Creative Knowledge

« Back to Result | List

Creative Consumption : จากการบริโภคอย่างสร้างสรรค์สู่การเกิดนวัตกรรมใหม่

handkerchief_578px.jpg

แนวทางที่นำไปสู่การเกิดสิ่งใหม่ในวัฒนธรรมการบริโภคมีหลากหลายแนวทาง แต่เราพบว่า คนที่กำลังลงมือทำอะไรใหม่ๆ ส่วนใหญ่อยากที่จะเป็นนักคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinker) และเชื่อว่าความคิดสร้างสรรค์เป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้เกิดนวัตกรรม ทำให้เกิดคำถามต่อไปว่า แล้วอะไรคือ "ความคิดสร้างสรรค์" เหล่านั้น?

การบริโภคอย่างสร้างสรรค์
เราเชื่ออยู่เสมอว่า สุดยอดไอเดียต่างๆ ที่เกิดขึ้นในวัฒนธรรมการบริโภคหรือนวัตกรรมทางเทคโนโลยีก็ดี มักเกิดจากความสามารถในการคิดนอกกรอบของบรรดาผู้บริโภค ที่นึกสนุกกับการคิดและอยากแก้ไขปัญหา ทำให้เราพยายามวิเคราะห์หาเหตุและปัจจัยที่จู่ๆ ก็ทำให้วิถีการบริโภค (ที่พ่วงความคิดสร้างสรรค์เข้าไปด้วย) กลายเป็นอีกเส้นทางสำคัญที่นำไปสู่การเกิดนวัตกรรมใหม่ จงลืมกระบวนการสร้างสรรค์ในโลกศิลปะไปก่อน ลองนึกถึงแค่รูปแบบของการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ง่ายๆ ในสังคมรอบตัว ดูสิว่า รอบตัวคุณมีใครบ้างที่ชอบทำอะไรแปลกใหม่ แตกต่างไปจากคนอื่นๆ ในสังคม และ
อะไรคือลักษณะที่เหมือนกันของคนที่มีหัวคิดสร้างสรรค์เหล่านี้

เราพบว่า การบริโภคแนวสร้างสรรค์ มีพื้นฐานอยู่บนความไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ กรอบความคิดหรือกระแสการบริโภคเดิมๆ ในสังคม ยกตัวอย่างเช่น การผลิตไวน์ด้วยกรรมวิธีสร้างสรรค์ใหม่ๆ ไม่ใช่พฤติกรรมของผู้ที่ยึดติดกับค่านิยมการบริโภคไวน์ ที่ต้องเคร่งครัดตามสูตรต้นตำรับ หรือตามที่ปรมาจารย์ด้านเทคนิคการผลิตเคยกำหนดไว้

เพราะการสร้างกรอบความคิดจากพื้นฐานความรู้เดิมนั้น เป็นเพียงวิธีการรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มคนที่ชอบเรียกตัวเองว่า "ผู้รู้" หรือ "ผู้เชี่ยวชาญ" มากกว่าผู้ที่เป็น "นักคิด" หรือ "นักสร้างสรรค์" แนวคิดลักษณะนี้จะให้ความสำคัญกับ "องค์ความรู้" มากกว่า "การลงมือปฏิบัติ"

ความแตกต่างดังกล่าว แสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวระหว่างรูปแบบความเชื่อที่มีอยู่เดิมกับแนวคิดการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในวัฒนธรรมการบริโภคยุคปัจจุบัน

แม้ว่าการเผยแพร่ความเชื่อและค่านิยม จะทำให้สังคมมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น สามารถกระตุ้นการบริโภคในตลาดสินค้าแบบพรีเมียมได้ (โดยที่ไม่จำเป็นต้องให้ความรู้ด้านฝีมือ หรือทักษะในการผลิตสินค้าเหล่านั้น) ตรงนี้เราถือว่าเป็นเพียงแค่ "การแนะนำสินค้าด้วยมุมมองที่สร้างสรรค์" เท่านั้น เพราะกลไกที่เหลือก็คือ การรอดู ความเปลี่ยนแปลงของกระแสการบริโภค และรอคอยความต้องการบริโภค (demand) ที่จะเกิดขึ้นตามมา

แต่สำหรับ"แรงผลักดันของความสร้างสรรค์" ที่เราอยากจะพูดถึงนี้ ไม่ได้มีพื้นฐานจากภูมิปัญญา หรือองค์ความรู้แต่อย่างใด มันเกิดจากความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะคิดต่างทำต่าง เป็นความต้องการที่จะฉีกกฎเกณฑ์และกรอบความคิดที่คนส่วนใหญ่ยึดถือ ที่สำคัญที่สุดเป็นการใช้ ความสามารถ (ไม่ใช่ทัศนคติหรือค่านิยม) เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวัฒนธรรม การบริโภค โดยทลายเส้นแบ่งระหว่าง "การบริโภค" กับ "การผลิต" ให้หมดไป

นี่คือภาวะที่กำลังเกิดขึ้นในวัฒนธรรมการบริโภคยุคใหม่ ผู้บริโภคเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ผลิต (หรือสร้างสรรค์)เสียเอง พวกเขาไม่ได้มองสินค้าเป็นเพียง "วัตถุเพื่อการบริโภค" อย่างที่เคย แต่มองมันเป็น "วัตถุดิบ" ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่และประยุกต์ใช้มันตามจินตนาการของตัวเอง

ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์
เพราะความสนุกที่ "นักบริโภค นักคิด" เหล่านี้ค้นพบ ไม่ได้เกิดขึ้นจากกระแสค่านิยม หรือการสร้างกรอบความคิดอย่างในอดีต แต่เกิดจากการทดลอง ผสมผสานผลผลิตทางวัฒนธรรม ที่มีอยู่เดิม อย่างเช่น ไอเดียการใช้เศษผ้าต่างสีต่างลายหลายร้อยชิ้นมาเย็บต่อขึ้นเป็นผ้าคลุมเตียง ลวดลายแปลกตา หรือเทคนิคการมิกซ์เพลงหลายๆ เพลงซ้อนทับกันกลายเป็นประสบการณ์ทาง ดนตรีแนวใหม่

นี่คือตัวอย่างของ "ผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์" โดยสิ่งที่ผลักดันพวกเขาไม่ใช่ชื่อเสียงหรือเงินทอง แต่เป็นเรื่องของระบบความคิดและพฤติกรรมของคนที่ "ชอบใช้ความคิดสร้างสรรค์" ถ่ายทอดมันออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆ ในชีวิตประจำวัน

นักบริโภค นักคิดที่สร้างสรรค์เหล่านี้มักเป็นผู้สร้างกรอบหรือกฎเกณฑ์ใหม่ในอนาคต ซึ่งก็จะถูกฉีกทิ้งโดยนักคิดนอกกรอบคนต่อๆไป ตามวิถีของความสร้างสรรค์ในวัฒนธรรมการบริโภค

การฝึกนิสัยให้มีภาวะผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์นี้ สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ไม่ว่าคุณจะเป็น มือสมัครเล่นหรือมืออาชีพก็ตาม สิ่งเดียวที่มืออาชีพจะได้เปรียบ ก็คือ ความสามารถในการสื่อสาร อธิบายถึงที่มาของความคิดได้ดีกว่าบรรดามือสมัครเล่น ด้วยหน้าที่การงานที่ต้องสื่อสารทั้งกับ เพื่อนร่วมงาน ซัพพลายเออร์ และลูกค้ามานับครั้งไม่ถ้วน

คุณสมบัติร่วมของผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์

 • ตระหนักเสมอว่า กรอบของสังคมเป็นตัวจำกัดขอบเขตของความคิดสร้างสรรค์
 • ไม่ยึดติดกับกฎเกณฑ์ กรอบความคิด หรือกระแสนิยมที่สังคมกำหนด
 • เรียนรู้ความสำเร็จสูงสุดจากการได้ลงมือปฏิบัติ ไม่ใช่จากการมีแต่ความรู้
 • มีส่วนร่วมในการคิดค้น ออกแบบ เพื่อทลายกำแพงของการสร้างสรรค์
 • หมั่นแสวงหาวัตถุดิบสำหรับใช้ผลิตผลงานสร้างสรรค์
 • มุ่งมุ่นตั้งใจเต็มที่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ
 • นัยสำคัญทางการสร้างสรรค์
  สำหรับการดำเนินธุรกิจขนาดกลางที่ยังต้องฝ่าฟันกับการสร้างความแตกต่างให้สินค้า ในตลาดการแข่งขันซึ่งแตกออกเป็นสองขั้ว (จะหรูหราหรือราคาถูก) การคัดเลือกบุคลากรที่มีคุณสมบัติของผู้นำทางความคิดสร้างสรรค์ อาจเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วย ขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาให้ได้มาซึ่งประสบการณ์ใหม่ทางการบริโภค

  หมายความว่าการจะสร้างสรรค์แนวคิดที่ฉีก แหวก แปลกใหม่ ให้เกิดขึ้นได้นั้น นอกจากต้องอาศัยมันสมองของนักการตลาดหรือนักสร้างแบรนด์เจ๋งๆแล้ว ธุรกิจนั้นยังต้องการทรัพยากรบุคคลทั้งหมดที่มีความมุ่งมั่นเดียวกันกับสิ่งที่แบรนด์ต้องการจะนำเสนอให้กับผู้บริโภคด้วย

  ข้อมูลจาก http://www.tinderboxthg.com/
  illustration by Cheunpis Suwanbhanu
  รูปจาก
  http://www.videojug.com

  « Back to Result

  • Published Date: 2008-07-30
  • Resource: www.tcdcconnect.com
  • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
  • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
  • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
  • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
  • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
  • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
  • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
  • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
  • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
  • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป