Creative Knowledge

« Back to Result | List

TEAKLAM : ชุดเฟอร์นิเจอร์ DIY ต่อประกอบง่าย ไม่ง้อเครื่องมือ

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์
diy.jpg diyชั้นวาง.jpg

หลายท่านที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์แบบ Knock Down แล้วนำไปประกอบเองที่บ้าน อาจเคยประสบกับปัญหาการต่อประกอบที่ยุ่งยากซับซ้อน แม้ว่าจะใช้เครื่องมือเพียงน้อยชิ้นหรือมีคู่มือแนะนำแล้วก็ตาม แต่ด้วยความไม่คุ้นเคยเรื่องงานช่างก็อาจทำให้กระบวนการที่เราคิดว่าง่ายนี้กลับกลายเป็นเรื่องยากและเสียเวลาอย่างสุดๆ ไปได้

แบรนด์เฟอร์นิเจอร์ TEAKLAM โดยคุณประทำ ห้าวหาญ คิดหาวิธีแก้ไขปัญหาข้อนี้เพื่อจะให้ลูกค้าของเขา ประกอบเฟอร์นิเจอร์เองที่บ้านได้อย่างง่ายดายที่สุด โดยเขาได้นำโครงสร้างของรังผึ้งหกเหลี่ยมที่วางเรียงต่อกันอย่างสมดุลมาเป็นแนวคิดตั้งต้น (ด้านรูปทรง) จากนั้นก็นำเทคนิคการต่อจิ๊กซอว์มาใช้เป็นตัวเชื่อมเพื่อให้แผ่นไม้แต่ละชิ้นยึดติดกันได้โดยไม่ต้องใช้ตะปู น็อต หรือเครื่องมือใดๆ

lpn.jpg 
diystandn.jpg

ทั้งนี้คุณประทำได้ออกแบบรูปร่างของจิ๊กซอว์ไว้หลายลักษณะ โดยผู้ใช้เองสามารถต่อยอดรูปทรงรังผึ้งนี้ ให้กลายเป็นเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งหลายชนิด อาทิเช่น ชั้นวางของทรงสี่เหลี่ยมสำหรับตั้งบนพื้น, ชั้นวางของรูปตัว V สำหรับติดผนัง ฯลฯ

ในแง่ของตัววัสดุและกระบวนการผลิต TEAKLAM ได้นำวัสดุทดแทนไม้สักประเภท LVL มาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ถอดประกอบชุดนี้ (เพื่อลดการใช้ไม้สักจริง) รวมทั้งได้วางแผนขั้นตอนการออกแบบให้สินค้ามีคุณลักษณะสำคัญ 4 ประการ คือ
1) มีเศษวัสดุเหลือทิ้งน้อยที่สุด 2) ขนาดพอเหมาะกับการใช้งาน 3) ง่ายต่อการขนส่ง และ 4) มีความหลากหลายสอดรับกับทุกพื้นที่ใช้สอย

ปัจจุบัน TEAKLAM แบ่งผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ซีรีส์ คือ HIVE more, Box more, Combine more และ V-Shape more ถือเป็นอีกหนึ่งแนวคิดเฟอร์นิเจอร์ DIY ที่ช่วยให้ผู้ใช้สนุกกับการประกอบเฟอร์นิเจอร์อย่างง่ายๆ เหมาะกับไลฟ์สไตล์คนเมือง

tiveห้องพัก.jpg

อ้างอิง : www.facebook.com/diyfurชมผลงานของ TeakLam

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 

« Back to Result

 • Published Date: 2013-12-02
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป