Creative Knowledge

« Back to Result | List

Konstantin Grcic (b.1965, Germany) เริ่มต้นอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการเป็นช่างฝีมือทำเครื่องเรือน

kons1.jpg

Grcic (อ่านว่า ‘gear-tchich') นำเอาปรัชญาของช่างฝีมือมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่เขาออกแบบผลงานทุกชิ้นของ Grcic เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีผู้ว่าจ้างให้เขาออกแบบ Grcic ไม่ออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความเป็นอัตตาของตัวเขาเอง ผลงานทุกชิ้นของเขาเป็นผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้อย่างแท้จริง 

Grcic เชื่อว่าผลงานการออกแบบของเขาเป็นผลงานที่ไร้ซึ่งอัตตาของผู้ออกแบบ ผลงานของเขามีเอกลักษณ์ที่ความเรียบง่ายและการใช้งานได้ดีเยี่ยม ผลิตภัณฑ์ที่ Grcic ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์มีชื่อเสียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยรู้ว่า Grcic เป็นผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์นั้น คนส่วนใหญ่มักจะซื้อผลิตภัณฑ์ที่ Grcic ออกแบบเพราะความเรียบง่ายและสามารถใช้งานได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ได้คำนึงถึงยี่ห้อและไม่ได้คำนึงว่าเขาหรือเธอจะได้เป็นเจ้าของผลงานที่มีผู้ออกแบบที่มีชื่อเสียง Grcic รักที่จะออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับใช้ประจำวัน เขาออกแบบแม้กระทั่งถังขยะ Tip (2003) ให้กับสินค้าเครื่องใช้ภายในบ้านยี่ห้อ Authentics ผลิตภัณฑ์ที่ Grcic ออกแบบได้รับรางวัลระดับนานาชาติหลายชิ้น เช่น โคมไฟ Mayday lamp (1998) ได้รางวัล Compasso
d'Oro เป็นต้น

Grcic นิยามคำว่า Design หรือ การออกแบบ ว่าหมายถึง "การตัดสินใจ" โดยใช้สัญชาตญาณของนักออกแบบ เขาตั้งบริษัทออกแบบของตนเองขึ้นในปี ค.ศ. 1991 ผลงานทุกชิ้นของ Grcic เริ่มต้นจากการสร้างหุ่นจำลองสามมิติที่มีขนาดเท่าจริง Grcic เชื่อว่าการทำงานจากการสร้างรูปทรงสามมิติขนาดเท่าจริงทำให้เขาสามารถตัดสินใจได้แม่นยำยิ่งขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของปริมาตรและสัดส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เขากำลังออกแบบ

Grcic เริ่มใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นครั้งแรกในการออกแบบนั่งสำหรับใช้ในพื้นที่สาธารณะให้กับบริษัท Moroso เขาออกแบบเก้าอี้ชื่อ Osorom (Osorom เป็นการเรียงตัวอักษรกลับหลังกันของคำว่า Moroso) Osorom มีโครงสร้างคล้ายกับเกาะในทะเล มันเป็นเก้าอี้ที่มีระบบโครงสร้างโค้งทำจากไฟเบอร์กลาสเคลือบผิว การออกแบบเก้าอี้ Osorom ทำให้ Grcic ค้นพบว่าการใช้คอมพิวเตอร์ในกระบวนการออกแบบทำให้เขาสามารถหลุดพ้นจากข้อจำกัดในเรื่องของโครงสร้างได้ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการพัฒนาการออกแบบทำให้เขาสามารถพัฒนาผลงานที่มีรูปทรงซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้น และการที่ Grcic ไม่สามารถคาดเดาผลลัพธ์ของงานออกแบบได้นั้น ทำให้ผลงานที่ออกมาน่าสนใจมากกว่าที่เคยเป็นมา

รวบรวมโดย ณัฎฐิณี กาญจนาภรณ์

Konstantin Grcic (b.1965, Germany) first trained as a cabinet maker before entering the field of product design. And in many ways, this designer still works as if he were a craftsman.

kons2.jpg

Like a craftsman, Grcic (pronounced ‘gear-tchich') does not set out to create objects of self-expression. He only works by commission, so that his work will always respond to somebody else's needs, not his own.

The lack of ego is evident in Grcic's work. Time and again, he has designed simple objects that have become immensely popular - for their design, and not for their designer. His Mayday lamp (1998) won the Compasso d'Oro, yet he goes on to design mundane objects like the Tip wastebasket for Authentics (2003). It is not surprising, then, that Grcic often encounters strangers who use his products with
no knowledge of him or the brandname.

Like a humble craftsman, Grcic does not want to own his products. Rather, he wants the user to own them. By the same logic, Grcic refuses to interior design projects. He will not define spaces for others, Grcic explains.

To Grcic, design is an overused word. He prefers to think of it as "making decisions." And most of his decisions are made intuitively. Since setting up his practice in 1991, he has insisted on starting projects with 1:1 models. In his opinion, a three-dimensional process can lead to intuitive solutions - especially about volumes and proportions - that are not discovered on a computer.

The first exception to Grcic's strict work philosophy is the Osorom public seating (2003). It was designed for Moroso using a computer software (Osorom is the companys name spelled backward). Grcic admits to having felt liberated from structural constraints. This public seating structure is much like an island, made of a round fiberglass frame with soft lacquer on the surface.

Since Osorom, Grcic has begun to embrace the computer in his design - or, rather, decision-making - process. He intends to move away from simplicity, he says, and more towards unpredictability.

written by Nicha Rakpanichmanee

« Back to Result

 • Published Date: 2008-05-30
 • Resource: www.tcdcconnect.com
 • Made here on earth พื้นที่งานช่างที่สร้างจากสติ
 • จับตามอง “วอร์ซอ” เมืองหลวงแห่งประเทศโปแลนด์ อดีตเมืองที่เกือบจะหายไปจากแผนที่โลก ด้วยเหตุความเสียหายที่ได้รับจากสงครามโลกครั้งที่ 2 แต่ขณะนี้ วอร์ซอคือเมืองที่กำลังถูกพูดถึงในฐานะ “Cool Destination” ที่น่าจับตามองมากที่สุดในยุโรป
 • สำรวจมุมมองนักคิด “ดร.วสุ โปษยะนันทน์” สถาปนิกผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถาน จากสำนักสถาปัตยกรรม กรมศิลปากร ผู้ที่บอกให้เราเข้าใจว่า คุณค่าและความหมายคือจุดเริ่มต้นของการอนุรักษ์และการจัดการโบราณสถานอย่างยั่งยืน
 • เพื่อนหญิงพลังหญิงในภาพประกอบของ Superfah Jellyfish
 • สีสันที่เป็นตัวเองของ Mana Dkk
 • ความสูงวัยไม่ใช่เรื่องตัวเลขของอายุที่น่ากลัวอีกต่อไป การค้นหารูปแบบความสุขในแบบของตัวเองบวกกับอัพเดทเทรนด์การมีอายุยืนผ่านหนังสือหรือบทความออนไลน์ ช่วยเพิ่มบทสนทนาระหว่างคนรุ่นเรา รุ่นพ่อ และรุ่นแม่ปู่ย่าตายาย TCDC Resource Center จึงอยากบอกต่อหนังสือดีที่ว่าด้วยเรื่อง “สูงวัย” ที่เรายังไม่รู้อีกมากมาย
 • Yim Lek Lek งานกระดาษสร้างรอยยิ้ม ด้วยความฝันเพื่อตัวเองและผู้อื่น
 • เมื่อนิยามของคำว่าสูงวัยได้เปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งเห็นได้จากวิถีชีวิตอันน่าสนใจของผู้สูงวัยที่ไม่ยอมแพ้ต่อข้อจำกัดของร่างกาย หากแต่ลุกขึ้นมายอมรับธรรมชาติและอยู่อย่างมีความหมายและไม่มองว่าตนเป็นภาระของสังคม จนบางคนเป็นถึงแฟชั่นไอคอน นักเขียน นักแสดง กระทั่งการมีทางเลือกการทำกิจกรรมมากมายเพื่อตอบโจทย์เขาเหล่านั้น อย่างเช่นคลาสโยคะหลักสูตรผู้สูงวัย เป็นต้น
 • จากสถิติพบว่า สิงคโปร์มีประชากรผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี) เป็นจำนวนสูงที่สุดในเอเชีย (รองลงมาเป็นไทย) ทำให้ภาครัฐได้วางแผนและพัฒนาระบบต่างๆเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายการเป็นประเทศ 'Nation for All Age' โดยมีการลงมือทำที่หลากหลาย โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ของเมืองมารีน พาเหรด ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็น City for All Ages (CFAA)
 • ในอีกไม่ช้า คำว่า “สูงวัย” จะใช้กำหนดอะไรไม่ได้ เพราะสังคมผู้สูงอายุในวันนี้เต็มไปด้วยภาพของคนสูงวัยที่ตื่นตัวพร้อมทำงาน เริ่มต้นทดลองใช้โซเชียลมีเดีย ออกไปท่องเที่ยวพร้อมลูกหลาน รวมถึงการเกิดปรากฏการณ์ “หกศูนย์อีกครั้ง” (Second sixties) ที่กำลังกลับมา แล้วเราจะออกแบบชีวิตอย่างไรหากวันข้างหน้าเราจะเป็นส่วนหนึ่งของสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้ในอนาคตที่ใกล้ถึงนี้ ไม่มีคำว่าสูงวัยมาเป็นข้อจำกัดในการใช้ชีวิตได้อีกต่อไป