Creative Knowledge

« Back to Result | List

จิตรลดา ปรีชาหาญ “นักออกแบบต้องเปิดรับโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆ เสมอ”

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

_MG_8770.JPG

จิตรลดา ปรีชาหาญ บัณฑิตคณะนิเทศน์ศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต คือผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ โดยเฉพาะกับสื่อดิจิตอลที่เธอไม่คุ้นเคย เพราะเธอเชื่อว่าการปิดกั้นตัวเอง (ออกจากความซับซ้อนของเทคโนโลยี) ถือเป็นเรื่องน่าเสียดายมากสำหรับวิชาชีพนักออกแบบ

และเมื่อไม่นานมานี้จิตรลดาก็มีโอกาสเปิดประตูให้ตัวเองอีกครั้งเข้าสู่โลกของ การออกแบบบรรจุภัณฑ์โดยเธอได้ทดลองส่งผลงานเข้าประกวดในเวที “Cool The World Design Contest” (จัดโดยแป้งเย็นตรางู - Prickly Heat) ซึ่งในครั้งนั้นเธอได้เรียนรู้ถึงแนวคิดการทำภาพประกอบสำหรับงานออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ต้องอาศัยการศึกษาทำความเข้าใจในส่วนผสมของการผลิตและถ่ายทอดส่วนผสมนั้นออกมาเป็นภาพวาดกราฟิกที่เข้าใจง่าย ยกตัวอย่างเช่น แป้งเย็นสูตร Antibacterial agent ที่จิตรลดานำส่วนผสมจากต้น Tea Tree Oil มาออกแบบเป็นภาพประกอบพร้อมสัญลักษณ์งู และนำภาพกราฟิกคนกำลังวิ่งมาวางไว้ทางด้านข้างของขวดบรรจุภัณฑ์ (เพื่อจะสื่อถึงคุณสมบัติความแห้งสบายตัว สดชื่นยาวนาน) ส่งผลให้งานออกแบบของเธอผ่านเข้ารอบสองในการประกวดครั้งนั้นได้สำเร็จ

pp1(1).jpg

ไม่กี่ปีต่อจากนั้น หลังจากที่จิตรลดาจบการศึกษา เธอก็มีโอกาสสัมผัสกับโลกของ งานออกแบบดิจิตอลซึ่งแม้ว่าขั้นตอนการพัฒนาแนวคิดจะคล้ายคลึงกันกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ที่เธอถนัด แต่ในความเป็นจริงแล้วงานออกแบบดิจิตอลก็มีรายละเอียดอีกหลายส่วนที่เธอต้องเรียนรู้ใหม่ ตั้งแต่กระบวนออกแบบ การผลิต ไปจนถึงการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ โดยเธอได้เรียนรู้ว่าการออกแบบ User Experience (UX) ถือเป็นสิ่งสำคัญที่นักออกแบบสื่อดิจิตอลจะมองข้ามไปไม่ได้ และเว็บไซต์ ทอฝัน : Social Media Blog ก็คือเวทีที่จิตรลดามีโอกาสใช้ความรู้ด้านการออกแบบสื่อดิจิตอลนำเสนอผลงาน (ผ่านการเขียนบล็อกในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด)

3.JPG


ชมผลงานของ จิตรลดา ปรีชาหาญ

149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 

 

 

« Back to Result

 • Published Date: 2013-11-12
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป