Creative Knowledge

« Back to Result | List

รายงานความมันส์ Bangkok Public Service Jam 2014

เรื่อง : เพชร เครือพานิช

IMG_6477.jpg

Jammer

ในงานนี้ไม่มีอะไรรับประกันว่าบริการสาธารณะที่เหล่า Jammer ร่วมกันคิด และทำใน 48 ชั่วโมง จะมีโอกาสเกิดขึ้นจริงหรือไม่ แต่แน่นอนว่าทุกคนจะได้ลงมือทำร่วมกัน และเรียนรู้กระบวนการด้าน Service Design ไปพร้อมๆกัน สำหรับรูปแบบการจัดงานก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากงาน Hackaton หรือ งาน Startup Event ต่างๆอย่างชัดเจน ตรงที่งานนี้ไม่ได้เน้นผลลัพธ์ที่ต้องมีความสมบูรณ์ สวยงาม แต่กลับเน้นความเร็วในการทำ เพื่อให้เกิดการลองใช้ และพบความผิดพลาด เพื่อแก้ไขให้เร็วที่สุด เพราะเราเชื่อว่าการ Fail บ่อยๆในขั้นตอนการทำ Prototype จะช่วยให้เกิดการปรับปรุงซ้ำแล้วซ้ำอีก ดังนั้นจึงมักเห็น และได้ยินคำว่า DOING NOT TALKING หรือ Stop Talking, Start Doing ตลอด เวลา การลงมือทำ มันช่วยให้เราเห็นปัญหาชัดเจนมากขึ้น เพราะในระหว่างการลงมือทำก็ช่วยให้เราเห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆที่อาจถูกมองข้าม ไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ

Doing not talking 

นอกจากนี้ในงานแจม ยังเน้นที่ ความสนุก จนถึงกับตั้งเป็นกฎสำคัญเลยว่ามาที่นี้ คุณต้อง Have FUN!!! อย่าไปซีเรียสมาก ขอแค่เชื่อในกระบวนการ และเซนส์ที่เรามีต่อสิ่งที่ทำ อะไรที่รู้สึกว่าแปลกๆ ขอให้พูดออกมา และแก้ไขมันซะ ดังนั้นในงานนี้จึงเต็มไปด้วยเสียงฮา และความสนุก ตลอดเวลา ซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็ทำให้เกิดต้นแบบบริการสาธารณะเจ๋งๆ ถึง 8 อัน (ดูต้นแบบทั้งหมด)

Roles Play

แน่นอนว่างานนี้ Jammer ส่วนใหญ่ค่อนข้างใหม่ในเรื่องของ Service Design ดังนั้นจึงมีการให้ความรู้ ให้ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ และเครื่องมือที่จำเป็นในการทำ Service Design ซึ่งจะถูกแทรกขึ้นมาสลับการลงมือทำตลอดระยะเวลาการแจม แต่การให้ข้อมูลดังกล่าวก็มักมาพร้อมกับกิจกรรมให้ขยับแข้งขาตลอดเวลา ไม่ทำให้รู้สึกน่าเบื่อ เช่น การใช้ Role Play ในการสอนให้รู้จักเครื่องมืออย่าง Persona และ Stakeholder Map การสอน Research Methodology จากนั้นก็ไล่ทุกคนให้ออกไปลงสนามจริง Get out of your seat. Go out on the STREET!!!! ซึ่งแน่นอนมันช่วยให้ได้ข้อมูลที่เป็นเชิงลึก มากกว่าการทำ Desk Researchในงานนี้มีหลายสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมที่ทำให้ทุกคนเปิดรับกันมากขึ้น บทเรียนที่เน้นการลงมือทำ Coach ผู้มาพร้อมประสบการณ์แบบจัดเต็ม หรือแม้แต่ขนมที่มีเยอะมาก กินเท่าไรก็ไม่หมด แต่สิ่งหนึ่งที่ชอบมากที่สุดก็คือ กระบวนการ Feedback ที่ทุกกลุ่มจะต้องโดนเหล่า Jammer และ Coach ช่วยกันวิจารณ์ ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ Prototype ที่พัฒนาขึ้น ทั้งในด้านการนำเสนอ ด้านตัวบริการ หรือแม้แต่องค์ประกอบอื่นๆ รูปแบบการ Feedback สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ Green Feedback (สิ่งที่ชอบ) และ Red Feedback (สิ่งที่ไม่ชอบ ขอเสนอแนะ สิ่งที่ต้องปรับปรุง) โดยมีกฎในการ Feedback ว่าผู้ถูก Feedback จะไม่สามารถแก้ตัว หรืออธิบายอะไรเพิ่มเติมได้ พูดได้เพียงขอบคุณครับ/ค่ะ เท่านั้น ซึ่งหากคิดกันจริงๆมันเจ๋งมากนะ เพราะปกติเวลาเราโดน Feedback ก็มักจะแถ หรือแก้ตัว พูดให้สถานการณ์มันดูดีขึ้น แต่สำหรับการทำ Prototype การถูก Feedback เราต้องการข้อมูลจริงๆ เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุงบริการนั้นๆต่อไปแม้ว่าผลลัพธ์จากงานแจมจะได้เพียง Prototype ที่อาจมีคนนำไปพัฒนาต่อยอด หรือถูกปล่อยทิ้งไว้อย่างเดิม แต่สิ่งหนึ่งที่งานนี้ทำได้อย่างประสบความสำเร็จ คือการแสดงให้เห็นถึงความเจ๋งของกระบวนการด้าน Service Design ที่สามารถนำไปช่วยในการสร้างความเข้าใจ และช่วยให้การออกแบบบริการต่างๆมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สุดท้ายขอบอกว่า จากบทความนี้หากเทียบกับสิ่งที่ได้รับจากงาน Jam แล้ว บอกได้เลยว่าอาจไม่ถึง 10% ของสิ่งที่เหล่าวิทยากรพยายามมอบให้ เพราะหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นภายในงาน ผมอาจจะไม่สามารถบรรยายออกมาได้ครบถ้วน การเข้ามาลงมือทำ หรือแจมกัน จะช่วยทำให้คุณเข้าใจในกระบวนการด้าน Service Design ได้มากขึ้น ซึ่งก็หวังว่าเร็วๆนี้คงมีงาน ให้เราได้มา Jam กันอีกนะครับ

_MG_0981.jpg

IMG_6487.jpg

_MG_0843.jpg

_MG_0827.jpg

« Back to Result

  • Published Date: 2014-06-11
  • Resource: www.tcdcconnect.com