Creative Knowledge

« Back to Result | List

Marcel Wanders (b.1963, the Netherlands), นักออกแบบผลิตภัณฑ์ชื่อก้องผู้เห็นความงามอยู่เหนือทุกสิ่ง

wanders.jpg

Marcel Wanders เคยได้รับการขนานนามว่าเป็นนักออกแบบที่แย่มาก Wanders เคยถูกไล่ออกจากสถานศึกษาและถูกประนามว่าเป็นคนที่สอนไม่ได้ ถึงแม้ว่า อาจารย์บางท่านจะมองเห็นแววความฉลาดในผลงานของ Wanders แต่หลายคนให้ความเห็นว่า ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบดูอัปลักษณ์ Wanders ยอมรับว่าเขาเป็นนักศึกษาที่แย่จริงๆ เขามักจะดื่มด่ำอยู่กับแนวความคิดของตัวเอง เขาเป็นคนหัวรั้นและมักจะเย็นชากับคำแนะนำของอาจารย์ Wanders
สนใจในเรื่องของจินตนาการด้านความงาม เขาใช้เวลาในการศึกษาและทดลองความคิดนี้เป็นเวลาถึง 8 เดือน จนในที่สุดก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ ชื่อ Haikus ซึ่งพัฒนาแบบมาจากการจัดวางองค์ประกอบที่สวยงามของสิ่งของในสตูดิโอของเขาเอง

"ความงาม" เป็นปรัชญาสำคัญของการออกแบบของ Wanders เขาเชื่อว่า การออกแบบเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้เพียงอย่างเดียวไม่ได้ให้ทางเลือกกับวงการการออกแบบผลิตภัณฑ์เลย เขาเชื่อว่า "ความงาม" จะสร้างทางเลือกใหม่ให้กับวงการการออกแบบ Wanders กล่าวว่า นักออกแบบอาจจะออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คนไม่ได้ต้องการใช้ก็ได้ บางทีคนทั่วไปอาจจะอยากเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เพียงเพราะว่า มันดูดีและทำให้พวกเขาสุขใจที่ได้เป็นเจ้าของของสิ่งนั้น

ในที่สุด Wanders ก็เรียนจบด้านการออกแบบหลังจากที่เขาเข้าๆ ออกๆ สถาบันการศึกษาถึงสี่แห่ง ในช่วงปี ค.ศ. 1990 Wanders เข้าร่วมกับกลุ่มนักออกแบบชาวดัชชื่อ Droog Design ผลงานชิ้นเด่นที่เขาออกแบบให้กับกลุ่มDroog Design คือ Knotted Chair ในช่วงเวลานั้น Wanders ไม่สามารถหาผู้ผลิต Knotted Chair ได้เลยทำให้เขาต้องเป็นคนทำเก้าอี้ตัวนี้ขึ้นมาเอง ปัจจุบัน Knotted Chair มีบริษัท Cappellini เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย Knotted Chair กลายเป็นเก้าอี้มีชื่อเสียงมากตัวหนึ่งของโลกเพราะว่าเป็นเก้าอี้ที่เบา แข็งแรง และที่สำคัญ Knotted Chair เป็นเก้าอี้ที่สวยและดูดี« Back to Result

 • Published Date: 2008-10-06
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป