Creative Knowledge

« Back to Result | List

หลักฐานการไหลผ่านทางวัฒนธรรม ผ่านฝีมือของจิตรกรชาวฟลอเรนซ์ กาลิเลโอ คินี (Galileo Chini)

โดย ณรงค์ศักด์ นิลเขต

chini1.jpg

การรับเอาวัฒนธรรมตะวันตกไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่แต่อย่างใดสำหรับบ้านเรา หากแต่เกิดขึ้นมาโดยต่อเนื่องยาวนานในประวัติศาสตร์ของสังคมโลกตะวันออก แต่สังคมประเทศทางตะวันตกนั้นได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันออก บ้างหรือไม่? หรือว่ามีแต่ประเทศทางตะวันออกที่เป็นผู้รับแต่ฝ่ายเดียว คำตอบนี้สามารถคลี่คลายได้ผ่านตัวอย่างงานศิลปะของ กาลิเลโอ คินี

ในยุคสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เป็นยุคที่เมืองบางกอกมีกลิ่นอายของศิลปะวัฒนธรรมตะวันตกคละคลุ้งไปทั่ว สะท้อนให้เห็นเป็นวัดและวังที่มีรูปทรงแปลกตา เช่น พระที่นั่งจักรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง วัดนิเวศธรรมประวัติ บางปะอิน พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เป็นต้น เนื่องด้วยยุคนั้น มีการนำเข้าแรงงานนายช่าง วิศวกร สถาปนิก และจิตรกร จากประเทศตะวันตกเข้ามา

chini2.jpg

แกลิเลโอ คินี จิตรกรชาวอิตาลีเป็นหนึ่งในกลุ่มศิลปินอิตาเลี่ยนที่เข้ามารับใช้ในราชสำนักสยาม ในสมัยนั้น ผลงานที่สำคัญของคินี ได้แก่ งานจิตรกรรมปูนเปียก (fresco) บนเพดานโดมพระที่นั่งอนันตสมาคม ภาพเขียน ภาพถ่ายสยามในอดีต และงานเซรามิค ผลงานต่างๆ ของคินีเป็นศิลปะที่มีลักษณะผสมผสาน มีลัทธินีโอ-คลาสสิค (neo-classic) มีศิลปะที่เน้นเหมือนจริงและรูปทรงอย่างศิลปะตามหลักวิชา (academic art) ผสมผสานกับลัทธินีโอ-อิมเพรสชั่นนิสม์ (neo-impressionism) และยังมีงานในลัทธิอาร์ต นูโว (art noveau) ซึ่งเป็นลัทธิที่ร่วมสมัยในขณะนั้นด้วย

ในสมัยนั้นความนิยมตะวันออก (orientalism) กำลังเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในหมู่ชาวตะวันตก โดยชาวตะวันตกนิยมเดินทางมาประเทศแถบตะวันออก แล้วนำเอาศิลปะวัฒนธรรมของตะวันออกกลับไปยังบ้านเกิดของตนเพื่อประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ในผลงานของคินีก็เช่นกัน เขาได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันออกเป็นอย่างมาก สะท้อนให้เห็นจากงานศิลปะของเขา

chini3.jpg

งานศิลปะของคินี คือ ภาพสะท้อนทางประวัติศาสตร์ที่บ่งชี้ว่า ชาวตะวันตกนั้นเกิดความหลงใหลในเสน่ห์ของวัฒนธรรมตะวันออก และได้รับเอาอิทธิพลจากประเทศในแถบซีกโลกนี้กลับไปด้วยเช่นกัน

ย้อนกลับมามองดูความเคลื่อนไหวในปัจจุบัน ไทยเราก็ยังคงรับเอาวัฒนธรรมจากซีกโลกตะวันตกแบบไม่ลดละ วัฒนธรรมตะวันตกยังคงสถานะความเป็นแม่แบบไว้ได้เสมอมา โดยเฉพาะในสังคมเมือง และในวัฒนธรรมบริโภคนิยม คำถาม คือ เหตุใดสังคมไทยวันนี้จึงคลายความเป็นแม่แบบทางวัฒนธรรมลงไป ทำไมเราจึงไม่สามารถสืบสานการส่งผ่านเอกลักษณ์สู่โลกตะวันตกได้เฉกเช่นในอดีต มันเกิดอะไรขึ้น?


Tags: designer, art

« Back to Result

  • Published Date: 2008-10-14
  • Resource: www.tcdcconnect.com