Articles

« Back to Result | List

TCDC Social Club #5 – Love Your Local ตอนที่ 3: วิริน เชาวนะ เรียงร้อยอัตลักษณ์ดอกไม้ไทยผ่านงานพับกระดาษ

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

c5a8dbdd2a4444d940a01f19cad20c64.jpg

วิริน
เชาวนะ เป็นผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์งานกระดาษเป็นส่วนตัว จากจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพดอกไม้สดด้วยวิธีการดุนกระดาษเป็นรูปนูนต่ำ (คล้ายๆ กับการดุนเครื่องเงินให้ขึ้นลาย) เธอได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดนั้นมาสู่การสร้างงานขึ้นรูปสามมิติเป็นรูปดอกไม้

วิรินได้รับแรงบันดาลใจนี้จากหนังสือดอกไม้ไทยและพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ของคุณสกุล อินทกุล และได้ตัดสินใจเลือกชิ้นงานอันประกอบไปด้วย มาลัย เครื่องแขวน และพานพุ่ม มาเป็นหัวข้อการทำงาน เธอพลิกรูปแบบการร้อยดอกไม้สดมาเป็นงานที่สร้างขึ้นจากการพับกระดาษโดยใช้พื้นฐานด้านรูปทรงเรขาคณิตและเทคนิคการพับแบบ ออริกามิมาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ นอกจากนั้นวิรินยังพลิกมุมมองการใช้สีสันบนตัวงาน โดยเลือกใช้กลุ่มสีโมโนโทน (สีขาวและเทา) มาแทนที่สีสันอันฉูดฉาดของดอกไม้สด และใช้แสงเงาเป็นตัวช่วยในการสร้างมิติแทน

อาจกล่าวได้ว่าผลงานทุกชิ้นของเธอได้ใช้พื้นฐานทางคณิตศาสาตร์มาผนวกกับศิลปะไทย ทั้งนี้เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบและสะท้อนเอกลักษณ์ของงานดอกไม้ไทยออกมาให้ได้มากที่สุด ส่วนชื่อของผลงาน พับ เพียบ เรียบ ร้อยนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์งานทั้งหมด อันได้แก่ การพับขึ้นรูป (พับ) ด้วยรูปทรงจำนวนมาก (เพียบ) ปราณีตทุกขั้นตอน (เรียบ) และการเรียงร้อยเป็นรูปทรง (ร้อย)


news_img_565018_2.jpg

อย่างไรก็ดี วิรินมีไอเดียที่จะต่อยอดผลงาน ดอกไม้สดของไทยที่ใช้สำหรับการวางโชว์นี้ให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นในอนาคต (อาทิเช่น โคมไฟ เครื่องประดับ ฯลฯ) โดยเธอจะยังคงใช้เทคนิคการพับกระดาษขึ้นรูปที่คุ้นเคย แต่จะเติมสารเคลือบผิวบนกระดาษเพื่อเพิ่มความคงทนให้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และยังมีไอเดียใหม่ที่จะเพิ่ม กลิ่นดอกไม้ลงไปบนกระดาษเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของดอกไม้ไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่สามารถพลิกวัสดุธรรมดาๆ อย่างกระดาษ ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่า”​ ได้แบบไม่ธรรมดาจริงๆ

1619377_704684146230855_781579741_n.jpg ชมผลงานของ วิริน เชาวนะ

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg


« Back to Result

  • Published Date: 2014-05-08
  • Resource: www.tcdcconnect.com