Creative Knowledge

« Back to Result | List

นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช ศัลยแพทย์ผู้ออกแบบ “เครื่องมือกั้นเนื้อสมอง” โรงพยาบาลรามาธิบดี

MEE_8081-2.jpg MEE_7954-2_resize.jpg

สมองเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญและมีความซับซ้อนมากที่สุดในร่างกาย ดังนั้นการผ่าตัดสมองแต่ละครั้งจึงต้องการทีมแพทย์ผู้ชำนาญในการผ่าตัด รวมทั้งต้องการเครื่องมือการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้เพื่อให้สมองของคนไข้ได้รับความกระทบกระเทือนน้อยที่สุดนั่นเอง

ในปัจจุบันอุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัดสมองที่สำคัญมากชิ้นหนึ่งก็คือ "เครื่องมือช่วยรั้งและถ่างเนื้อสมองขณะผ่าตัด" ซึ่งเดิมทีนั้นเครื่องมือชนิดนี้ทำงานภายใต้กล้องจุลทรรศน์ (มีชื่อเรียกว่า Leyla” ประดิษฐ์ขึ้นโดยประสาทศัลยแพทย์ชาวตุรกี) แต่อย่างไรก็ดีเครื่องมือดังกล่าวก็ยังมีข้อบกพร่อง คือต้องใช้แรงจากผู้ช่วยถึง 2 คนในการถ่างเนื้อสมอง ทำให้ขาดความคล่องตัว และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อสมองในระหว่างผ่าตัดได้

สืบเนื่องจากปัญหาดังกล่าว น..สรยุทธ ชำนาญเวช นายแพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมสมองและระบบประสาท โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงหาทางออกด้วยการประดิษฐ์เครื่องมือช่วยการผ่าตัดสมองชนิดใหม่ขึ้น โดยเครื่องมือชนิดใหม่นี้ศัลยแพทย์ผู้ผ่าตัดจะเป็นผู้ปรับตำแหน่งของเครื่องมือด้วยตนเอง ไม่ต้องใช้ผู้ช่วย ทำให้เกิดความคล่องตัว มือไม่สั่นไหว ลดการบาดเจ็บของสมองที่อาจเกิดจากการถือเครื่องมือผ่าตัด ฯลฯ ซึ่งในท้ายที่สุดแล้วก็จะส่งผลให้การรักษาของศัลยแพทย์มีความแม่นยำมากขึ้นไปอีกระดับนั่นเอง

Untitled-2.jpg

ชมผลงานของ นท.นพ.สรยุทธ ชำนาญเวช

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 


 

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-11
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป