Articles

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : “Making Friend” Workshop สำหรับคนอยากมีเพื่อน (แปลกๆ) โดย be>our>friend

เรื่อง : กมลกานต์ โกศลกาญจน์ 

buf-1.jpg

be>our>friend ต้อนรับคนอยากมีเพื่อนแปลกๆ ด้วยการทำ “เวิร์กช็อปสร้างเพื่อน” ซึ่งคล้องจองพอดีกับแนวคิดหลักของสตูดิโอที่ว่า “นักออกแบบควรทำงานอยู่ในขอบเขตของความสุข แล้วหนึ่งไอเดียของเขาจะสามารถแปรรูปหรือขยายเป็นผลงานที่มีคุณภาพได้ไม่รู้จบ” 

ด้วยเวิร์กช็อปครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะเรื่อง Conceptual Design ดังนั้นการตีโจทย์แตกจึงเป็นกลยุทธ์สำคัญ จุดเริ่มต้นของการ “สร้างเพื่อนให้ตรงใจ” อยู่ที่การเรียนรู้ทุกรายละเอียดของบุคคลนั้นเสียก่อน โดยเครื่องมือที่ถูกเลือกมาใช้ก็คือ “แบบสอบถาม” ที่ถามทุกอย่างตั้งแต่ความชอบ ความไม่ชอบ ประโยคฮิตติดปาก งานอดิเรก ฯลฯ ทุกคำตอบที่ได้มานั้นจะบ่งบอกถึงตัวตนของผู้ตอบ รวมถึงยังเป็นวัตถุดิบชั้นดีในการตีความเพื่อ “สร้างเพื่อน” ที่เหมาะสมให้กับคนๆ นั้นด้วย 

งานนี้ be>our>friend ให้โจทย์ที่มีเงื่อนไขสนุกๆ ว่า “เพื่อนจะต้องสามารถแสดงสีหน้าได้” ซึ่งตรงนี้พวกเขากำลังสอดแทรกเรื่องกระบวนการตีโจทย์ที่ลูกค้าให้เพื่อนำไปสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงใจนั่นเอง เมื่อจับฉลากได้โจทย์ของตัวเองเป็นที่เรียบร้อย ขั้นตอนต่อไปก็คือการมองหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในสัญลักษณ์ต่างๆ และตีความออกมาเป็นรูปร่างหน้าตา อุปนิสัยใจคอ รวมถึงไลฟ์สไตล์และรสนิยมการใช้ชีวิต ภายใต้เงื่อนไขด้านวัสดุอุปกรณ์ที่จำกัด เช่น ปลั๊กไฟ ดอกไม้ปลอม ถ่านไฟฉาย หญ้าปลอม สีอะคริลิค ลูกปัด และอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ (แต่ละคนจะเลือกใช้สิ่งของได้เพียง 5 อย่างเท่านั้น) ในการเวิร์กช็อปตลอดหนึ่งวันนี้ ผู้เข้าร่วมทุกคนได้สร้างสรรค์ “เพื่อน” เพื่อตอบโจทย์ของตัวเองกันอย่างสนุกสนาน ยกตัวอย่างเช่น “ก๊อตซิลล่า” ที่สามารถขยับคิ้วแสดงสีหน้าได้ เป็นต้น 

 Be>our>friend ประสบความสำเร็จอย่างมากกับการสอดแทรกแนวคิดการทำงานลงในเวิร์กช็อปสนุกๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตีโจทย์ธรรมชาติของผลิตภัณฑ์หรือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสถานการณ์จริงที่อาชีพนักออกแบบต้องพบเจอ ดังนั้นนักออกแบบรุ่นใหม่ๆ ที่อยากเติบโตไปได้ไกลจะต้องฝึกคิดแก้ปัญหา เรียนรู้ที่จะตั้งคำถาม และต้องไม่ลืมใส่ความสุขลงไประหว่างขั้นตอนการทำงานด้วย เพราะท้ายที่สุดแล้ว เมื่อเราออกแบบด้วยความสุข ผลลัพธ์ที่ออกมาก็ย่อมจะดีและมีคุณภาพตามไปด้วย

DSC_0553plan.JPG

“Making Friend” Workshop by be>our>friend
Writer Kamolkarn Kosolkarn

‘be>our>friend’ studio pleased people who want to have unusual friends with ‘Making Friend’ workshop that fit with the main concept of this studio that “designer should work with pleasure and then his/her idea will be transformed or expanded to be good quality works endlessly.”

This workshop had a goal to practice the skill of ‘Conceptual Design’. So, interpreting the target is the core strategy. The basis of ‘making a matching friend’ starts with knowing every detail of the person with the ‘questionnaire’ that asks everything like the liking, disliking, favorite quotation, hobby and etc. All the answers will indicate the identity of the respondent and will be an excellent source in interpreting the matching friend to the person.

In the workshop, be>our>friend assigned the condition to all participants that ‘a friend must be able to show his/her face expression’; which was the process of interpreting the concept to create the product that match with the customer’s liking. After drawing lots to get the topic of each participant, next step was to look for hidden meaning in many symbols and interpret them out as appearance, looks, character, taste and lifestyle under the terms of choosing limited pieces of materials such as plug, fake flowers, dry battery, acrylic colour, beads and other decorative accessories (5 pieces for each person). 

In this one-day workshop, all participants had pleasantly created ‘Friend’ that match with themselves, for example, the ‘Gotzilla’ that can move its eyebrows to express feeling. Be>our>friend is very successful with inserting the concept of working method into a fun workshop such as interpreting the nature of product or solving problem under limited conditions which are the real situations that professional designers have to encounter. Thus, new generations of designer that would like to progress more in the career have to practice solving problem, learn to ask question and not forget to put the pleasure into working process. Last but not least, if we design with pleasure, the outcome will be great and we will get good quality product. 


« Back to Result

  • Published Date: 2013-09-06
  • Resource: www.tcdcconnect.com