Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : จิงเกิ้ลสามวินาทีสี่ตัวโน้ต โดย Smallroom

เรื่อง : วรุตม์ โอนพรัตน์วิบูล

smallroom.jpg

Smallroom ค่ายเพลงชื่อเล็กแต่ดนตรีไม่เล็กแห่งนี้ก่อตั้งโดยกลุ่มนักทำเพลงโฆษณามือดีอย่าง รุ่งโรจน์ อุปถัมภ์โพธิวัฒน์ ชัยบรรฑิต พืชผลทรัพย์ นิตินาท สุขสุมิตร เจตมนต์ มละโยธา และเชาวเลข สร่างทุกข์ รับผลิตงานเพลงสำหรับสื่อโฆษณา ไปพร้อม ๆ กับผลิตอัลบั้มเพลงของตนเอง และสนับสนุนศิลปินรุ่นใหม่ ๆ โดยเวิร์กช็อปครั้งนี้ของ Smallroom จะเน้นที่การนำเสียงดนตรีมาแปรรูปเป็น “จิงเกิ้ล” 

เจตมนต์ มละโยธา หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง Smallroom เริ่มต้นเวิร์กช็อปด้วยการอธิบายถึงความหมายของ “จิงเกิ้ล” ว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งในหนังโฆษณาที่ทำให้ภาพลักษณ์ของสินค้ามีความชัดเจนขึ้น ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจิงเกิ้ลจะอยู่ในส่วนท้ายสุดเพื่อทำให้คนจดจำโฆษณาชิ้นนั้น ๆ ได้ 
“จิงเกิ้ลก็เหมือนโลโก้ชนิดหนึ่ง แค่เป็นเสียง ไม่ใช่ภาพ ถ้าเราทำได้ดี มันก็เหมือนเรา tie-in โลโก้ของแบรนด์ไปใส่ในใจผู้ฟัง” 

ต่อจากนั้น คุณเจตมนต์ได้ยกตัวอย่าง “จิงเกิ้ลที่ติดหูคนไทย” ให้ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้ลองฟัง ยกตัวอย่างเช่น DTAC Feel Good, Samsung, Intel Inside และ Coca Cola ซึ่งงานทุกชิ้นสามารถสื่อสารถึง “ตัวตนของแบรนด์” และทำให้ผู้บริโภคอย่างเรา ๆ จดจำแบรนด์ได้เป็นอย่างดี 

เมื่อเข้าสู่รายละเอียดของการผลิตจิงเกิ้ล คุณเจตมนต์อธิบายว่าทุกจิงเกิ้ลจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก ๆ คือ Rhythm (จังหวะ) และ Harmony (เสียงประสานที่เกิดจากการเรียงตัวโน้ต) เขาเริ่มสอนการสร้าง Harmony ผ่านโปรแกรม Garage Band โดยเล่าถึงอารมณ์ความรู้สึกที่ได้จากแต่ละคู่เสียง เช่น คู่ที่ 4 ให้ความรู้สึกอบอุ่น คู่ที่ 7 ให้อารมณ์ซาบซึ้ง ฯลฯ จากนั้นก็ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองทำเสียงประสานจากการจับคู่เสียงต่าง ๆ มาผสมกัน ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการสอน Rhythm ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอีกข้อในการทำงาน เพราะจังหวะสั้นยาวของตัวโน้ตสามารถทำให้จิงเกิ้ลหนึ่ง ๆ เปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกได้แบบสุดขั้ว 

คุณเจตมนต์แนะว่าทุกคนไม่ควรเริ่มคิดจิงเกิ้ลจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แต่ควรคิดอยู่ในสมองก่อนแล้วค่อยมาเรียบเรียงให้ละเอียดภายหลัง จากนั้นเขาก็ให้โจทย์การทำจิงเกิ้ลความยาว 2 นาที (ให้แบรนด์ TCDC) โดยมีเงื่อนไขว่าให้ใช้โน้ตได้ไม่เกิน 4 ตัว และให้ใช้เสียงเปียโนไฟฟ้าเป็นเสียงเทียบ   

ผลงานที่ทำขึ้นอย่างรวดเร็วภายในเวิร์กช็อปนี้มีหลายจุดที่น่าสนใจ บางคนทำออกมาเป็นแนวดิสโก้ ให้ความรู้สึกร่วมสมัย บางคนใช้เสียงคล้ายการเคารพธงชาติเพื่อสื่อถึงความเป็นไทย บางคนใช้เสียงที่ทำให้เกิดความงุนงงในช่วงแรก แล้วปิดท้ายด้วยเสียงสูง ๆ คล้ายกับการคิดของคน ซึ่งเมื่อฟังผลงานของทุกคนจนครบ คุณเจตมนต์ก็ได้สอนเทคนิคการทำเสียงประสานเพิ่มเติมเพื่อยกระดับผลงานของแต่ละคนให้ดีขึ้น เช่น สอนการทำเสียงระนาดเพื่อสร้างกลิ่นอายความเป็นไทยให้ชัดขึ้น ฯลฯ 

ก่อนจบเวิร์กช็อป ทีมงาน Smallroom ได้ให้ข้อคิดปิดท้ายว่า “ในการทำจิงเกิ้ลโฆษณานั้น นอกจากจะต้องตอบโจทย์ของลูกค้าแล้ว ขั้นแรกคือเราต้องจำมันให้ได้ขึ้นใจ เพราะถ้าเราจำไม่ได้ ก็ไม่มีประโยชน์ที่จะทำต่อไป หัวใจของจิงเกิ้ลที่ดีคือคนต้องจำมันได้อย่างรวดเร็ว เมื่อจำได้แล้วเขาก็จะไปพูดต่อ พอพูดต่อมาก ๆ เข้ามันก็จะเกิดเป็นภาพลักษณ์ของสินค้าและส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคในอนาคตต่อไป”

DSC_0752.jpg

Jingle 4 Notes in 3 Seconds by Smallroom
Writer : Varut Onoparatvibool

Smallroom, a record label whose reputation is not small like its name, was founded by a group of talented music producers: Rungroj Uptampotiwat, Chaibundit Puetpholsap, Nitinat Sooksumit, Jettamon Malayotha and Chaowalek Srangtook. They have produced music for advertisements, released their own albums, all the while supporting budding artists. This workshop by Smallroom focused on transforming melodies into ‘jingles’.

Jettamon Malayotha, a co-founder of Smallroom, started the workshop with a clarification of the word ‘jingle.’ For him, jingles are part of an advert movie which highlights the identity of the product. Normally, a jingle appears at the end of an advert movie to make it more memorable and leave a lasting impression. “Jingles are a kind of logos that happen to be sounds instead of images. A successful jingle is nothing less than a tie-in logo of a brand that is etched on the listener’s mind.

Then, Jettamon played some examples of ‘catchy jingles in Thailand’ from many adverts such as DTAC Feel Good, Samsung, Intel Inside, and Coca Cola. Every piece successfully communicated its ‘brand identity’ and made the brands particulary memorable.

For the jingle production, Jettamon explained that every jingle consists of two main parts: rhythm and harmony. He taught the participants how to create harmonies through the Garage Band software and delineated the emotions and feelings evoked by each musical interval. For example, the fourth interval gives warm feelings; the seventh interval evokes sublime feelings, etc. Then, the workshop participants tried creating harmonies by matching musical intervals. Next, it was the lesson on rhythm, which is another important component for the length of one note can turn the emotions and feelings of a jingle upside down.

Jettamon suggested that we should not start creating jingles in computer programs but think in the head first and add details later. After that, the workshop participants were asked to compose two-minute jingles (for TCDC) with no more than 4 notes. Also, they could tune their pitches only with an electric piano.

The works that were whipped up in this workshop turned out quite surprising. A group came up with a disco-themed jingle, oozing a more contemporary vibe while another group produced a jingle reminiscent of a national anthem to convey Thainess. Another group used confusing tones in the beginning before ending with high notes, imitating the thinking process of a person. After having listened to all the jingles, Jettamon then shared tips that would take their works to another level, such as incorporating the sound of Ranad (Thai xylophone) to convey Thainess even more clearly, etc.

Before the end of the workshop, the Smallroom team left a final remark: “To make an advert jingle, apart from meeting the customer’s need, the first rule is we need to remember the song by heart. If we cannot remember the song, it’s useless to continue as a good jingle should be easy to remember. Once people can remember it, they will talk about it. The more they talk about it, the more it reinforces the image of the product, which will eventually affect their consuming behaviour.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป