Creative Knowledge

« Back to Result | List

Hani Rashid (b. 1958, Egypt), หนึ่งสถาปนิกจากกลุ่ม Digital Architecture Movement กับความเชื่อที่ว่า สถาปัตยกรรมเกิดขึ้นได้ในความเบลอของโลกจริงและโลกเสมือน

hani1.jpg

Rashid มีความเห็นว่า สถาปัตยกรรมสามารถเกิดขึ้นได้จากความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่างโลกของความเป็นจริง และโลกเสมือนจริง เขายกตัวอย่างของความไม่ชัดเจนของเส้นแบ่งระหว่างโลกของรูปธรรมและโลกเสมือนจริงด้วยโดมของมหาวิหารเมืองฟลอร์เรนซ์ ประเทศอิตาลี ที่มี Filippo Brunelleschi เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบหลังคาของโดมสร้างขึ้นด้วยวิทยาการด้านวิศวกรรมที่ทันสมัยที่สุดในยุคศตวรรษที่ 13 หลังคาของโดมประกอบไปด้วยอิฐจำนวนกว่า 4 ล้านก้อนและมีความสูงถึง 114.5 เมตร Brunelleschiสร้างสวรรค์ให้เกิดบนดิน โดมของมหาวิหารเมืองฟลอร์เรนซ์เป็นสถาปัตยกรรมในความหมายของ Rashid โดมของมหาวิหารเมืองฟลอร์เรนซ์ สร้างให้เกิดโลกเสมือนจริงขึ้นจากความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมที่ปรากฏอยู่ในโลกของความเป็นจริง

Rashid เป็นนักทฤษฎีพอๆกับที่เขาเป็นนักปฏิบัติ เขาและภรรยาร่วมกันก่อตั้งบริษัทสถาปนิก Asymptoteขึ้น และเขาก็เป็นอาจารย์สอนสถาปัตยกรรมที่มหาวิทยาลัย Columbia ด้วย ในช่วงปี ค.ศ. 1990 Rashidเป็นหนึ่งในคณะกรรมการร่วมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชา Digital Architecture Rashid มีผลงานที่น่าสนใจหลายชิ้นเช่น การออกแบบ Virtual Trading Floor หรือพื้นที่การซื้อขายหุ้นในโลกเสมือนจริงให้กับสมาพันธ์ตลาดหุ้นเมือง New York City และในปี ค.ศ. 1998 Rashid ออกแบบ อาคารซึ่งมีอยู่แต่ในโลกเสมือนจริงของอินเตอร์เนตให้กับพิพิทธภัณฑ์ศิลปะเสมือนจริงของ Guggenheim's Virtual Museum

บริษัทสถาปนิก Asymptote เป็นกลุ่มที่ผลักดันให้งานสถาปัตยกรรมที่อยู่ในโลกเสมือนจริงได้มีอิทธิพลในโลกของความเป็นจริง ถึงแม้ว่างานชิ้นสำคัญที่ชนะการประกวดแบบนานาชาติในปี ค.ศ. 1989 อย่าง ‘Steel Cloud\' ที่ Los Angeles ไม่ได้สร้างขึ้นจริง แต่ Asymptote ก็มีผลงานที่ปรากฏแก่สายตาปุถุชนมากขึ้น เช่น Universe Multimedia Theater ในประเทศเดนมารค์ (สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1997), HydraPier Pavillion ในเมือง แอมสเตอร์ดาม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 2002), และ World Business Center ในเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นอาคารที่สูงที่สุดในทวีปเอเชียและเป็นอาคารที่ได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมในปี ค.ศ.2007

สำหรับ Rashid แล้ว คำว่า Asymptote ในโลกของคณิตศาสตร์หมายถึงเส้นตรงสองเส้นที่โค้งเข้าหากัน แต่ไม่แตะกัน แต่ในโลกของ Rashid เขาให้นิยาม Asymptote ว่าเป็นการสร้างสรรค์งานสถาปัตยกรรมที่ตอบสนองความต้องการของโลก แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งอยู่บนโลกของความเป็นจริงเสมอไป หากวิเคราะห์ผ่านทฤษฎีสถาปัตยกรรมแล้วจะเห็นว่าผลงานการออกแบบของ Rashid มีตัวตนที่ชัดเจน และมักจะโฉบเฉี่ยวไปมาระหว่างโลกของความเป็นจริงและโลกเสมือนจริง

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

Hani Rashid (b.1958, Egypt), A member of Digital Architecture Movement, this man believes that architecture exists in a blurring space of physical and virtual realities

Hani Rashid is a leading member of the digital architecture movement. Architecture, he believes, is created when the line between physical andvirtual realities is blurred.

Rashid cites Filippo Brunelleschi's dome at the Cathedral of Florence as a good example of that "blurring". The 13th-century cupola is an engineering feat, for being constructed from 4 million-odd bricks and measuring 114.5 meters high. But it is architecture because it simulates heaven on earth-in other words, it offers a virtual reality.

Rashid's roles as theorist and architect have developed hand in hand. He has taught at Columbia University for almost as l ong as he has been partner in the firm Asymptote. In the early '90s, Rashid helped develop Columbia's digital architecture programs. By 1996,he was commissioned by the New York Stock Exchange to design a data visualizing system, known as the Virtual Trading Floor. In 1998, he was asked to design an online 'building' for the Guggenheim's Virtual Museum.

Rashid and his wife, Asymptote partner and architect Lise Anne Couture, have successfully pushed virtual designs into reality. The firm's first prominent proposal - to build a ‘ Steel Cloud' over the Los Angeles highway - won first prize in 1989 but was never built. Since t hen, Asymptote's projects have entered the real world at a steady pace: the Univers Multimedia Theater in Denmark (1997), the Hydra-Pier pavillion built on reclaimed land near Amsterdam (2002), and the World Business Center in Busan (awarded 2007 and expected to be Asia's tallest building), just to name a few.

In the world of calculus, the word asymptote means a line that approaches a curve but never touches it. In Rashid\'s world, Asymptote could mean a type of architecture that meets the world, but never quite touches it - for it will always hover in the virtual world, in theoretical pursuits.

written by Nicha Rakpanichmanee

« Back to Result

 • Published Date: 2008-06-19
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป