Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Possibility VS Legibility โดย คัดสรร ดีมาก

เรื่อง : ศันสนีย์ เล้าอรุณ 
 
cudson deemak.jpg

เวิร์กช็อป Possibility VS Legibility มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเข้าใจในงาน “ออกแบบตัวอักษร” พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองออกแบบตัวอักษรด้วยตนเองผ่านการตีความจากประสบการณ์ที่มีกับตัวอักษรนั้นๆ

Possibility ในที่นี้หมายถึง ประสบการณ์และความทรงจำของแต่ละคนที่มีต่อ “ตัวอักษรแต่ละตัว” (ว่ามีจุดเด่นและข้อแม้อะไรบ้าง) นำไปสู่การออกแบบตัวอักษรที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์นั้น ๆ ส่วน Legibility คือ ความท้าทายในการออกแบบตัวอักษรที่จะต้องทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ทีมวิทยากรได้แนะว่าการออกแบบตัวอักษรที่ดีไม่เพียงแต่จะต้องสร้างรูปแบบหรืออัตลักษณ์ใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นเท่านั้น แต่ยังต้องเพิ่มโอกาสในการโฟกัสและจดจำข้อความของผู้รับสารด้วย ซึ่งตรงนี้กฏในการออกแบบบางข้ออาจจะละเว้นได้ตราบใดที่ตัวอักษรนั้นยังคงทำให้ผู้รับสารเข้าใจได้ดีอยู่ 

หลังจากได้อธิบายถึงหัวข้อเวิร์กช็อปและนำเสนอประวัติการออกแบบตัวอักษรในรูปแบบต่าง ๆ แล้ว ทีมงานก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ทดลองทำงานในภาคปฏิบัติภายใต้โจทย์การออกแบบตัวอักษร “ฐ” (จากฟอนต์ “ทองเติม” ที่เป็นต้นแบบ) เริ่มจากการวาดตัวอักษร “ฐ” ลงบนกระดาษลอกลายแล้วนำไปซีร็อกซ์ขยายที่ 120% (เพื่อให้เห็นรายละเอียดชัดเจน) จากนั้นก็ตัดเฉพาะส่วนตัวอักษร “ฐ” แล้วนำไปฉีดสเปรย์กาวแปะลงบนแผ่นสติกเกอร์สีดำ ปิดท้ายด้วยการใช้คัตเตอร์ตัดลอกตัวอักษรขึ้นใหม่ 

ผลลัพธ์ที่ได้จากเวิร์กช็อปนี้ คือ ตัวอักษร “ฐ” ที่แตกต่างกันทั้งหมด 10 แบบ อย่างไรก็ดี ทีมงานพบว่าผลงานบางชิ้นยังยึดติดอยู่กับต้นแบบมากเกินไป ในขณะที่บางชิ้นก็อ่านยากหากอยู่เดี่ยว ๆ (ไม่ได้อยู่ในบริบทของคำ) ดังนั้นทีมงานจึงได้ย้ำอีกครั้งว่า ประเด็นสำคัญของการออกแบบตัวอักษรไม่ได้อยู่ที่ความยากง่าย ขอเพียง Possibility ที่เกิดขึ้นใหม่สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้ก็พอ และที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่อง Legibility ซึ่งหมายถึงการที่ผู้รับสารทั่วไปสามารถยอมรับและอ่านตัวอักษรที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ได้โดยง่ายนั่นเอง  

IMG_6382.JPG

Possibility VS Legibility by Cadson Demak  
Writer : Sansanee Lao-arun

Workshop “Possibility VS Legibility” was aimed to promote the understanding in “font design” and to give workshop participants a chance to do font design through the interpretation of their personal experience with the font.

“Possibility”, in this case, means personal experience and memory towards “each character” (regarding outstanding points and conditions) that will lead to character design varying from person to person. For “Legibility”, it means the challenge in character design to enable readers to understand it easily. 

The lecturer team suggested that good font design is not limited to create new pattern or identity only, but it should increase more chance in focusing and memorising the content as well. Some rules could be ignored if the readers understand the character.

After the lecturer team explained the topic of the workshop and presented a variety of font design, the team asked participants to practise and design a Thai font “ฐ” (by using “Thongtem” font as a prototype). Starting from drafting the character “ฐ” on a tracing paper then enlarged it a 120% and copied it (to see obvious detail of the character). Then, cut the character “ฐ” and put it on a black sticker plate by using glue spray, and used the cutter to cut and create a new character.

The result was 10 versions of the character, “ฐ”. However, the lecturer found that some of the works were too attached to the prototype, and some were difficult to read when the character stands alone (not with the context). Hence, the team re-emphasised that the point of font design is not about the complexity; the new “possibility” has to be able to answer what clients want; and the most important is “legibility”, it has to be accepted by readers, and can be read easily.

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-16
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป