Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : From HUMAN RIDE to HUMAN WRITE โดย : นิตยสาร a day

เรื่อง : อมิธา อัมระนันทน์

aday1.jpg

เวิร์กช็อปนี้เป็นการจำลองประสบการณ์การปั่นจักรยานทั่วไทยของกองบรรณาธิการนิตยสาร a day แต่แทนที่จะท่องไปทั่วประเทศ ครั้งนี้ a day ได้ชวนผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปขนจักรยานขึ้นรถไฟไปอยุธยาเพื่อพบปะกับคนรักจักรยานสองท่าน นอกจากนี้ แต่ละคนยังมีโอกาสทำตัวเป็น “นักเล่าเรื่อง” โดยเก็บคำพูดและภาพระหว่างการเดินทางมาแบ่งปันกันผ่านแอพพลิเคชั่น instagram

บนขบวนรถไฟ
ทรงกลด บางยี่ขัน บรรณาธิการคนปัจจุบันของ a day ได้แบ่งปันวิธีคิดและกระบวนการทำงานของนิตยสาร โดยเขากล่าวว่า หัวใจสำคัญในการทำ a day แต่ละฉบับคือการเข้าไปให้ถึงแก่นของเรื่องราว ซึ่ง a day มีความเชื่ออยู่สองข้อคือ “ถ้าไม่รู้อย่าเล่า” และ “ไม่ใช่แค่รู้ แต่ต้องรู้สึก” เขายกตัวอย่าง a day ฉบับ Human Ride to Human Write ซึ่งมีโจทย์ตั้งต้นว่า “จะทำอย่างไรให้คนขี่จักรยาน” ซึ่งผลลัพธ์ที่ทีมงานทำออกมาได้ก็เป็นมากกว่าการให้ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมจักรยานในเมืองไทย แต่เป็นการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมนั้น ก่อนที่จะนำ “ประสบการณ์ตรง” รวมถึงภาพและคำพูดของผู้คนมาตีพิมพ์เป็นนิตยสาร 

คนรักจักรยาน ณ อยุธยา
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเริ่มปั่นจักรยานเป็นแถวเดี่ยวจากสถานีรถไฟไปทานข้าวกลางวัน ก่อนจะไปพบกับปลัดอำเภอผักไห่ ธนากร รุจิระกุล ชายผู้ซึ่งเป็นแรงผลักสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมจักรยานของจังหวัดอยุธยา ที่ผ่านมาปลัดธนากรจัดกิจกรรมขี่จักรยานทั้งในเชิงท่องเที่ยว ทำบุญ และช่วยเหลือชุมชนมาโดยต่อเนื่อง รวมถึงผลักดันวัฒนธรรม car-free day ให้กับจังหวัดด้วย

หลังจากพูดคุยกันเสร็จ ปลัดธนากรก็นำทางผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปปั่นจักรยานต่ออีกราว 3 กิโลเมตร มุ่งหน้าสู่ “ร้านปั่นเล่น” ซึ่งเป็นร้านขายจักรยานแนว vintage ของคฤห์สิทธิ์ จันทรชิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คฤห์สิทธิ์เล่าว่าลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านปั่นเล่นไม่ใช่ชาวบ้านในอยุธยา แต่เป็นคนวัยทำงานที่มีฐานะดีหน่อย นอกจากนั้นเขายังมีลูกค้าจากต่างประเทศผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย สำหรับคฤห์สิทธิ์ เสน่ห์ของจักรยาน vintage อยู่ที่ความยากในการได้มาซึ่งจักรยานนั้น เขาบอกว่าแม้ลูกค้าจะมีเงินก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้จักรยานกลับไปทุกครั้ง เพราะจักรยานที่แต่ละคนอยากได้ก็อาจไม่เข้ากับคนๆ นั้น ก่อนจากกันคฤห์สิทธิ์บอกกับทุกคนว่า เขารู้สึกดีใจที่เห็นจำนวนร้านขายจักรยานมีเพิ่มมากขึ้น เพราะคนไทยจะได้หันมาปั่นจักรยานกันมากขึ้นด้วย

เมื่อนักปั่นเป็นนักเล่าเรื่อง
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทุกคนต้องเลือกภาพที่ถ่ายผ่าน instagram มาคนละหนึ่งภาพและเขียนข้อความสั้นๆ ประกอบ โดยข้อความนั้นจะคิดขึ้นเองก็ได้ หรือจะเป็นคำพูดของคนอื่นที่ไปสัมภาษณ์มาก็ได้ ซึ่งผลงานจากการเดินทางกับ a day ครั้งนี้ ก็มีทั้งภาพทิวทัศน์ ภาพผู้คน ภาพรถจักรยานในมุมต่างๆ ที่ถูกนำเสนอคู่กับ “เนื้อหา” ในหลากหลายมิติ อาทิเช่น ปรัชญาชีวิต มนุษยสัมพันธ์ และมิตรภาพ 

“จักรยานเป็นสิ่งของรูปธรรมที่มีน้ำหนักมาก แต่การขี่จักรยานนั้นได้ทำให้เรื่องนามธรรมหลายอย่างกลายเป็นเรื่องเบาๆ” - หนึ่งในผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป

IMG_1307_resize.JPG

From HUMAN RIDE to HUMAN WRITE by ‘a day’ Magazine
Writer : Amitha Amranand

This workshop was a simulation of the cycling experience around Thailand of a day editorial team. Instead of roaming around the country, a day invited the workshop participants to get on the train with their bikes to Ayutthaya province to meet up with another two bike lovers. Then, everyone had a chance to act as a ‘story teller’ by sharing their stories along the trip with words and images through the Instagram application.

On the train
Zcongklod Bangyikan, current editor of a day magazine, shared the thinking and working process behind a day magazine. He said that the most important part of making each issue of a day is to get to the core of the story under two principles: ‘do not tell a story you do not know inside out’ and ‘feel it and not just know it’. To illustrate these principles at work, he raised an example of the ‘Human Ride to Human Write’ issue, which started with a simple question: “how to encourage people to ride a bike?” The editorial team went beyond merely giving fact sheets and information about the bike culture in Thailand and decided to immerse themselves in the scene and really become part of the culture themselves, and subsequently relating this experience, along with pictures and conversations with people they met during their ride, in the magazine.

Bike Lovers in Ayutthaya
The workshop participants began cycling in a single file from the train station to have lunch together and then went to meet an assistant district officer of Pak-hai, Tanakorn Rujirakul, a major supporter in promoting bike culture in Ayutthaya province. Tanakorn had continuously held many cycling events centering on sightseeing, merit making, and community service as well as pushed the car-free day culture in the province.

After the meeting, Tanakorn led the participants for around 3 kilometres to the vintage bike shop ‘Pun-Len’, owned by Karuesit Jantarachit, a first year student from Bangkok University. Karuesit told the participants that most of his customers were not the locals but were wealthy working people and overseas customers who made purchases online. For Karuesit, the charm of vintage bikes lay in how hard it was to acquire them. He explained that it was not the case that customers with money would always get a bike because it might not suit them. Before leaving, Karuesit told everyone he was glad to see a growing number of bike shops because it meant having more fellow cyclists.   

Bikers-turned-story-tellers
Each workshop participant had to choose an image taken on Instagram and write a short caption which could be either thought up or quoted from someone else. The finished products from the participants after the trip with a day ranged from images of people, landscapes, and bicycles in different angles, presented alongside ‘contents’ of various themes such as philosophy of life, human relationship, and friendship. 

"Bicycle is a heavy tangible object, but cycling can make many abstract ideas become light."- said one of the workshop participants.


« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-12
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป