Creative Knowledge

« Back to Result | List

ร้านค้าสไตล์ Google

endossa.jpg

ร้านค้าในบราซิลริเริ่มแนวคิดใหม่ของการขายสินค้า โดยใช้หลักพื้นฐานการทำงานแบบเดียวกับโปรแกรมค้นหาเว็บจำพวก Google

ร้าน
Endossa ในเมืองเซาเปาโล เป็นโปรเจคส์ใหม่ที่ทำหน้าที่มากกว่าร้านค้าธรรมดาทั่วไป มันเหมือนกับการริเริ่มสร้างชุมชนรวมนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เสียมากกว่า แนวคิดของพวกเขา คือ จะหาเช่าพื้นที่เล็กๆ สำหรับให้ผู้ประกอบการรายย่อยได้จัดแสดงผลงานและทำแผนการตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ของตน มันสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กได้สร้างแบรนด์สินค้าของตัวเองขึ้นมาแล้วทำการเช่าพื้นที่ตามความเหมาะสมสำหรับการทำความฝันให้

กลายเป็นความจริงเงินรายได้จากการขายทั้งหมดจะยกให้กับผู้ประกอบการทั้งหมด ทางร้านไม่ได้เรียกเก็บค่าคอมมิสชั่นแต่อย่างใด โดยสินค้าที่วางจำหน่ายในร้านนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพราะอิงอยู่กับความคิดใหม่ๆของผู้ขายและตัวเลือกมากมายของฝ่ายผู้ซื้อ

ระบบค้นหาของ Endossa จะทำการค้นหาหัวข้อจากหน้าเว็บนับล้านหน้าก่อนทำการประมวลผลที่ได้ให้ใกล้เคียงกับประเด็นหรือคีย์เวิร์ดตามต้องการมากที่สุด ผลที่ได้สามารถเรียงลำดับตามหน้าที่ตรงประเด็นที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการใช้ระบบ algorithm แบบเดียวกับเว็บค้นหาอย่าง Yahoo! หรือ Google ใช้

Algorithm นั้นวัดผลจากความถี่ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งสำหรับเว็บค้นหาในการตัดสินว่าหน้าไหนตรงประเด็นหรือสัมพันธ์กับตัวคีย์เวิร์ด เว็บค้นหานั้น จะวิเคราะห์ว่าตัวคีย์เวิร์ดนั้นปรากฏถี่แค่ไหน เมื่อเทียบกับคำอื่นๆ ในหน้าเว็บนั้นๆ เว็บหน้าที่มีความถี่ของคีย์เวิร์ดสูงกว่าย่อมแสดงว่ามันตรงประเด็นมากกว่าเว็บอื่น การเขียน algorithm ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยทำให้การค้นหาเป็นไปอย่างรวดเร็วและตรงใจผู้ค้น

สิ่งที่ร้านอย่าง Endossa กระทำไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยหน้าใหม่ๆที่หอบไอเดียมาเต็มที่ หรือการใช้ algorithm มาช่วยลูกค้าในการค้นหาสินค้านั้น ล้วนแล้วแต่น่าจะนำมาปรับใช้กับร้านค้าผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งหมู่บ้านของเรา หรือจะเริ่มหนุนผลิตภัณฑ์ของหนุ่มสาวยุคใหม่ที่หันมาให้ความสนใจกับการเป็นพ่อค้าแม่ค้าวัยกระเตาะได้ดี อยู่ที่ใครจะคิดริเริ่ม


« Back to Result

 • Published Date: 2008-06-19
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป