Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Envisioning Bangkok 2029 มองถึงกรุงเทพ 2572 โดย Site-Specific และหน่วยวิจัยเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง : วีรฤทธิ์ วีรานนท์

page.jpg

เวิร์กช็อปวันแรกเปิดฉากขึ้นด้วยเรื่องราวจากภาพยนตร์ฝรั่งเศสยุค 60s เรื่อง MON ONCLE ซึ่งปลุกไฟให้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เป็นอย่างดี ต่อจากนั้น ชุตยาเวศ สินธุพันธุ์ สถาปนิกผู้ก่อตั้ง Site-Specific ได้ชักชวนทุกคนให้ร่วมแบ่งปันมุมมองและประสบการณ์ในหัวข้อ Envisioning Bangkok 2029 กับคำถามสำคัญที่ว่า “ถ้าปราศจากการคอร์รัปชั่นแล้ว เราจะมีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน และรถไฟชานเมืองครบทั้งระบบในปี พ.ศ.2572” 

จากนั้นทีมงาน Site-Specific ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้สัมผัสเรียนรู้ถึงความเป็นเมืองและออกเดินสำรวจ “ความทรงจำของเมือง” ร่วมกัน โดยเส้นทางเริ่มต้นขึ้นที่ออฟฟิศ Site-Specific ในย่านวงเวียน 22 ย้อนลงมาที่หัวลำโพง ข้ามต่อไปเจริญกรุง ตรงสู่แปลงนาม ต่อด้วยเยาวราช เข้าคลองถม และจบลงที่เวิ้งนครเกษม (ซึ่งเป็นบริเวณที่กำลังมีปัญหาความขัดแย้งเรื่อง “ระบบรถไฟใต้ดิน” ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่) 

ในขณะที่เดินเท้าไปทีละก้าว ทุกคนได้สัมผัสถึงเรื่องราว “ย่านเมืองเก่า” ผ่านมุมมองและการตีความของตนเอง ทั้งในเชิงสถาปัตยกรรม วิถีชีวิต ฯลฯ โดยโจทย์ที่ทาง Site-Specific มอบให้กับผู้ร่วมเวิร์กช็อปในวันแรกนี้ก็คือ ให้รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการเดินและสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมตามความสนใจ เพื่อนำมาเสนอกับเพื่อน ๆ ในสัปดาห์ต่อไป (ในระหว่างสัปดาห์ผู้ร่วมเวิร์กช็อปติดต่อกันได้ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊คชื่อ Envisioning Bangkok 2029) 

ในวันที่สอง ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้แบ่งปันข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งทำให้เห็นว่าแต่ละคนล้วนมีความสนใจและมุมมองที่แตกต่างกัน ยกตัวอย่างเช่น ความเจริญที่ย่างกรายจากเขตเมืองใหม่เข้าสู่เขตเมืองเก่าอาจไม่เป็นที่ยอมรับของคนในย่านนั้น ๆ โครงสร้างขนาดมหึมาของรถไฟใต้ดินส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตและสถาปัตยกรรมสำคัญในย่านเยาวราช การปรับตัวของย่านต่าง ๆ ที่มีประวัติศาสตร์มายาวนาน ฯลฯ 

วันสุดท้ายของเวิร์กช็อปเป็นการพูดคุยถึงโครงการตัวอย่างด้านการพัฒนาเมืองที่มีเป้าหมายชัดเจนจนสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนในวงกว้างได้ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ PARK(ING) DAY ที่เริ่มต้นเปลี่ยนพื้นที่จอดรถในย่านดาวน์ทาวน์ของซานฟรานซิสโกให้กลายเป็นสวนสาธารณะชั่วคราวในปี 2005 และเจ็ดปีต่อจากนั้นแนวคิดเดียวกันนี้ก็ได้ถูกทำให้เป็นจริงขึ้นอีกในพื้นที่ 975 แห่ง (ของ 162 เมือง 35 ประเทศ 6 ทวีป)

ก่อนจบเวิร์กช็อป Site-Specific ได้ให้ข้อคิดปิดท้ายว่า “แม้ภาพสุดท้ายของกรุงเทพในปี 2572 ของเราจะไม่เหมือนกัน แต่ทุกคนคงเริ่มเห็นแล้วว่าบทบาทของคนกลุ่มเล็ก ๆ นั้นสามารถมีพลังที่ยิ่งใหญ่แค่ไหน ดังนั้นการสร้างแนวร่วมจึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นเพื่อจะทำให้ impact เล็ก ๆ ขยายวงกว้างออกไป และในที่สุดจินตนาการสุดท้ายของเราก็อาจเป็นจริงขึ้นมาได้”

DSC_0093.JPG

Envisioning Bangkok 2029 by Site-Specific in collaboration with City Research Unit, Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University
Writer : Verarit Veranondh

The first day of workshop started with the 60’s French film Mon Oncle to light the fire of enthusiasm in the participants. Then, Chutayaves Sinthuphan, architect and founder of Site-Specific Company Limited, invited everyone to share their point of view and experiences on the topic of “Envisioning Bangkok 2029” with the main premise: “Without corruption, we’d have the BTS, MRT and BRT throughout the city by 2029.”

Afterwards, the team of E.A.T & Site-Specific and the City Research Unit from the Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University, took the workshop participants out to the city to explore ‘Memory of the city’ together. The route began at the office of E.A.T & Site-Specific, near the 22 Karakadakhom Roundabout, then back to Hua Lamphong, Charoenkrung, Plang Nam street, Yaowarat, Khlong Thom, and ended at Woeng Nakorn Kasem (the area amid a controversy over the underground train system that affected the way of life of the local residents). 
 
While walking step by step, everyone had experienced the stories of the "Old Town" in terms of the architecture and the way of life of the people there through their own perspectives and interpretation. The first assignment for the workshop participants was to gather information from the city tour and additional research according to their own interest to be presented to their teams in the following week (during the week, the workshop participants communicated with each other via Facebook group named ‘Envisioning Bangkok 2029’).

On the second day of the workshop, the participants shared the information they had gathered among each other. Each person seemed to have different visions for the city and expect different problems that could arise. However, many believed that waves of development rippling from the New Town, such as the MRT project, might face strong opposition from the residents of the Old Town, who would feel that their way of life, along with the architecture and their long history, is being encroached upon.

The last day of the workshop was a discussion session about model projects in city development with such clear objectives that they had inspired people widely. For example, seven years after PARK(ING) DAY project had transformed parking spaces in downtown San Francisco into public parks in 2005, , more than 162 cities in 35 countries across 6 continents had followed suit, successfully creating 975 new parks.

The final note from Site-Specific was that, "alhough the last image of Bangkok in 2029 of everyone here is not the same, we are starting to see that the role of a small group of people can be a great power. Therefore, alliances should be formed to make these small impacts ripple out. And finally, our dream will probably come true."

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป