Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Possibility VS Legibility โดย คัดสรร ดีมาก

เรื่อง : ศันสนีย์ เล้าอรุณ 
 
cudson deemak.jpg

เวิร์กช็อป Possibility VS Legibility มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในงาน “ออกแบบตัวอักษร” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองออกแบบตัวอักษรด้วยตนเองผ่านการตีความจากประสบการณ์ที่มีกับตัวอักษรนั้นๆ

Possibility ในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์และความทรงจำของแต่ละคนที่มีต่อ “ตัวอักษรแต่ละตัว” (ว่ามีจุดเด่นและข้อแม้อะไรบ้าง) นำไปสู่การออกแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์นั้น ๆ ส่วน Legibility คือ ความท้าทายในการออกแบบตัวอักษรที่จะต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ทีมวิทยากรได้แนะว่าการออกแบบตัวอักษรที่ดีไม่เพียงแต่จะต้องสร้างรูปแบบหรืออัตลักษณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มโอกาสในการโฟกัสและจดจำข้อความของผู้รับสารด้วย ซึ่งตรงนี้กฏในการออกแบบบางข้ออาจจะละเว้นได้ตราบใดที่ตัวอักษรนั้นยังคงทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดีอยู่ 

หลังจากได้อธิบายถึงหัวข้อเวิร์กช็อปและนำเสนอประวัติการออกแบบตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ทีมงานก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองทำงานในภาคปฏิบัติภายใต้โจทย์การออกแบบตัวอักษร “ฐ” (จากฟอนต์ “ทองเติม” ที่เป็นต้นแบบ) เริ่มจากการวาดตัวอักษร “ฐ” ลงบนกระดาษลอกลายแล้วนำไปซีร็อกซ์ขยายที่ 120% (เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน) จากนั้นก็ตัดเฉพาะส่วนตัวอักษร “ฐ” แล้วนำไปฉีดสเปรย์กาวแปะลงบนแผ่นสติกเกอร์สีดำ ปิดท้ายด้วยการใช้คัตเตอร์ตัดลอกตัวอักษรขึ้นใหม่ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากเวิร์กช็อปนี้ คือ ตัวอักษร “ฐ” ที่แตกต่างกันทั้งหมด 10 แบบ อย่างไรก็ดี ทีมงานพบว่าผลงานบางชิ้นยังยึดติดอยู่กับต้นแบบมากเกินไป ในขณะที่บางชิ้นก็อ่านยากหากอยู่เดี่ยว ๆ (ไม่ได้อยู่ในบริบทของคำ) ดังนั้นทีมงานจึงได้ย้ำอีกครั้งว่า ประเด็นสำคัญของการออกแบบตัวอักษรไม่ได้อยู่ที่ความยากง่าย ขอเพียง Possibility ที่เกิดขึ้นใหม่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ก็พอ และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง Legibility ซึ่งหมายถึงการที่ผู้รับสารทั่วไปสามารถยอมรับและอ่านตัวอักษรที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้โดยง่ายนั่นเอง  

IMG_6382.JPG

Possibility VS Legibility by Cadson Demak  
Writer : Sansanee Lao-arun

Workshop “Possibility VS Legibility” was aimed to promote the understanding in “font design” and to give workshop participants a chance to do font design through the interpretation of their personal experience with the font.

“Possibility”, in this case, means personal experience and memory towards “each character” (regarding outstanding points and conditions) that will lead to character design varying from person to person. For “Legibility”, it means the challenge in character design to enable readers to understand it easily. 

The lecturer team suggested that good font design is not limited to create new pattern or identity only, but it should increase more chance in focusing and memorising the content as well. Some rules could be ignored if the readers understand the character.

After the lecturer team explained the topic of the workshop and presented a variety of font design, the team asked participants to practise and design a Thai font “ฐ” (by using “Thongtem” font as a prototype). Starting from drafting the character “ฐ” on a tracing paper then enlarged it a 120% and copied it (to see obvious detail of the character). Then, cut the character “ฐ” and put it on a black sticker plate by using glue spray, and used the cutter to cut and create a new character.

The result was 10 versions of the character, “ฐ”. However, the lecturer found that some of the works were too attached to the prototype, and some were difficult to read when the character stands alone (not with the context). Hence, the team re-emphasised that the point of font design is not about the complexity; the new “possibility” has to be able to answer what clients want; and the most important is “legibility”, it has to be accepted by readers, and can be read easily.

« Back to Result

  • Published Date: 2013-12-16
  • Resource: www.tcdcconnect.com