Creative Knowledge

« Back to Result | List

TCDC Social Club #5 – Love Your Local ตอนที่ 3: วิริน เชาวนะ เรียงร้อยอัตลักษณ์ดอกไม้ไทยผ่านงานพับกระดาษ

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

c5a8dbdd2a4444d940a01f19cad20c64.jpg

วิริน
เชาวนะ เป็นผู้ที่ชื่นชอบการสร้างสรรค์งานกระดาษเป็นส่วนตัว จากจุดเริ่มต้นของการสร้างภาพดอกไม้สดด้วยวิธีการดุนกระดาษเป็นรูปนูนต่ำ (คล้ายๆ กับการดุนเครื่องเงินให้ขึ้นลาย) เธอได้พัฒนาต่อยอดแนวคิดนั้นมาสู่การสร้างงานขึ้นรูปสามมิติเป็นรูปดอกไม้

วิรินได้รับแรงบันดาลใจนี้จากหนังสือดอกไม้ไทยและพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ของคุณสกุล อินทกุล และได้ตัดสินใจเลือกชิ้นงานอันประกอบไปด้วย มาลัย เครื่องแขวน และพานพุ่ม มาเป็นหัวข้อการทำงาน เธอพลิกรูปแบบการร้อยดอกไม้สดมาเป็นงานที่สร้างขึ้นจากการพับกระดาษโดยใช้พื้นฐานด้านรูปทรงเรขาคณิตและเทคนิคการพับแบบ ออริกามิมาเป็นเครื่องมือสร้างสรรค์ นอกจากนั้นวิรินยังพลิกมุมมองการใช้สีสันบนตัวงาน โดยเลือกใช้กลุ่มสีโมโนโทน (สีขาวและเทา) มาแทนที่สีสันอันฉูดฉาดของดอกไม้สด และใช้แสงเงาเป็นตัวช่วยในการสร้างมิติแทน

อาจกล่าวได้ว่าผลงานทุกชิ้นของเธอได้ใช้พื้นฐานทางคณิตศาสาตร์มาผนวกกับศิลปะไทย ทั้งนี้เพื่อหาสัดส่วนที่เหมาะสมในการจัดวางองค์ประกอบและสะท้อนเอกลักษณ์ของงานดอกไม้ไทยออกมาให้ได้มากที่สุด ส่วนชื่อของผลงาน พับ เพียบ เรียบ ร้อยนั้นก็สะท้อนให้เห็นถึงองค์ประกอบหลักในการสร้างสรรค์งานทั้งหมด อันได้แก่ การพับขึ้นรูป (พับ) ด้วยรูปทรงจำนวนมาก (เพียบ) ปราณีตทุกขั้นตอน (เรียบ) และการเรียงร้อยเป็นรูปทรง (ร้อย)


news_img_565018_2.jpg

อย่างไรก็ดี วิรินมีไอเดียที่จะต่อยอดผลงาน ดอกไม้สดของไทยที่ใช้สำหรับการวางโชว์นี้ให้กลายไปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์ใช้สอยมากขึ้นในอนาคต (อาทิเช่น โคมไฟ เครื่องประดับ ฯลฯ) โดยเธอจะยังคงใช้เทคนิคการพับกระดาษขึ้นรูปที่คุ้นเคย แต่จะเติมสารเคลือบผิวบนกระดาษเพื่อเพิ่มความคงทนให้กับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และยังมีไอเดียใหม่ที่จะเพิ่ม กลิ่นดอกไม้ลงไปบนกระดาษเพื่อสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของดอกไม้ไทยให้โดดเด่นยิ่งขึ้นด้วย

ถือเป็นอีกหนึ่งความพยายามที่สามารถพลิกวัสดุธรรมดาๆ อย่างกระดาษ ให้กลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีทั้งมูลค่าและคุณค่า”​ ได้แบบไม่ธรรมดาจริงๆ

1619377_704684146230855_781579741_n.jpg ชมผลงานของ วิริน เชาวนะ

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg


« Back to Result

 • Published Date: 2014-05-08
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป