Creative Knowledge

« Back to Result | List

Marcel Wanders (b.1963, the Netherlands), นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อก้องผู้เห็นความงามอยู่เหนือทุกสิ่ง

wanders.jpg

Marcel Wanders เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นนักออกแบบที่แย่มาก Wanders เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษาและถูกประนามว่าเป็นคนที่สอนไม่ได้ ถึงแม้ว่า อาจารย์บางท่านจะมองเห็นแววความฉลาดในผลงานของ Wanders แต่หลายคนให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบดูอัปลักษณ์ Wanders ยอมรับว่าเขาเป็นนักศึกษาที่แย่จริงๆ เขามักจะดื่มด่ำอยู่กับแนวความคิดของตัวเอง เขาเป็นคนหัวรั้นและมักจะเย็นชากับคำแนะนำของอาจารย์ Wanders
สนใจในเรื่องของจินตนาการด้านความงาม เขาใช้เวลาในการศึกษาและทดลองความคิดนี้เป็นเวลาถึง 8 เดือน จนในที่สุดก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ Haikus ซึ่งพัฒนาแบบมาจากการจัดวางองค์ประกอบที่สวยงามของสิ่งของในสตูดิโอของเขาเอง

"ความงาม" เป็นปรัชญาสำคัญของการออกแบบของ Wanders เขาเชื่อว่า การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ทางเลือกกับวงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เลย เขาเชื่อว่า "ความงาม" จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงการการออกแบบ Wanders กล่าวว่า นักออกแบบอาจจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คนไม่ได้ต้องการใช้ก็ได้ บางทีคนทั่วไปอาจจะอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงเพราะว่า มันดูดีและทำให้พวกเขาสุขใจที่ได้เป็นเจ้าของของสิ่งนั้น

ในที่สุด Wanders ก็เรียนจบด้านการออกแบบหลังจากที่เขาเข้าๆ ออกๆ สถาบันการศึกษาถึงสี่แห่ง ในช่วงปี ค.ศ. 1990 Wanders เข้าร่วมกับกลุ่มนักออกแบบชาวดัชชื่อ Droog Design ผลงานชิ้นเด่นที่เขาออกแบบให้กับกลุ่มDroog Design คือ Knotted Chair ในช่วงเวลานั้น Wanders ไม่สามารถหาผู้ผลิต Knotted Chair ได้เลยทำให้เขาต้องเป็นคนทำเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาเอง ปัจจุบัน Knotted Chair มีบริษัท Cappellini เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Knotted Chair กลายเป็นเก้าอี้มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่งของโลกเพราะว่าเป็นเก้าอี้ที่เบา แข็งแรง และที่สำคัญ Knotted Chair เป็นเก้าอี้ที่สวยและดูดี« Back to Result

  • Published Date: 2008-10-06
  • Resource: www.tcdcconnect.com