Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : Re-Inventing the Vernacular #2 : domestic-meet-public scape โดย all(zone)

เรื่อง : อาศิรา พนาราม

az-1.jpg

“เราไม่เชื่อในของยาก” คือปรัชญาการทำงานของ all(zone) ด้วยเหตุนี้วัตถุดิบที่บริษัทออกแบบแห่งนี้นำมาใช้ทำงานจึงมักเป็นของใกล้ตัวที่คนทั่วไปเข้าถึงได้ ผลงานของ all(zone) ซึ่งมีทั้งอาคาร ที่อยู่อาศัย และงานออกแบบนิทรรศการ จะไม่ใช่งานที่ดูหรูอลังการ หากแต่ “ชวนทึ่ง” ด้วยวิธีการใช้หรือการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ด้วย 

เมื่อเปิดบ้านร่วมงานกับ Creative Space Workshop เป็นปีที่ 2 ทาง all(zone) จึงยังคงเน้นที่กระบวนการวิจัยเพื่อให้ได้มาซึ่งแนวคิดในการออกแบบ โดยวิทยากรของ all(zone) ได้เล่าถึงวิธีการที่เรียกว่า “Inventory” ซึ่งเป็นกระบวนการวิจัยที่อาศัยการค้นคว้าจากสิ่งที่มีอยู่แล้วในอดีต 

ขั้นตอนการวิจัยนี้จะไม่ใช้ข้อมูลตัวอักษรแต่จะใช้ภาพเป็นเครื่องมือหลัก โดยเมื่อเรามีโจทย์การค้นคว้าที่ชัดเจนแล้ว ภาพก็จะนำทางไปสู่สิ่งที่เราสนใจและบอกได้ถึงรูปแบบรวมทั้งเนื้อหาที่มีอยู่ในสิ่งนั้น ถือเป็นการสร้างคลังไอเดียและความรู้ในการออกแบบที่ช่วยให้เราระบุได้ว่า “สิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นได้เคยถูกทำเป็นอะไรและทำอย่างไรมาแล้วบ้างในอดีต” เพื่อที่เราจะได้มองหาไอเดียการออกแบบใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำเดิม (หรือดีกว่าเดิม) นั่นเอง

เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการนี้มากขึ้น ทาง all(zone) ได้นำเสนอตัวอย่างการทำ Inventory ในหัวข้อ “ที่ใส่ดอกไม้” ให้แก่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อป โดยการตามหาว่าในอดีตนั้นมีใครเคยออกแบบที่ใส่ดอกไม้ไว้อย่างไรบ้าง ทำให้ได้พบกับชิ้นงานมากมายที่เกิดขึ้นภายใต้เงื่อนไขต่างๆ เช่น ใช้ใส่ดอกไม้แต่ไม่ใช่แจกัน ทำจากวัสดุรีไซเคิล ดีไซน์ตะวันตกพบตะวันออก มีเรื่องราวเสียดสีกับวิธีใช้งาน สร้างฟอร์มโดยผึ้ง ใส่ดอกไม้แบบคว่ำ ไม่ใช้น้ำ ได้ฟอร์มมาจากการสั่งน้ำมูก เล่นกับระดับน้ำ สำหรับเก็บดอกไม้แห้งกรอบ ฯลฯ

ซึ่งก่อนที่เราจะได้หมวดหมู่เหล่านี้มา เราจะต้องค้นหาภาพให้ได้มากที่สุดและนำออกมาจัดเรียงเป็นภาพใหญ่ เพื่อจะนำไปสู่การกำหนดเงื่อนไขบางอย่างและแยกเป็นหมวดหมู่ได้ จากนั้นหากเราต้องการเหลาความคิดให้ชัดขึ้น เรายังสามารถเลือกประเด็นที่สนใจมาทำ Inventory ต่อ (อีกกี่ครั้งก็ได้) จนกระทั่งได้ไอเดียสุดท้ายที่ “คมกริบ” สำหรับการเริ่มต้นออกแบบ 

เวิร์กช็อปครั้งนี้เน้นการฝึกวิธีคิดมากกว่าผลลัพธ์ที่เป็นชิ้นงาน ทาง all(zone) ได้ให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปฝึกทำ Inventory ในหัวข้อ “Domestic-meet-public scape” (เมื่อพื้นที่ส่วนตัวมาชนกับพื้นที่สาธารณะ)  ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ของสังคมเมืองยุคใหม่ที่ “การเบลอเข้าหากัน” ของพื้นที่ทั้งสองทำให้เกิดวิธีการจัดการอันน่ากระอักกระอ่วนมากมาย 

all(zone) ขอให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทำการบ้านมาก่อนล่วงหน้า โดยให้หาภาพที่เกี่ยวข้องกับโจทย์ข้างต้นมาคนละ 5 ภาพ เพื่อนำมาวางเรียงรวมกันและคัดประเด็นเด่นขึ้นมา จากนั้นก็ให้แต่ละคนเลือกประเด็นที่ตนเองสนใจเพื่อนำกลับไปสร้าง Inventory ต่อ ในขั้นตอนนี้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปได้ใช้พื้นที่ใน Facebook (กรุ๊ปส่วนตัวที่สร้างขึ้นใหม่) เพื่อแลกเปลี่ยนไอเดียระหว่างกัน ก่อนที่จะกลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อนำเสนอ Inventory ส่วนตัวพร้อมไอเดียเริ่มต้นในการออกแบบ (ประเด็นที่ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปทั้ง 10 คนคัดเลือกไปพัฒนาต่อ ได้แก่ การค้าบนพื้นที่สาธารณะ, ของชั่วคราว, นอน, การใช้ทางเดิน, Action Required, Recreation, Layer, Share, Visual และ Time Adaptive)

ท้ายที่สุดแล้ว แม้จะยังไม่ได้เห็นผลงานชิ้นสำเร็จจากเวิร์กช็อป แต่ทุกคนก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของการค้นหาไอเดียตั้งต้น (มากกว่าการเร่งออกแบบสู่ผลลัพธ์ในทันที) ซึ่งกระบวนการ Inventory นี้สามารถช่วยให้ผู้ออกแบบเข้าใจถ่องแท้ถึงสิ่งที่จะทำ ช่วยจัดระบบความคิด และเป็นคลังข้อมูลที่ดีสำหรับการทำงานในอนาคตข้างหน้า

az-2.JPG

Re-Inventing the Vernacular #2: domestic-meet-public scape by all(zone)
writer : Arsira Panaram

“We do not believe in complexity.” This is the work philosophy of all(zone). It explains why this design company always works with material that accessible to public. The works of all(zone) including buildings, residences and exhibitions may not be fancy but they are ‘fascinating’ with their function or how to interact with.

In this second year of collaboration with Creative Space Workshop, all(zone) is still focusing on the research process in order to acquire the concepts in design. The experts from all(zone) had described a method called ‘Inventory’ which is a research process that relies on something that already exists.

The process will use none of text data but only images as the main tool. Once we get a clear research purpose, these images will lead us to what we are interested in and also refer to the format and content of the subject. This is considered as idea and knowledge warehouse of design that will help us identify ‘how things we are about to do used to be done in the past’ in order to find new design idea that is unique or better than before. 

To understand the process better, all (zone) had presented an example of ‘Inventory’ to the workshop participants in the topic of ‘flower container’ by looking in the past design of different flower containers. They found many flower containers created in various conditions such as ‘being container not vase’, ‘made from recycle material’, ‘east meet west design’, ‘satire idea of usage’, ‘form design by bees’, ‘upside down design without water, inspired by nose blowing’, ‘playing with water level for keeping dried flowers’ and etc.

Getting these flower container design, we must look for images as many as possible and arrange them into big picture, set some specific conditions before categorize them. Furthermore, if we want to get sharper idea, we can also pick an interesting issue to do more ‘Inventory’ (unlimitedly) until we get the final idea that is good enough for starting a design.
This workshop focused on idea training rather than a result as work piece. So, all(zone) let the workshop participants to practice doing ‘Inventory’ in the topic of ‘Domestic-meet-public space’, a phenomenon of  modern urban society that the convergence of these two spaces had caused very awkward way of management.

all(zone) gave an assignment for each participant to bring 5 images regarding the above topic to be put together with others then picked out the issue of interest for each person to create ‘Inventory’. In this step, the workshop participants had used Facebook (newly created private group) as a space to exchange ideas. Afterwards, they gathered up again to present their own ‘Inventory’ including starting idea for the design (The issues from 10 workshop participants are: trading in public space, temporary things, sleeping, pathway using, Action Required, Recreation, Layer, Share, Visual and Time Adaptive)

In the end, though we get no work pieces from this workshop, but everyone had seen the advantage of finding for starting idea first (rather than to speed up design process to get the result). This ‘Inventory’ process could help designers to understand perfectly about what they are going to do. It also helps organizing ideas and become a good ‘idea’ archive for future work.« Back to Result

 • Published Date: 2013-09-07
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป