Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Missing Piece of Love โดย ๑4๑ Social Enterprise

เรื่อง : สุวิทย์ วงศ์รุจิราวาณิชย์

141-1.jpg

รูปแบบเวิร์กช็อปสามวันของ ๑4๑ ถูกแบ่งออกเป็นภาคการบรรยาย การทำของเล่นร่วมกับ ๑4๑ และการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ในการสร้างธุรกิจเพื่อสังคม 

เรียนรู้คุณค่าจากธุรกิจเพื่อสังคม
“จงเก็บเด็กให้เป็นเด็กนานที่สุด เพราะเขาจะบ่มเพาะความสุขและจินตนาการให้อยู่เคียงคู่กับตัวเขาไปได้นานแสนนาน” นี่คืออีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่ทำให้ คมกฤช ตระกูลทิวากร ผันตัวจากอาชีพอาจารย์ประจำมาสู่การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมภายใต้ชื่อ ๑4๑
คมกฤชกล่าวว่า ของเล่นเด็กที่มีจำหน่ายอยู่ตามท้องตลาดในปัจจุบัน เช่น ปืนปลอม ระเบิดปลอม ตุ๊กตาพลาสติกที่แต่งตัวจี๊ดจ๊าด หรือแม้กระทั่งของเล่นไฮเทคพวกเกมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ นั้น นอกจากจะปลูกจิตสำนึกด้านความรุนแรงและค่านิยมฟุ่มเฟือยให้กับเด็กไทยแล้ว ยังปิดกั้นจินตนาการในการเล่นของเด็กอีกด้วย

คมกฤชมีแนวคิดว่าอยากให้ทุกคนในสังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการต่อยอด “ความสุข” และ “จินตนาการ” ให้กับเด็กๆ เขาและทีมงานจึงริเริ่มออกแบบและผลิตสินค้าแนวไลฟ์สไตล์ให้มี “ช่องว่างแห่งการให้” (The Giving Space) โดยสินค้าแต่ละชิ้นจะมีส่วนที่ถูกฉลุออกไปเป็น “ของเล่นไม้เชิงสร้างสรรค์” (The Missing Pieces) เพื่อมอบให้แก่เด็กด้อยโอกาส 

ในช่วงระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งปีหลังจากการเปิดตัวในเดือนมกราคม 2555 สิ่งที่ทำให้คมกฤชประทับใจที่สุดก็คือ การเริ่มต้นคิดดีทำดีได้นำพาให้ ๑4๑ พบเจอคนดีๆ อีกมากมายในสังคม ไม่ใช่เฉพาะแค่ลูกค้าที่อุดหนุนผลิตภัณฑ์ของ ๑4๑ เท่านั้น แต่คมกฤชยังได้สานสัมพันธ์กับองค์กรเพื่อสังคมอื่นๆ ที่ยินดีเข้ามาช่วยเขาผลิตของเล่นให้กับเด็กๆ ด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ “โรงเรียนปัญญาวุฒิกร” ที่เปิดโอกาสให้ “เด็กพิเศษ” ภายใต้การดูแลของโรงเรียนได้มีโอกาสฝึกสมาธิและฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือผ่านการขัดของเล่นไม้ด้วยกระดาษทราย ซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นว่า “เด็กพิเศษก็สามารถส่งต่อน้ำใจสู่เด็กปกติได้เช่นเดียวกัน”

ทำของเล่นร่วมกัน
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนการออกแบบผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงการทำของเล่นไม้เพื่อส่งต่อให้กับเด็กด้อยโอกาส คมกฤชได้พาทุกคนเยี่ยมชมโรงงานขนาดเล็กที่เพิ่งสร้างเสร็จ จากนั้นก็ให้ทุกคนได้มีโอกาสลองทำของเล่นไม้ผ่านขั้นตอนง่ายๆ เช่น การขัดกระดาษทรายตามไม้ที่ตัดขึ้นรูปไว้แล้ว การลงสีบนชิ้นงาน ฯลฯ พร้อมทั้งให้แต่ละคนลงชื่อไว้ด้านใต้ตัวสินค้าเพื่อเป็นการส่ง “ข้อความแห่งความสุข” จากผู้ให้ถึงผู้รับด้วย

นำเสนอแนวคิดธุรกิจสร้างสรรค์
ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้นำเสนอธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ โดยมีเจ้าหน้าที่จากองค์กร Change Fusion และ UnLtd Thailand คอยให้คำแนะนำ โดยข้อคิดสำคัญที่ทั้งสององค์กรฝากไว้ก็คือ 
1. การสร้างธุรกิจเพื่อสังคมใดๆ ก็ตาม ควรจะชี้ชัดถึงกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคม หรือสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังจะเข้าไปช่วยเหลือ เพราะนั่นจะทำให้เราสามารถกำหนดขอบเขตของโครงการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
2. เราควรเลือกทักษะที่เราเชี่ยวชาญอยู่แล้วมาประยุกต์เป็นรูปแบบธุรกิจ เพื่อที่เราจะสามารถบริหารจัดการเองได้อย่างเต็มที่ 

UnLtd Thailand คือ องค์กรที่ให้คำปรึกษาและบ่มเพาะศักยภาพสำหรับผู้ที่สนใจทำธุรกิจเพื่อสังคม โดยการให้ทุนสนับสนุน 3 ระยะ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละขั้น พร้อมให้การสนับสนุนด้านเครือข่ายในการเผยแพร่ธุรกิจเพื่อสังคมสู่สาธารณะ

IMG_3172_resize.JPG

Missing Piece of Love by 141 Social Enterprise
writer : Suwit Wongrujirawanich

The three-day workshop of 141 Social Enterprise was divided into lecture session, toy making workshop session and the presentation of new ideas to create Social Enterprise.

Learn from Social Enterprise
“Let children be children as long as possible because it will make them preserve their happiness and imagination to live inside them for longtime” This is another inspiration that turned Komkrit Trakultiwakorn from a lecturer to the owner of social enterprise named ‘141’.

Komkrit said that many toys available in the market currently such as fake gun, fake bomb, fancy plastic dolls or even hi-tech games and applications; they are not only building violence and excessive spending values to Thai children but also blocking their imagination of playing as well.

Komkrit has got an idea of encouraging people in the society to take part in offering ‘Happiness’ and ‘Imagination’ to children. Thereby, he and his team started to design and create lifestyle products that allow ‘Giving Space’. Each product could be carved out to become a creative natural toy (The Missing Pieces) that will be passed on to the children in need.
In less than a year since the launch of 141 in January 2012, Komkrit learnt that doing good project has brought him to meet so many good people in the society – this part impressed him the most. These good people are not only the customers who bought 141 products, but also other social organizations that pleased to help him create the product for children. One of them is ‘Panyawuttikorn School’ that allowed ‘children with special needs’ who are under the school’s care and supervision to have chance to concentrate and practice hand muscles skill through polishing the wooden toy with sandpaper. It shows that even the children with special needs could pass on their kindness to other children as well.

Making toys together 
In order to learn about the process of product design and to make wooden toys for disadvantage children, Komkrit took the workshop participants around to visit the newly small factory. From there, everyone got a chance to try making wooden toys through easy steps such as rubbing the patterned wood with sandpaper or coloring the piece of work , then, signed their name under the finished products to deliver ‘the message of happiness’ to recipient. 

Idea Presentation for Creative Business 
The workshop participants had presented ideas of social enterprise in different areas under the guidance of staffs from ‘Change Fusion’ and ‘UnLtd Thailand’. The important comments from these two organizations are:
1. To create any social enterprises, we should specify the target group, social community or environment of the subject that we are going to help. It will enable us to determine the scope of the project more efficiently.
2. We should pick our specialized skill to be applied as a business model in order to manage the business by ourselves ultimately.

UnLtd Thailand is an organization that provides mentoring and cultivating the potential for those who interested in social enterprise business by offering a three-term funding for the qualified person and also supporting as a network in the dissemination of social enterprise business to the public.


« Back to Result

 • Published Date: 2013-09-05
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป