Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Space Workshop : คนสร้าง ภาพ สร้างคน 2 (Visual Effects for Life 2) โดย Pseudofx

เรื่อง : ศุภกัญญา ฉันทวิลาศ

spd-1.jpg

เวิร์กช็อปครั้งนี้เริ่มต้นด้วยการแนะนำขั้นตอนการ “ทำงาน” และ “ขายงาน” ของโปรดักชั่นเฮ้าส์ โดย Pseodofx ได้ยกตัวอย่างหนังโฆษณา 3 ชิ้น ได้แก่ โฆษณารถยนต์ เครื่องสำอาง และโรล-ออน เพื่อบอกเล่าถึงกระบวนการคิด เทคนิคการทำงาน และการแก้ไขปัญหา เพื่อให้ได้งานตามโจทย์ที่รับมา  กฏเหล็กของสี น้ำหนัก ระยะ

Pseudo แปลว่าปลอมหรือเทียม ส่วน fx ย่อมาจาก Effects นี่คือชื่อที่สอดคล้องกับการทำงานของบริษัท Pseodofx ซึ่งก็คือการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อใช้ในงานโฆษณา ผลงานภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้นอกจากจะต้องให้อารมณ์ ความรู้สึก และบรรยากาศที่ใช่แล้ว ยังจะต้องสนับสนุนให้ตัวสินค้าโดดเด่นและดูดีที่สุดด้วย ดังนั้นหลักสำคัญในการทำงานจึงอยู่ที่ “ความสมจริง” ยกตัวอย่างเช่น ในโฆษณารถยนต์ เมื่อทีมงานต้องการเพิ่มความสว่างให้กับฉาก (เพื่อให้เห็นลักษณะของตัวรถชัดเจน) จึงใส่ความระยิบระยับของแม่น้ำให้เหมือนกับ “คริสตัล” และเพิ่มความสมจริงด้วยการใส่ค่าหักเหของแสงเมื่อตกกระทบกับวัตถุโปร่งใสตามหลักฟิสิกส์ ส่วนตัวรถนั้นทีมงานก็ต้องปรับแต่งสีตามมุมที่แสงตกกระทบ รวมถึงทำฉากหลังให้เบลอขณะที่รถวิ่งเพื่อแสดงถึงความเร็วด้วย

ใส่ชีวิต
ในการสร้างตัวละครแอนิเมชั่นจากการพับกระดาษโอริกามิ ทีมงานต้องศึกษาเทคนิคการพับกระดาษและนำมาใส่เทคนิคคอมพิวเตอร์ให้เกิดเป็นภาพสามมิติ (ที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับข้อต่อและรอยพับ) ทั้งยังต้องใส่ระยะใกล้ไกลให้กับตัวอาคารที่เป็นฉากหลัง รวมทั้งเติมชีวิตให้กับเมืองโดยการปล่อยควันออกจากปล่องไฟและใส่แสงไฟให้กับตึกรามบ้านช่องด้วย การให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียดเช่นนี้จะนำมาซึ่งความ “สมจริง” ของผลงาน ราวกับว่าภาพยนตร์นั้นได้ถูกถ่ายมาจริงๆ มิใช่ถูกสร้างขึ้นนั่นเอง  

เสกจินตนาการให้กลายเป็นความจริง 
หลังจากอธิบายถึงเทคนิคการสร้างโฆษณาแล้ว ทีมงาน Pseudofx ก็แบ่งผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปออกเป็น 3 กลุ่ม โดยมอบหมายให้แต่ละกลุ่มคิดองค์ประกอบของงานโฆษณา “ยาปลูกผม” อันได้แก่ บรรจุภัณฑ์ การนำเสนอสินค้า (Packshot) การใช้มาสค็อตและการแสดงของพรีเซ็นเตอร์ โดยผลงานโฆษณาที่เกิดจากการสร้างสรรค์ครั้งนี้ ก็คือ เด็กรูปร่างอ้วนท้วม (มาสค็อตของตัวสินค้า) กลิ้งเข้ามาในฉากแล้วหลบอยู่ข้างหลังตัวสินค้าซึ่งมีบรรจุภัณฑ์เป็นคริสตัลทรงข้าวหลามตัดสีโคล่า มีรูปทรงของฝาเป็นหัวคนสีชมพู และเปิดตัวสินค้าโดยให้ขวดน้ำยาปลูกผมหมุนควงสว่านขึ้นมาจากด้านล่าง 

เมื่อถึงเวิร์กช็อปวันที่สอง ทีมงาน Pseudofx ได้สาธิตการสร้างสรรค์งานภาพทั้งหมดให้ออกมาเป็นความจริง (ตามแนวคิดของผู้เข้าร่วม) รวมทั้งได้ถ่ายทอดเทคนิคการทำ visual effect ต่างๆ ให้อย่างเต็มที่ 

ข้อคิดจาก Pseudofx 
- “โอกาส” ในผลงานแต่ละชิ้นเกิดจากความกล้าลองที่จะแก้ไขปัญหา และลูกบ้าในด้านกำกับศิลป์ (Art Direction) 
- การทำงานภายใต้ข้อจำกัดจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ๆ โจทย์ที่ยากและท้าทายจะทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้น 
- ความรู้และประสบการณ์คือสิ่งที่เราต้องขวนขวายให้มาก เพราะการทำงานด้านนี้ต้องอาศัยการฝึกฝน ประสบการณ์ และการหาความรู้ใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ 

2.JPG

Visual Effects for Life 2 by Pseudofx
Writer : Supakanya Chanthawilart

This workshop started with the introduction regarding the process of ‘working’ and ‘selling work’ of production house. Pseodofx gave the examples of three commercials that sell car, cosmetics and roll-on; to share thinking process, working techniques and problem solving.

‘Pseudo’ means fake or artificial while ‘fx’ stands for ‘Effects’. It is the name that consistent with the work of Pseodofx Company who creates special effects motion for commercials. Apart from giving the right emotion, feeling and atmosphere, the motion must ensure its product to stand out and look good too. So, the main focus of the work is being ‘realistic’. For example, in the car commercials, the team wanted to add more light to the scene (to see the car body more clearly), so they created the glitter effect to the river water to look like ‘crystal’ and adjusted  the direction of light when it entered transparent object according to Physics theory. For the car, the team adjusted the color of the incident light and also blurred the background scene to show that the car run fast.

Adding Life
In order to build animation characters from Origami paper, the team had to study about Origami technique to create 3D image using computer technique (to make each move harmonized with the joint and crease of the paper). Moreover, it required adjusting long-range and short range images of the background buildings and also adding “life” into the city with the smoke from the chimneys and the lights from houses and buildings.  Paying attention to all details like this will help the work looks “real” like it was filmed in the real place, with the real thing. 

Turn fantasy into a reality.
After describing the technique of creating commercials, Pseudofx team divided the workshop participants into three groups and assigned each group to think about the component of ‘Hair Loss treatment medicine’ advertising, including packaging, product presentation(Packshot) , Mascot and acting of presenter. The result work was an advertising about a fat kid (Mascot of the product) that was rolling into the scene and hiding himself behind the product that came in its package as a cola colored diamond shape crystal with the bottle cap as a pink human head. The product first appeared in the scene by spining up from the ground. 
On the second day of workshop, Pseudofx demonstrated how to create all visual works to become real (based on concepts of workshop participants) and also passed on knowledge of visual effect techniques to the fullest.

Tips from Pseudofx
- A chance in creating each work derived from having courage to deal with problems and the “mania” in Art Direction.
- Working under restrictions will lead to new discoveries. Difficult and challenging works will give us more lessons to learn.
- Knowledge and experience are something that we need to obtain as much as possible as this area of work requires steady training, experience and updated know-how.  

« Back to Result

 • Published Date: 2013-09-08
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป