Articles

« Back to Result | List

Thinkquest.org ลานเรียนรู้ออนไลน์

thinkquest.jpg

ใช่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้แต่ในห้องเรียนเท่านั้น สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบันนี้ล้วนเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ และการสร้างทักษะการคิดอย่างสร้างสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บนพื้นที่อันไร้ขอบเขตและกาลเวลาอย่างอินเตอร์เน็ต แม้ว่าทุกวันนี้ อินเตอร์เน็ตมักจะตกเป็นผู้ต้องหาสารพัดคดีสำหรับเด็กและเยาวชน แต่หลายๆ เว็บไซต์กลับเป็นทั้งครูและห้องเรียน ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ใจ www.thinkquest.org ก็เป็นพื้นที่บนโลกไซเบอร์อีกแห่งหนึ่งที่เปิดโอกาสให้เด็กๆ จากทั่วทุกมุมโลก (ที่มีโอกาสได้ใช้อินเตอร์เน็ต) สามารถแบ่งปันและแสดงความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันมาเป็นเวลากว่า 10 ปีแล้ว

www.thinkquest.org เป็นเว็บไซต์ที่จัดประกวดการสร้างเว็บไซต์ เพื่อรณรงค์หรือให้ข้อมูลความรู้ในหัวข้อและสาขาวิชาต่างๆ อาทิ สิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และรัฐบาล ปรัชญา และศาสนา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ ศิลปะและนันทนาการ ฯลฯ สำหรับเด็กและเยาวชนที่มีอายุไม่เกิน 19 ปี ผู้เข้าแข่งขันจะต้องรวมกลุ่มหรือสร้างทีมที่มีสมาชิก 3-6 คน และมีผู้ดูแลทีมหรือโค้ชที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีอีก 1 คน ซึ่งหากสมาชิกในทีมมีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ ก็จะได้รับพิจารณาให้คะแนนเพิ่มเป็นพิเศษ เมื่อรวมทีมกันได้แล้วผู้เข้าแข่งขันต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทางเว็บไซต์ ซึ่งการประกวดผลงานสำหรับปีหน้า ทางเว็บไซต์ได้เปิดรับสมัครไปตั้งแต่เมื่อวันที่ 20 ส.ค. ที่ผ่านมา และจะหมดเขตรับสมัครและส่งผลงานในวันที่ 2 เม.ย. 2552 นี้ ส่วนเกณฑ์การตัดสินนั้น จะพิจารณาจากความถูกต้องและการจัดระเบียบของข้อมูลและเนื้อหา การเขียนที่ถูกต้องตาม
หลักไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ การสื่อความหมายที่เข้าใจง่าย การใช้สื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ฯลฯ โดยรางวัลสำหรับทีมที่ชนะ 5 ทีมจะเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คมูลค่าสูงสุด 1,500 เหรียญสหรัฐ ทุนการศึกษา 1,000 เหรียญสหรัฐ และเดินทางทัศนศึกษาที่ ThinkQuest Live

thinkquest3.jpg

เป็นที่น่าสนใจว่าในปีที่แล้ว ทีมที่ชนะมีเยาวชนจากชาติต่างๆ ในเอเชียที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ อันได้แก่ เวียดนาม (รางวัลที่ 1 กลุ่มอายุ 19 ปีและต่ำกว่า) ญี่ปุ่น (รางวัลที่ 2 กลุ่มอายุ 12 ปีและต่ำกว่า) จีน (รางวัลชมเชยกลุ่มอายุ 19 ปีและต่ำกว่า) ไต้หวัน (รางวัลชมเชย กลุ่มอายุ 12 ปีและต่ำกว่า) และที่น่ายินดี คือ มีเยาวชนไทยที่ได้เข้าร่วมกับเยาวชนจากอเมริกาและแคนาดาได้รับรางวัลชมเชยในกลุ่มอายุ 12 ปีและต่ำกว่าด้วย ในหัวข้อ
The Big Problem ซึ่งเป็นการรณรงค์เรื่อง "ภาวะน้ำหนักเกินและการออกกำลังกาย" ส่วนประเทศในเอเชียที่กวาดทั้งรางวัลที่ 1, 2 และชมเชยนั้นได้แก่ อินเดียและสิงคโปร์ ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงความสามารถทางภาษาแล้ว ยังสะท้อนให้เห็นถึงทักษะการในใช้คอมพิวเตอร์ และความสามารถในการแก้ไขปัญหาและการสื่อสารที่ดีอีกด้วย

สำหรับเด็กไทยนั้น แม้เรื่องภาษาจะเป็นอุปสรรคสำคัญประการหนึ่ง แต่การส่งเสริมและสนับสนุนจากผู้เกี่ยวข้องน่าจะช่วยขจัดปัญหานี้ออกไปได้ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าว ยังน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้เยาวชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานต่างๆ ให้ช่วยกันส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และวิธีการแก้ไขปัญหาผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างสร้างสรรค์ มากกว่าที่จะใช้อินเตอร์เน็ตเพื่อความบันเทิง หรือจำกัดการเรียนรู้ไว้แต่ในห้องเรียนเพียง
อย่างเดียว ไม่แน่ปีหน้า เราอาจจะได้เห็นชื่อเยาวชนไทยขึ้นทำเนียบผู้ชนะการประกวดเพิ่มมากขึ้น สำหรับเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมประกวดสมัครได้ที่ http://www.thinkquest.org/th/

ข้อมูลและภาพจาก: http://www.thinkquest.org/th/

« Back to Result

  • Published Date: 2008-11-13
  • Resource: www.tcdcconnect.com