Creative Knowledge

« Back to Result | List

Plantable Wrapping Paper: กระดาษปลูกต้นไม้

คงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า การส่งต่อความรักและความปรารถนาดีด้วย “ของขวัญ” ที่ผู้ให้ตั้งใจเลือกและบรรจงห่ออย่างประณีต คือหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเทศกาลแห่งความสุขในช่วงสิ้นปีที่ทำให้ช่วงเวลานี้เปี่ยมด้วยความหมายและเป็นที่เฝ้ารอของใครหลายๆ คน ทว่าหลังสิ้นสุดวินาทีแห่งความตื่นเต้นที่ได้แกะห่อของขวัญ กระดาษและริบบิ้นสีสันสดใสที่ถูกปลดประจำการณ์ก็มักจะหมดความหมายไปทันที โดยมีสถิติระบุว่า แต่ละปีในช่วงคริสต์มาส ชาวอังกฤษทิ้งกระดาษห่อของขวัญคิดเป็นความยาวเฉลี่ย 226,000 ไมล์ หรือประมาณ 363,700 กิโลเมตร ซึ่งสามารถพันรอบโลกได้ถึง 9 รอบ


© kickstarter.com

ทางออกของปัญหานี้ อาจไม่ใช่การเลิกใช้กระดาษห่อของขวัญไปเสียเลย เพราะการห่อของขวัญก็แสดงให้เห็นถึงความพิถีพิถันและตั้งใจของผู้ให้ไม่น้อย BEAF บริษัทนวัตกรรมสัญชาติอังกฤษจึงเกิดไอเดียในการพัฒนากระดาษห่อของขวัญให้ เป็น “ของขวัญ”  ที่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่กลายเป็นขยะรกโลกอีกต่อไป

 
© inhabitat.com                                                                               © kickstarter.com

“Eden’s Paper” คือ กระดาษห่อของขวัญที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิลและพิมพ์ลายด้วยสีที่ผลิตจากพืช โดยปัจจุบันมีลวดลายทั้งหมด 5 แบบ ได้แก่ มะเขือเทศ แครอท บร็อคโคลี พริก และหัวหอม


© inhabitat.com

ความพิเศษของกระดาษห่อของขวัญชนิดนี้อยู่ที่ด้านหลังของกระดาษขนาด 17x27 นิ้วแต่ละแผ่น ซึ่งบุด้วยเยื่อกระดาษบางๆ หลายชั้น และฝังเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดตามลวดลายด้านหน้าไว้อย่างเป็นระเบียบ จำนวน 700 เมล็ดต่อแผ่น เยื่อกระดาษแต่ละชั้นจะยึดติดกันด้วยเทคนิคการทำลายนูนเพื่อไม่ให้เมล็ดหลุดออกจากชั้นกระดาษ โดยไม่จำเป็นต้องใช้กาวซึ่งไม่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


© edenspaper.com

หลังจากที่ของขวัญถูกแกะออกจากห่อ ผู้รับจึงสามารถนำกระดาษห่อของขวัญฝังลงในดินแล้วรดน้ำ เพื่อที่เยื่อกระดาษจะค่อยๆ ย่อยสลายตามธรรมชาติ ในขณะที่เมล็ดที่ฝังอยู่ภายในก็จะงอกงามเป็นต้นไม้ ออกผลให้ได้เก็บกินต่อไป ของขวัญที่ห่อด้วยกระดาษชนิดนี้จึงไม่ใช่แค่ “ของขวัญ” แต่เป็น “ของขวัญที่ห่อด้วยของขวัญ” อีกชั้นหนึ่ง

 
     © inhabitat.com                                                             © kickstarter.com

การเพิ่มประโยชน์ใช้สอยให้แก่ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เดิมให้มีความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีคิดที่ไม่เพียงช่วยเพิ่มมูลค่าและจุดขายให้แก่ผลิตภัณฑ์ หากยังสร้างคุณค่าให้แก่โลกไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

ที่มา:
บทความ “How Britain bins 227,000 miles of Christmas paper” (18 ธันวาคม 2011) จาก telegraph.co.uk
บท ความ “Turn your gift wrap into a VEG PATCH: £5 sheets of 'Eden's Paper' can be buried to grow carrots, onions and even chillies“ (3 ธันวาคม 2013) จาก dailymail.co.uk
edenspapers.com
kickstarter.com

เรื่อง: ณัฏฐนิช ตัณมานะศิริ

« Back to Result

  • Published Date: 2013-12-25
  • Resource: www.creativethailand.org