Creative Knowledge

« Back to Result | List

วีร์ วีรพร / Conscious Studio “งานออกแบบต้องรับใช้สังคมและทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น”

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

spread.jpg

Conscious คือ สตูดิโอออกแบบขนาดเล็ก (แต่หัวใจใหญ่) ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน Environmental Graphic ซึ่งถือเป็นการนำองค์ความรู้ด้าน Graphic design มาช่วยอำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในพื้นที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนนอกอาคาร นอกจากนั้นยังช่วยสะท้อนถึงเอกลักษณ์องค์กรโดยคำนึงถึงผู้ใช้เป็นหลักด้วย 

ตัวอย่างผลงาน
xPTTEP Bangkok-3.jpg

1) งานออกแบบ Environmental Design ให้อาคารสำนักงาน ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) – งานนี้ Conscious นำความหมายของการเจาะขุดน้ำมันรวมไปถึงอุณหภูมิในการกลั่นปิโตเลียม (ที่มีเฉดสีความร้อนแตกต่างกัน) มาเป็นแนวคิดหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน อาทิเช่น การเซาะร่อง (Emboss) ลวดลายกราฟิกและชื่อองค์กรลงบนตัววัสดุ (แทนการพิมพ์) เพื่อสื่อถึงอุตสาหกรรมการขุดหาแหล่งน้ำมัน หรือการใช้เงาตกกระทบบนแผ่นป้ายสัญลักษณ์เพื่อสื่อถึงอุณหภูมิที่หลากหลายของการกลั่นปิโตรเลียม ฯลฯ

IMG_0808(1).JPG

2) งานออกแบบ Environmental Design ของอาคารสำนักงาน DTAC –ทีมงานเน้นการออกแบบลายกราฟิกที่ผู้ใช้เข้าใจง่ายและมีรูปแบบที่สอดคล้องกับบรรยากาศภายในตัวอาคาร โดยตั้งใจจะนำอัตลักษณ์ของแบรนด์ DTAC เข้าไปผนวกในงานออกแบบด้วย ซึ่งโจทย์นี้ก็ได้นำไปสู่การเลือกใช้ “ไม้” เป็นวัสดุหลักในการผลิตป้ายสัญลักษณ์ (Signage) รวมไปถึงการใช้ลวดลายกราฟิกที่มีความอบอุ่น น่ารัก และการใช้ตัวอักษร (Font) ของแบรนด์ DTAC ในการให้ข้อมูลบนป้ายทั้งหมด

EXPO_1778.jpg

3) งานออกแบบ Graphic Design สำหรับเทศกาล “งานวัดลอยฟ้า” ณ ศูนย์การค้าพารากอน – สำหรับงานนี้ Conscious ได้นำคุณลักษณะพิเศษของ “ตัวอักษรงานวัด” ที่มีสีสันฉูดฉาด พร้อมสไตล์ “การเล่นคำโฆษณา” ที่เราคุ้นเคยจากงานวัดทั่วไปมาเป็นเครื่องมือหลักในการเชื่อมโยงความรู้สึกกับผู้รับสาร โดยแนวคิดหลักของการออกแบบครั้งนี้จะอยู่ที่การสร้างความขัดแย้งระหว่าง “งานวัดสไตล์ลูกทุ่ง” กับ “ห้างสรรพสินค้าพารากอนที่หรูหรา” ทั้งนี้เพื่อจะส่งสารถึงกลุ่มเป้าหมายวัยรุ่น (ที่ห่างไกลวัด) ให้สนใจแวะมาเยี่ยมชม “งานวัดลอยฟ้า” มากขึ้น

ข้อคิดจาก Conscious Studio 
1. แรงบันดาลใจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดของงานออกแบบ เพราะอาชีพนักออกแบบนั้นคือส่วนผสมของ “การสั่งสมประสบการณ์” “การเปิดมุมมองที่กว้าง” และ “การศึกษางานที่หลากหลาย” 
2. นักออกแบบต้องทำความรู้จักลูกค้าให้ดี ทั้งนี้เพื่อจะค้นหา “แนวทางการทำงาน” ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีที่สุด 
3. อย่าลืมว่านักออกแบบกราฟิกต้องเป็น “นักเล่าเรื่อง” ที่ดีเยี่ยมด้วย


ชมผลงานของ Concious 
149852668822b189af6071262f9c8ab6.jpg 

« Back to Result

 • Published Date: 2013-10-14
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป