Creative Knowledge

« Back to Result | List

[Chiangmai Design Week 2014] – พลิกวัฒนธรรมผ่านงานหัตถกรรมสู่ความอ่อนช้อยของเครื่องเรือนและของตกแต่งบ้าน

เรื่องสุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

Capture.JPG

แม้ว่างานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านส่วนใหญ่จะทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรงเพื่อให้โครงสร้างของชิ้นงานมีความมั่นคง แต่ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมีรูปทรงที่ดูนุ่มนวลพร้อมลวดลายที่อ่อนช้อย และนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ของภาคเหนือที่นำวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิต มาถ่ายทอดบนชิ้นงาน เช่น งานช่างฝีมือแกะสลักไม้ การดัดเหล็กให้มีความพริ้วไหว การดัดไม้ให้มีความโค้ง หรือการวาดลวดลายบนกระเบื้อง เป็นต้น

สำหรับงาน Chiangmai Design Week 2014 ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ได้นำผู้ประกอบการด้านงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นจำนวน 6 ผู้ประกอบการ มาร่วมจัดแสดงผลงาน เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการประกอบธุรกิจสร้างสรรค์ของภาคเหนือ

10505222_952782371414382_5338414866473019580_o.jpg saran1.jpg

Sarran - ศรันย์ อยู่คงดี
ศรันย์ คิดเห็นว่า ความอ่อนช้อย โค้งมน เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นที่เราพบเห็นบนชิ้นงานที่มาจากทางภาคเหนือ เมื่อถอดรหัสจากงานสถาปัตยกรรม งานตกแต่ง ภาพจิตกรรม ฯลฯ ของชาวเหนือจะพบรูปทรงวงกลม วงรี เข้าไปลบมุมเหลี่ยมขัดเกลารูปทรงให้ดูนุ่มนวล อาจเป็นเพราะวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ไม่มีการปรุงแต่ง พร้อมการอยู่ร่วมกับธรรมชาติจึงทำให้ชิ้นงานมีความอ่อนช้อยและแฝงไปด้วยเสน่ห์ของชาวเหนือ หนึ่งในตัวอย่างงานของ Sarran คือนำเอาเรื่องราวที่เกิดขึ้นบนผนังของวัดพระสิงห์ มาถ่ายทอดบนชิ้นงาน โดยถอดรหัสเป็นสัญลักษณ์รูปทรงโค้งมน จากนั้นนำมาถ่ายทอดลงบนผลิตภัณฑ์ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ ฯลฯ

เอกลักษณ์ของ Sarran คือ การออกแบบชิ้นงานที่เต็มไปด้วยความสุขในรูปแบบไทยๆ ชิ้นงานมักจะมี Layer ทับซ้อนกันเพื่อสื่อให้เห็นถึงความอบอุ่น ความผูกพัน การโอบกอดของคนในครอบครัว โดยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ สำหรับงาน Chaingmai Design Week ศรันย์ได้เตรียมชิ้นงานโดยนำคูเมืองของจังหวัดเชียงใหม่มาถ่ายทอดเป็น Partition พร้อมลบมุมเหลี่ยมยอดมุมแหลมผสมผสานกับวัฒนธรรมที่อ่อนช้อย โดยเลือกใช้วัสดุกระดาษในการนำเสนองาน

http://www.tcdcconnect.com/saran.youkongdee


1รูปming.jpg 


ชิ้นงาม
- ชัยวัฒน์ พิภพพรชัย

แม้ว่าจะเกิดที่กรุงเทพฯ แต่ชัยวัฒน์ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เชียงใหม่และลงหลักปักฐานมากว่า 20 ปี เขาพบว่าเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์เชียงใหม่คือ งานหัตถกรรมงานทำมือที่มีความโดดเด่นและสอดคล้องกับวิถีชุมชนที่มีชีวิตความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย แม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล็กดัดของ ชิ้นงามจะมีลวดลายตามความต้องการของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่แฝงลงไปในงานเหล็กก็คือความอ่อนช้อยนุ่มนวลที่เกิดจากการดัดเหล็กให้เป็นรูปทรงต่างๆ จากช่างฝีมือที่มีถิ่นฐานอยู่ในเชียงใหม่กว่า 80%

PRO001.jpg

เอกลักษณ์ของชิ้นงามคือ การจัดการในด้านการผลิต ทีมงานออกแบบจะร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดกับช่างฝีมือเพื่อสร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณภาพ แม้ว่าชิ้นงานจะมีกลิ่นอายของความเป็นยุโรปแต่กลับมีมนต์เสน่ห์ของความอ่อนช้อยเข้าไปผสมผสาน สำหรับงาน Chiangmai Design Week ทีมงานได้จัดเตรียมโดมเหล็ก (Gazebo) ที่รูปทรงอิสระฟรีฟอร์ม พร้อมเพิ่มความอ่อนช้อยผ่านการตกแต่งด้วยงานดัดเหล็ก จากนั้นจะใช้สีที่สะท้อนวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่เข้าไปเสริมเสน่ห์บนชิ้นงาน

www.tcdcconnect.com/nicepiece


CMarch2014 (7).jpgCMarch2014 (8).jpg

กระเบื้องไม้งาม - สุกฤษฎิ์ สุขิตเจริญสุข
ถ้าพูดถึงผลิตภัณฑ์จากภาคเหนือ สุกฤษฎิ์ คิดเห็นว่า งานช่างฝีมือพร้อมลวดลายที่ละเอียดอ่อนช้อยเป็นเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์และสะท้อนถึงรากเหง้าของชาวล้านนา ทีมงานออกแบบจากกระเบื้องไม้งามทำการศึกษาค้นคว้าและนำลวดลายที่ปรากฏภายในวัดทางภาคเหนือมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์กระเบื้องซีเมนต์โบราณ พร้อมคิดสูตรส่วนผสมของซีเมนต์ เช่น การนำผงหินอ่อนเข้าไปผสมกับวัตถุดิบหลักเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีเอกลักษณ์ด้านผิวสัมผัสที่แตกต่างจากกระเบื้องซีเมนต์ที่พบเห็นกันทั่วไป

เอกลักษณ์ของกระเบื้องไม้งาม คือ การประยุกต์กระเบื้องสไตล์โคโลเนียล โดยใช้ลวดลายของทางล้านนาสรรสร้างกระเบื้องซีเมนต์โบราณ เป็นผู้บุกเบิกและอนุรักษ์การผลิตทั้งกระเบื้องซีเมนต์แบบว่าว และกระเบื้องซีเมนต์ลายอื่นๆในสไตล์คลาสสิกย้อนยุค สำหรับงาน Chiangmai Design Week ทีมงานจะนำกระเบื้องซีเมนต์ที่ได้รับรางวัลมาจัดแสดง พร้อมนำกระเบื้องซีเมนต์อีกหลากหลายคอลเลคชั่นมาจัดแสดงภายในงาน

www.tcdcconnect.com/maingam

 

Capture.JPG

Green Forum Products & Style - มณี มีปัญญา และ สวัสดิ์ มีปัญญา
งานหัตถกรรม เป็นอันดับแรกที่มณีพูดถึงเมื่อเอ่ยถึงเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์จากทางภาคเหนือ ซึ่งถูกนำมาใช้ในงานออกแบบผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไม้ไผ่ภายใต้บริษัท Green Forum Product & Style ทีมงานนำเสนอรูปแบบผลิตภัณฑ์และของตกแต่งบ้านในแนวโมเดิร์นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค รูปทรงของผลิตภัณฑ์จะมีเส้นสายความโค้งที่งดงาม เน้นความอิสระทางด้านรูปทรง และมีความเป็น Organic ผลิตโดยช่างฝีมือที่มีความเชี่ยวชาญ วัสดุหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตจะเป็นไม้ไผ่กว่า 20 ชนิด

เอกลักษณ์ของ Green Forum Product & Style คือ การนำธรรมชาติมาบรรจบกับงานออกแบบ ที่สะท้อนทั้งตัวตนของผู้ผลิตและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำหรับงาน Chiangmai Design Week ทีมงานได้เตรียมชิ้นงานประติมากรรมที่คุณจะไม่คาดคิดว่าเกิดขึ้นจากงานไม้ไผ่ทั้งหมดมาจัดแสดง

www.tcdcconnect.com/greenforum


56.JPG

Kome Tong Classic - รัตนพล ทะจา
เมื่อพูดถึงเสน่ห์ของผลิตภัณฑ์ทางภาคเหนือ รัตนพลเล่าให้ฟังว่า แม้อาณาจักรล้านนาจะถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างกว่า 200 ปีมื่อครั้งเป็นเมืองขึ้นของพม่า แต่กลับมีหลายผลิตภัณฑ์ที่ยังคงเอกลักษณ์บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต อาทิ กระบวนการทอผ้าที่มีมากกว่าการผลิตผ้าผืนไว้ใช้งาน แต่เป็นองค์ความรู้ทั้งกระบวนการผลิต อาทิ การใช้สี การใส่เรื่องราวผ่านลวดลายอันงดงามบนชิ้นผ้า, งานไม้ที่นอกจากจะมีรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์แล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญด้านงานแกะสลักไม้ และท้ายที่สุดคืองานดิน ทั้งงานปั้นและงานเซรามิค ที่แสดงให้เห็นถึงการนำวัสดุท้องถิ่นมาผสมผสานกับงานออกแบบลวดลายและเทคนิคการเคลือบผิว อาจกล่าวได้ว่า วัสดุทั้ง 3 ได้แก่ ผ้า ดิน และ งานไม้ มีเสน่ห์มากที่สุดเมื่อนึกถึงผลิตภัณฑ์จากทางภาคเหนือโคมต้อง เลือกใช้กระดาษสาในการทำงาน โดยนำตัวเองเข้าไปอยู่ในกระดาษ ผสมผสานกับวัสดุสมัยใหม่ เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของกระดาษที่มีอายุการใช้งานที่สั้น จนเกิดผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า “Kome Tong Classic)


5.jpgCapture.JPG 

นิยามของ โคมต้อง คือ งานศิลปะที่ให้ความสำคัญด้านความงดงาม การออกแบบ และสามารถสร้างธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ คำว่า โคมหมายถึง โคมไฟ แต่สำหรับรัตนพล มันคือแสงสว่างที่คนจากทั้งโลกช่วยกันจุด ส่วนคำว่า ต้องเป็นการเล่าเรื่องของการทำงานศิลปะ สำหรับงาน Chiangmai Design Week โคมต้องนำผลงานที่มีชื่อว่า “From Chandelier” จะเป็นโคมไฟที่มีความพิเศษมากกว่าทุกชิ้นที่เคยผลิต เอกลักษณ์ของโคมไฟชิ้นนี้ คือ กระบวนการคิดโดยเชื่อมความเป็นคนเข้ากับธรรมชาติซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการรักษ์สิ่งแวดล้อม

www.tcdcconnect.com/kometong


06 New-AV.1766.JPG

United Arts - ปิยะวาท บัวจีน

ปิยะวาท กล่าวว่า กว่า 20 ปีในการทำอุตสาหกรรมของตกแต่งบ้านสะท้อนให้เห็นว่า รากเหง้าทางวัฒนธรรมของภาคเหนือคือเอกลักษณ์อันโดดเด่นบนทุกผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะสร้างคุณค่าให้กับผลิตภัณฑ์แล้วยังช่วยเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันในตลาดต่างประเทศด้วยทีมงาน United Arts ผสานงานออกแบบ งานช่างฝีมือ และศึกษากลุ่มเป้าหมาย (เน้นการส่งออกเป็นหลัก) สรรสร้างผลิตภัณฑ์ร่วมสมัยที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ โดยมีชาวต่างประเทศเป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์ วัสดุไม้ที่นำมาใช้จะมี ไม้มะม่วง และไม้ฉำฉา เป็นหลัก

เอกลักษณ์ของ United Arts คือ การประยุกต์งานช่างฝีมือท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการออกแบบสรรสร้างผลิตภัณฑ์ พร้อมนำเรื่องราวและวัฒนธรรมของท้องถิ่นมาถ่ายทอดลงบนชิ้นงาน สำหรับงาน Chiangmai Design Week ที่จะถึงนี้ทาง United Arts กำลังพัฒนาคลอเลคชั่นส์ใหม่เพื่อจัดแสดงในงาน โดยคาดว่าจะมีประมาณ 2-3 คอลเลคชั่นส์

www.tcdcconnect.com/UnitedArts 


พบกับนิทรรศการ เวิร์กช็อป เสวนา โดยผู้ประกอบการเซรามิกเชียงใหม่ และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมายมายที่จะเผยศักยภาพด้านการออกแบบของเมืองเชียงใหม่ ใน เทศการงานออกแบบเชียงใหม่ | Chiang Mai Design Week 2014  | 6 - 14 December 2014
http://www.chiangmaidesignweek.com

sep3-logo.jpg

6 - 14 December 2014
Chiang Mai Design Week 2014


www.chiangmaidesignweek.com   

 

« Back to Result

 • Published Date: 2014-10-15
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป