Creative Knowledge

« Back to Result | List

Chiangmai Design Week 2014 - สืบสานตำนานศิลป์ผ่านศิลปินท้องถิ่น

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

เราอาจไม่เห็นเครื่องเงินวัวลาย งานแกะสลักไม้ ฯลฯ ของชาวล้านนาในปัจจุบันเลย ถ้าองค์ความรู้เหล่านั้นขาดการสืบทอดองค์ความรู้ผ่านศิลปินด้านหัตถศิลป์จากรุ่นสู่รุ่น จากจุดเริ่มต้นของงานช่างที่ผลิตข้าวของเครื่องใช้ภายในครัวเรือนถูกพลิกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิต ช่วยต่อลมหายใจให้กับภูมิปัญญาเหล่านั้นได้อยู่คู่กับล้านนา สำหรับงาน Chaingmai Design Week 2014 ศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบได้เชิญศิลปินหัตถศิลป์ทางด้านเครื่องเงิน และงานแกะสลักไม้ ที่มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นมาจัดแสดงให้คุณผู้ชมเห็นมรดกอันทรงคุณค่าของงานด้านหัตถศิลป์

9aebdfb79189c223f8dfd554f967c0e0.jpg

ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ
เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเงิน ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา วัดศรีสุพรรณ จึงถูกเปิดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางศึกษางานช่างสิบหมู่ล้านนาโดยเฉพาะกับเครื่องเงินวัวลาย ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านงานหัตถศิลป์เครื่องเงิน หนึ่งในงานช่างสิบหมู่ อันเป็นตำนานของผลิตภัณฑ์เครื่องเงินของบ้านศรีสุพรรณ เป็นการถวายความรู้แด่พระภิกษุสามเณร แผนกธรรม-บาลี แผนกสามัญศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม เด็กและเยาวชน รวมไปถึงประชาชนผู้ที่มีความสนใจในการศึกษางานช่างสิบหมู่ จากผลิตภัณฑ์ดั้งเดิมที่ผลิตจากเครื่องเงิน อาทิ สลุง (ขันเงิน) พาย ถาด ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนแล้ว ปัจจุบันได้มีการนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาปรับแนวคิดสร้างผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตปัจจุบันมากขึ้น กลายเป็นเครื่องประดับ และของตกแต่งบ้าน ที่มีรูปลักษณ์สวยงามและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค 

เครื่องเงินวัวลาย 2.jpg

เครื่องเงินวัวลาย 3.jpg

เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัดศรีสุพรรณคือการนำองค์ความรู้ด้านหัตถศิลป์เครื่องเงินสรรสร้างเป็น อุโบสถเงิน นวัตกรรมภูมิปัญญาชาวบ้าน ศิลปะแนวประเพณีล้านนา โดยความร่วมมือระหว่างกลุ่มหัตถศิลป์ล้านนาศรีสุพรรณ ศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนาวัดศรีสุพรรณ และช่างภูมิปัญญาท้องถิ่นวัวลาย โดยใช้วัสดุอลูมิเนียม เงินผสม และเงินบริสุทธิ์ สลักลวดลาย บุดุน ประดับตกแต่ง ตั้งแต่หลังคา ผนังภายในอาคารและภายนอก สำหรับงาน Chiangmai Design Week 2014 คุณจะพบกับชิ้นงานหลากรูปแบบที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาหัตถศิลป์เครื่องเงินวัวลายภายในงาน

kumjun03.jpg

กลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง - สล่าคำจันทร์ ยาโน
กลุ่มช่างแกะสลักไม้พื้นบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญาจากช่างฝีมือที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่บรรพบุรุษ ก่อตั้งโดย คำจันทร์ ยาโน สล่าแกะสลักไม้ที่สืบสานภูมิปัญญาจากผู้เป็นตา พ่ออุ๊ยแสง ลือสุวรรณ ซึ่งเป็นสล่าแกะกระบวย (น้ำบวย) ที่มีชื่อเสียงของเชียงราย สล่าคำจันทร์ชักชวนเพื่อนบ้านกว่า 20 ครัวเรือนให้ทำงานสือทอดศิลปะการแกะสลักไม้พื้นบ้านเพื่อรักษาภูมิปัญญาบรรพชนไว้ไม่ให้สิ้นสูญไป

kumjun04.jpg

เอกลักษณ์ของกลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง คือ การนำวิถีชีวิตพื้นเมือง เช่น คุณยายเหยียบครกกระเดื่อง คุณตาตำข้าว ชาวบ้านไถนา หมาเห่าเด็ก ฯลฯ เข้าไปผสมผสานกัับงานแกะสลักไม้ ที่แสดงให้เห็นถึงความอุตสาหะของการสลักเสลาอันแสนปราณีตพร้อมเพิ่ม “ลูกเล่น” เพื่อสร้างเนื้อหาและความน่าสนใจไปบนชิ้นงาน เช่น กลไกการขยับเขยื้อนแบบง่ายๆ ทำให้ชิ้นงานดูมีชีวิตชีวาสร้างรอยยิ้มให้กับผู้พบเห็น หรือการซ่อนช่องลับสำหรับเก็บของมีค่าไว้บนชิ้นงาน ไปจนถึงไม้รูป 12 ราศีอันงดงาม ที่สำคัญวัตถุดิบที่นำมาใช้ เป็นไม้ที่หาได้ภายนหมู่บ้าน เช่น ไม้สักจากบ้านเก่า เศษไม้ หรือแม้แต่ตอไม้ตามหัวไร่ปลายนาก็สามารถนำมาแกะสลักได้ หรือการนำมอเตอร์มาดัดแปลงใช้ควบคุมการเคลื่อนไหวที่ช่วยเพิ่มสีสันเข้าไปบนชิ้นงาน เตรียมพบกับงานสุดพิเศษของกลุ่มแกะสลักไม้พื้นบ้านในครัวเรือน บ้านถ้ำผาตอง ในงาน Chaingmai Design Week 2014


พบกับนิทรรศการ เวิร์กช็อป เสวนา โดยผู้ประกอบการธุรกิจ "Local Artisans" ของเชียงใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมายที่จะเผยศักยภาพด้านการออกแบบของเมืองเชียงใหม่ ใน เทศการงานออกแบบเชียงใหม่ | Chiang Mai Design Week 2014  | 6 - 14 December 2014  
http://www.chiangmaidesignweek.com

 


« Back to Result

 • Published Date: 2014-11-25
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป