Articles

« Back to Result | List

An Easy Intro to 'Design Thinking'

เรื่อง : TCDC

“การคิดเชิงออกแบบ” หรือ Design thinking เป็นคำที่เราอาจเคยได้ยินกันมาหลายครั้ง ทั้งจากนักคิด นักออกแบบ แม้กระทั่งนักการตลาด เพราะ Design thinking ไม่ได้จำกัดอยู่เฉพาะในแวดวงการออกแบบเท่านั้น แต่มันถูกใช้โดยคนหลากหลายสาขา ทำให้หลายๆ คนอาจสงสัยว่า แท้จริงแล้ว Design thinking คืออะไรกันแน่


What is designVeryIntrotoDesignThinking1

Design thinking

คำว่า Design ที่ใช้กันทั่วไปในความเข้าใจของคนหมู่มากมักจะหมายถึงสิ่งของที่มีความสวย งาม ถ้าพูดถึงงานออกแบบกราฟิกก็จะนึกถึงงานออกแบบโปสเตอร์ การ์ดแต่งงาน ฯลฯ หากพูดถึงงานออกแบบผลิตภัณฑ์ก็จะนึกถึงงานออกแบบของใช้ ของแต่งบ้าน กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เครื่องเขียนหน้าตาน่ารักๆ ฯลฯ นี่คือความคิดของคนจำนวนมาก ซึ่ง Design ในความหมายที่คนหมู่มากเข้าใจกันนั้นไม่ใช่ความเข้าใจที่ผิด หากแต่ Design ประเภทนี้ยังเป็นเพียงขั้นแรกของ Design ladders เท่านั้น ซึ่ง Design ladders ได้แบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ

1. Design as styling หรือที่เราเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าการออกแบบคือการทำของให้สวยงาม หน้าตาดี ดึงดูดให้คนซื้อ ใช้งานได้ ยกตัวอย่างเช่นเก้าอี้ที่ถูกออกแบบให้มีหน้าตาสวยงาม แต่จะเห็นได้ว่าการใช้งานยังคงเหมือนเดิม บางครั้งอาจนั่งสบายน้อยกว่าเก้าอี้ธรรมดาด้วยซ้ำ นักออกแบบที่ทำงานในระดับนี้จะเรียกว่า “ศิลปิน” โดยปกติแล้ว Design as styling จะเป็นการนำการออกแบบเข้ามาใช้ในปลายน้ำของธุรกิจ กล่าวคือการออกแบบเป็นส่วนสุดท้ายของกระบวนการ เป็นการออกแบบเพียงแค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้น

VeryIntrotoDesignThinking2

VeryIntrotoDesignThinking3


2. Design as process คือการนำการออกแบบมาใช้ในรูปของกระบวนการ ไม่ใช่เพียงแค่ทำของสวยงามเพื่อขายเท่านั้น

VeryIntrotoDesignThinking1

VeryIntrotoDesignThinking1

VeryIntrotoDesignThinking1

VeryIntrotoDesignThinking1

จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่า หากนำ “กระบวนการออกแบบ” เข้ามาใช้ ผลิตภัณฑ์จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น มีฟังก์ชั่นการใช้งานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น จากเดิมที่การขนส่งเก้าอี้ต้องใช้พื้นที่มาก ทำให้สิ้นเปลืองค่าขนส่ง (ต้องใช้รถสำหรับขนส่งจำนวนมาก เสียค่าน้ำมันมาก) แต่เมื่อนำกระบวนการออกแบบเข้ามาช่วยก็ทำให้ได้เก้าอี้ลักษณะเป็นแผ่น สามารถขนส่งได้ครั้งละมากๆ และประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง เมื่อต้องการใช้งานก็เพียงพับแผ่นวัสดุขึ้นมาเป็นรูปทรงเก้าอี้ ประหยัดพื้นที่จัดเก็บ

อย่างไรก็ดี ผลลัพธ์จากกระบวนการออกแบบนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์เสมอไป อาจเป็นรูปแบบการจัดการใหม่ๆ หรือสิ่งอื่นใดก็ตามที่ช่วยแก้ปัญหาและตอบความต้องการของผู้คนก็ได้ ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Amazon ที่ไม่ได้มีสินค้าเป็นของตัวเองและสินค้าที่ขายก็ไม่ได้มีหน้าตาสวยงาม แต่ Amazon ได้ออกแบบระบบและวิธีการขายที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด เป็นต้น


3. Design as strategy
เป็นขั้นสูงสุดของการออกแบบ หมายถึงการออกแบบกลยุทธ์ที่สอดคล้องไปกับรูปแบบของธุรกิจนั้นๆ โดยฝ่ายต่างๆ ในองค์กรตั้งแต่ ผู้บริหาร นักการตลาด นักออกแบบ รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ เข้ามาทำงานร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนในช่วงต้นน้ำ ยกตัวอย่างเช่น

VeryIntrotoDesignThinking1

Ikea กำหนดกลยุทธ์ขององค์กรโดยใช้การออกแบบช่วยลดต้นทุนในทุกช่องทาง รูปแบบร้านของ Ikea จะปล่อยให้ลูกค้าได้เดินชมสินค้าที่ถูกจัดวางไว้อย่างสวยงาม หากลูกค้าสนใจซื้อชิ้นไหนก็จะจดรหัสสินค้าแล้วไปหยิบสินค้าจากชั้นวางใน โกดังเอง เป็นการลดต้นทุนด้านการบริการและสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้าไปพร้อมๆ กัน ในส่วนของผลิตภัณฑ์ Ikea ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้ผู้ใช้สามารถนำไปประกอบเองได้อย่างง่าย วิธีการนี้นอกจากจะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการประกอบและขนส่งได้อีกมาก

ใน Design ladders สองขั้นสุดท้ายนี้ Design Thinking มีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ ขึ้น กล่าวโดยสรุปแล้ว Design Thinking คือกระบวนการคิดหรือวิธีคิดแบบนักออกแบบที่แตกต่างจากกระบวนการหรือวิธีคิด ในศาสตร์อื่นๆ ตรงที่มีเครื่องมือต่างๆ ที่ช่วยดึงเอาความคิดสร้างสรรค์ออกมาช่วยในการแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นเครื่องมือในการค้นหาปัญหาที่เข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้ มากกว่าเครื่องมือทางการตลาดอื่นๆ นั่นเอง

เครดิตภาพ : http://urbanfurnishing.net, www.all-pic.com, www.designscene.net, www.markuskayser.com, www.kantoorspecialist.nl, www.flickr.com/photos/dalboz17

« Back to Result

  • Published Date: 2014-04-25
  • Resource: www.tcdcconnect.com