Creative Knowledge

« Back to Result | List

Tadao Ando (b. 1941, Japan), สถาปนิกผู้ผลักดันสถาปัตยกรรมสู่ความสมดุล

ando.jpg

Tadao Ando สอนตัวเองให้เป็นสถาปนิก Ando ใช้ชีวิตวัยเยาว์ในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง สภาพสังคมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นในช่วงนั้น มีการคาบเกี่ยวกันระหว่างวัฒนธรรมเก่าแบบประเพณีนิยมและวัฒนธรรมสมัยใหม่ที่มี แนวคิดวัตถุนิยมเป็นที่ตั้ง เขาเชื่อว่าในขณะที่ประเทศญี่ปุ่นกำลังก้าวเข้า
สู่ความเป็นสมัยใหม่ในช่วงปี 50s ถึง 60s ชาวญี่ปุ่นได้สูญเสียความสมดุลระหว่าง บ้าน (ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรม) และธรรมชาติไป ดังนั้น Ando จึงตั้งมั่นที่จะสร้างสถาปัตยกรรมเพื่อที่จะสร้างความสมดุลให้กลับคืนมา

Ando เป็นชาวเมืองโอซากา เขาเติบโตมาในบ้านที่สร้างด้วยไม้และกระดาษ วิ่งเล่นในนาข้าว และเฝ้ามองการเจริญเติบโตของต้นไม้รอบตัวเขา Ando เริ่มทำงานเป็นช่างไม้เมื่อเขาอายุเพียง 10 ปี โดยทำงานเป็นลูกมือของช่างไม้ข้างบ้านจนอายุประมาณ 17 ปี ประสบการณ์ที่ได้จากการเป็นช่างไม้ทำให้เขาเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัสดุและรูปทรง และยังทำให้เขาตระหนักถึงความอุตสาหะของมนุษย์ที่พยายามสร้างรูปทรงให้เกิดขึ้น

Ando ทำงานด้วยความละเอียดอ่อน เขาใช้ความเชี่ยวชาญของการทำงานไม้มาใช้ในการสร้างสถาปัตยกรรม Ando สร้างแม่พิมพ์ไม้ เพื่อใช้หล่อคอนกรีต ผลที่ได้คือ รูปทรงที่เกิดจากคอนกรีตผิวเรียบที่เป็นทั้งงานโครงสร้าง และ พื้นผิว ผนังคอนกรีตผิวเรียบให้ความรู้สึกที่หนักแน่น โอบล้อมผู้อยู่อาศัยเขาควบคุมปริมาณของแสงธรรมชาติ และ อากาศ ในสถาปัตยกรรมที่เขาสร้างขึ้น เพราะเขาต้องการให้คนรู้สึกถึง พลังของ การเข้ามาอยู่ภายในสถาปัตยกรรมนั้น

ผลงานสถาปัตยกรรมชิ้นสำคัญของ Ando คือ Church of Light ในเมือง Osaka เขาใช้คอนกรีตผิวเรียบในการสร้างผนังของโบสถ์เป็นกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในกล่องนี้มืดสนิท ความสว่างของพื้นที่ภายในเกิดขึ้นจากแสงแดดที่ส่องผ่านช่องแสงรูปไม้กางเขนบนผนังด้านหลังแท่นบูชา เขาเชื่อว่าสถาปัตยกรรมเป็นสิ่งที่ต้องสงบนิ่ง ธรรมชาติ แสงแดด และ สายลม เป็นสิ่งที่ทำให้คนได้รู้สึกถึงพลังของพื้นที่ทางสถาปัตยกรรมนั้น

Ando นิยามตัวเองว่าเป็น ช่างก่อสร้าง เขาไม่ได้เป็นสถาปนิกหากว่าจะอ้างอิงตามกฏหมาย แต่Ando มีผลงานที่เป็นงานสถาปัตยกรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศญี่ปุ่นและต่างประเทศ ผลงานทุกชิ้นของ Ando แสดงถึงความเป็นช่างฝีมือที่เต็มไปด้วยความลุ่มลึก ผลงานส่วนใหญ่ของ Ando อาคารที่เป็นที่พักอาศัย และอาคารที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม ตัวอย่างเช่น Rokko Housing I-II (1983, 1993) เป็นอาคารที่พักอาศัยในเมือง โอซากา ซึ่งได้รับรางวัล The National Cultural Design Prize ของประเทศญี่ปุ่น และ Omotesando Hills Shopping Complex(2006) ตั้งอยู่ในแหล่งช็อปปิ้ง ที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในเมืองโตเกียวเป็นกลุ่มอาคารเชิงพาณิชย์ผลงานแรกของเขา

Ando ได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายรางวัล หนึ่งในนั้นคือรางวัล Pritzker Architecture Prizeในปี ค.ศ.1995 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาปนิกผู้มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในปีนั้น ๆ นอกจากนั้น Ando ได้รับรางวัลเหรียญทอง จาก The National Architectural Institutions จากประเทศหลายประเทศ: ฟินแลนด์, ฝรั่งเศล, เดนมาร์ค, สหราชอาณาจักร, สหรัฐอเมริกา และ ญี่ปุ่น

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

Tadao Ando (b.1941, Japan), A self-taught architect who steers his architecture into balance

ando2.jpg

Tadao Ando is a self-educated architect who sought “to restore the unitybetween house and nature” that was lost, he said, in the rapid modernization of Japanese architecture in the 50s and 60s. Ando spent his childhood in postwar Osaka, growing up in a wood-and-paper house while witnessing Japan’s race towards modernization and materialism.

From age 10 to 17, Ando apprenticed at his neighbor’s carpentry shop,where he learned the valuable relationship between form and material. The boy who played in the fields and watched trees grow had learned to work with lumber. “I experienced the inner struggle inherent in the human act of applying will to give birth to a form,” he explained.Ando’s sensitivity would later earn him the praise of builder, as opposed to architect – in the sense that a builder builds for the inhabitant, while an architect often builds to prove abstract concepts. Drawing on sophisticated Japanese carpentry, Ando uses varnished, watertight wooden shuttering (form mold) to cast-in-place smooth concrete forms that serve as both surface and structure. These concrete walls enclose the inhabitant in thick geometric volumes, often underground, while controlled openings to light and air enhances the experience of being inside.

One of Ando’s famous works is the Church of the Light in Osaka. It is a rectangular concrete volume, all dark except for glazed narrow slits forming a cross of light on one wall behind the altar.

“I do not believe architecture should speak too much,” Ando once said. “It should remain silent and let nature in the guise of sunlight and wind speak.”

The subtlety and sophistication of Ando’s work has earned him countless prizes and commissions at home and abroad. While revered as ‘builder’, Ando has also received the prestigious Pritzker Architecture Prize in 1995, as well as gold medals from national architectural institutions in Finland, F rance, Denmark, Britain, the United States and Japan. Among many works in Japan, his Rokko Housing I-II (1983, 1993) in Osaka received the national Cultural Design Prize. More recently, Ando has moved into commercial architecture, including the controversial Omotesando Hills shopping complex (2006) which replaced a quaint pre-war neighborhood on one of Tokyo’s most famous shopping streets.

written by Nicha Rakpanichmanee

« Back to Result

 • Published Date: 2008-06-19
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป