอะไรเลย หากมันเป็นแค่ไอเดียว้าวๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่มี ผู้ลงมือทำจริง’ 

นั่นทำให้ทุกคนเห็นว่าในหลายๆ ครั้ง ธุรกิจ Startup ที่ประสบความสำเร็จก็ไม่ได้มีไอเดียใหม่เสมอไป แต่พวกเขาเลือกที่จะใช้วิธีการแบบใหม่ๆ บนไอเดียเดิม ยกตัวอย่างเช่น Facebook ที่เปิดตัวขึ้นหลังโซเชียลเน็ตเวิร์คเจ้าอื่นหลายรายแต่ก็กลับกลายเป็นผู้ชนะได้ในที่สุด โดยปัจจัยที่ทำให้ Facebook ประสบความสำเร็จได้นั้นก็อยู่ที่การมีระบบการออกแบบบริการที่ดี มีทีมงานเบื้องหลังที่ใช้วิธีทำงานแบบ User Centered Design (การออกแบบที่มีผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง) และใช้แนวคิด Lean Startup พัฒนาธุรกิจอย่างประหยัดและรวดเร็ว (ออกแบบไปด้วย ทดสอบกับผู้ใช้ไปด้วย วัดผลไปด้วย พร้อมนำผลทดสอบกลับมาปรับปรุงธุรกิจเป็นวงจรซ้ำๆ เช่นนี้ไปเรื่อย)

ตอนหน้า : ผู้ร่วมเวิร์คชอปทั้ง 10 ทีมจะตีโจทย์และออกแบบบริการใหม่ๆ กันอย่างไรโปรดติดตาม

« Back to Result

 • Published Date: 2015-03-27
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป